Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 4 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ

Öz:
"Yaşam kalitesi" geçmişten günümüze tıbbi düşünceleri Quality of life has been existed as a phenomenon that ve eylemleri etkileyen bir olgu olmuş ve mutluluk, anlamlı affects medical thoughts and actions from past to present. It yaşam, kendini iyi hissetme, rahat bir yaşam sürme, has been discussed in the context of different concepts like yaşama gayesi, yaşama şansı ve hayatın değeri gibi birçok happiness, meaningful life, wellbeing, live a comfortable life, farklı kavram çerçevesinde ele alınarak tartışılmıştır. Bu the purpose of life, the chance to live and the value of life.tartışmaların tarihsel temelleri "mutluluk" ve "iyi yaşam" The historical basis of these discussions traced back to the konularını irdeleyen Yunan filozofları Platon ve Aristo'ya Greek philosophers Plato and Aristotle who had considered dayandırılmaktadır. Çalışmamızda yaşam kalitesi kavramının the issues "happiness" and "the good life". The aim of antik dönemdeki öncüllerini belirlemek üzere, bu filozofların our study is to determine the ancient period premises of "Devlet" ve "Nikomakhos'a Etik" isimli eserlerinden yola the concept "quality of life" in the light of the works "The çıkılmış ve onların yaşam kalitesi ile ilgili düşünceleri sırasıyla Republic" and "Nicomachean Ethics" of these philosophers.ele alınıp irdelenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp

The Ancient Predecessors of “Quality of Life”

Öz:
Quality of life has been existed as a phenomenon thataffects medical thoughts and actions from past to present. Ithas been discussed in the context of different concepts likehappiness, meaningful life, wellbeing, live a comfortable life,the purpose of life, the chance to live and the value of life.The historical basis of these discussions traced back to theGreek philosophers Plato and Aristotle who had consideredthe issues “happiness” and “the good life”. The aim ofour study is to determine the ancient period premises ofthe concept “quality of life” in the light of the works “TheRepublic” and “Nicomachean Ethics” of these philosophers.
Anahtar Kelime:

Konular: Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Plato. Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Shorey P. London: Cambridge, MA, Harvard University Press, William Heinemann Ltd;1969.
 • 2. Bergdolt K. Das Gewissen der Medizin: Arztische Moral von der Antike bis heute. München: C.H. Beck Verlag;2004.
 • 3. Platon (Eflatun), Devlet. 2.Baskı,çev: Eyuboğlu S, Cimcoz MA, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları;2000.
 • 4. Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri. 1.Baskı, Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları;2009.
 • 5. Okuyaz S, Kadıoğlu FG. Türk Tabipleri Birliği’nin, Amerikan Tıp Birliği’nin ve İngiliz Tıp Birliği’nin Boşuna Tedavi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. edt Erdemir AD, Erer S, Öncel Ö, Ankara: Nobel; 2009. 317-329.
 • 6. American Medical Association (AMA)’s Code of Medical Ethics, 2.035 Futile Care. [cited 2012 may 21]Available from: http://www.ama-assn.org 7. End-of-life decisions, Views of the BMA. October 2007.
 • 8. Herberger B. Gesundheitsbezogene Lebensqualitat von tumorkranken Patientinnen. Msc Thesis, Interuniversitaren Kolleg für Gesundheit und Entwicklung, Graz/Schloss Seggau; 2007.
 • 9. Işık A, Meriç M. Hayatın kalitesi (quality of life) kavramının felsefık temelleri; Aristo, Bentham ve Nordenfelt. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 2010; 10(1):421-434.
 • 10. Barofsky I. Patients’ rights, quality of life, and health care system performance. Quality of LifeResearch, 2003; 12:473–484.
 • 11. Fayers PM, Machin D. Quality of Life. Assessment, Analysis and Interpretation, 1st ed. Chichester:John Wiley &Sons;2000.
 • 12. Nordenfelt L. Quality of Life, Health and Happiness, Avebury:Ashgate Publishin Limited;1993.
 • 13. Kostka C. Grundlagen zur Lebensqualitat. In: Kamiske GF, editors. Lebensqualitat: Bausteine und Methoden. 1st. ed. München: Hanser Verlag; 2004. p.7-25.
 • 14. Ostenfeld E. Aristotle on the Good Life and Quality of Life. In: Nordenfelt L, editors. Concepts and Measurement of Quality of Life in Health Care. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers;1994.p.19-34.
 • 15. Musschenga AW. Quality of Life and Handicapped People. In: Nordenfelt L, editors. Concepts and Measurement of Quality of Life in Health Care. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers;1994.p.181-198.
 • 16. Cevizci A. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma; 2005.
 • 17. Schalock RL, Verdugo MA, Braddock DL. Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners.Washington DC:American Association on Mental Retardation;2002.
APA EDİSAN Z, KADIOĞLU F (2013). YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. , 1 - 4.
Chicago EDİSAN Zehra,KADIOĞLU FUNDA GÜLAY YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. (2013): 1 - 4.
MLA EDİSAN Zehra,KADIOĞLU FUNDA GÜLAY YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. , 2013, ss.1 - 4.
AMA EDİSAN Z,KADIOĞLU F YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. . 2013; 1 - 4.
Vancouver EDİSAN Z,KADIOĞLU F YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. . 2013; 1 - 4.
IEEE EDİSAN Z,KADIOĞLU F "YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ." , ss.1 - 4, 2013.
ISNAD EDİSAN, Zehra - KADIOĞLU, FUNDA GÜLAY. "YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ". (2013), 1-4.
APA EDİSAN Z, KADIOĞLU F (2013). YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 3(3), 1 - 4.
Chicago EDİSAN Zehra,KADIOĞLU FUNDA GÜLAY YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 3, no.3 (2013): 1 - 4.
MLA EDİSAN Zehra,KADIOĞLU FUNDA GÜLAY YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.3, no.3, 2013, ss.1 - 4.
AMA EDİSAN Z,KADIOĞLU F YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2013; 3(3): 1 - 4.
Vancouver EDİSAN Z,KADIOĞLU F YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2013; 3(3): 1 - 4.
IEEE EDİSAN Z,KADIOĞLU F "YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ." Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 3, ss.1 - 4, 2013.
ISNAD EDİSAN, Zehra - KADIOĞLU, FUNDA GÜLAY. "YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 3/3 (2013), 1-4.