BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK

Yıl: 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 109 - 137 Metin Dili: Türkçe

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK

Öz:
Osmanlı döneminde Balkanlarda uzun bir süre hâkim olan barış ve istikrar ortamında Makedonya'daki Türk edebiyatı da büyük gelişmeler kaydetmiştir. Osmanlı idaresinin bu topraklardan çekilmesinden sonra Yugoslavya Krallığı döneminde buradaki Türk edebiyatı fetret dönemini yaşamıştır. Makedonya'daki Türk edebiyatının yeniden canlanması ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944'te kurulmuş olan Sosyalist Yugoslavya döneminde ve sonrasında söz konusu olmuştur. Bu dönemde çağdaş Makedonya Türk edebiyatını meydana getiren önemli sayıda şair ve yazarlar yetişmiştir. İşte bu çağdaş Makedonya Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Süreyya Yusuf, Lütfi Seyfullah, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin, Nusret Dişo Ülkü, Avni Engüllü, Fahri Ali, Suat Engüllü, Alaettin Tahir gibi şair ve hikâye yazarlarının şiir ve hikâyelerinde barış ve kardeşlik teması önemli bir yer işgal etmektedir. Biz de burada bu şair ve yazarların bazı şiir ve hikâyelerinde barış, kardeşlik ve dostluk temalarını nasıl ele aldıklarını anlatmaya çalışacağız
Anahtar Kelime:

PEACE, BROTHERHOOD AND FRIENDSHIP THEMES AT THE WORKS OF CONTEMPORARY MACEDONIAN TURKISH WRITERS AND POETS AT THE CENTENARY YEAR OF THE FIRST WORLD WAR

Öz:
Macedonian Turkish literature developed significantly also under theenvironment of peace and stability of the Ottoman reign in the Balkans which has lasted for a long time. After the withdrawal of the Ottoman rule from these lands, Turkish literature of the region lived an interregnum period during the Kingdom of Yugoslavia. The revival of the Macedonian Turkish literature in Macedonia took place only during and afterwards the establishment of the Socialist Yugoslavia in 1944, after World War II.During this period, a significant number of poets and writers that make up the contemporary Turkish literature in Macedonia, were raised. The theme of peace and brotherhood occupies an important place on the works of some of the most important names, poets and story writers, of the Macedonian Turkish literature such as Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Süreyya Yusuf, Lütfi Seyfullah, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin, Nusret Dişo Ülkü, Avni Engüllü, Fahri Ali, Suat Engüllü, Alaettin Tahir. Our aim here is to discuss how the themes of peace, brotherhood and friendship were analyzed at some poems and stories of these poets and writers
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALİ, Fahri, Yalnızlık Duyumu, Birlik Yayınları, Üsküp 2002.
 • DİŞO ÜLKÜ, Nusret, Çocuklar ve Büyük Çocuklar, Birlik Yayınları, Üsküp, 1992.
 • EMİN, İlhami, Hepimiz Tito, Birlik Yayınları Üsküp 1982.
 • ________, Güldeste, Birlik Yayınları, Üsküp 1991.
 • ________, Gülkaya, Diyalog Yayınları, Üsküp 2009.
 • HAYBER, Abdulkadir, Makedonya ve Kosova Türklerinin Edebiyatı, MEB Yayınları, İstanbul 2001.
 • HAFIZ, Nimetullah, Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi- Şiirler, Cilt 1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.
 • ________, Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi-Hikâye-Roman, Cilt 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989.
 • İSEN, Mustafa - İsen, Reyhan - Kireççi, Ayşe Esra, Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Antolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul 2001.
 • KAYA, Fahri, Çocuk Rüyaları, Birlik Yayınları, Üsküp 1991.
 • Komisyon, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Cilt 7, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.
 • SÜREYYA, Yusuf, Yugoslavya Türk Şiiri, Tan Yayınevi, Prizren 1976.
 • ZEKERİYA, Necati, Çiçek (Yerli Türk Çocuk Edebiyatından Seçmeler), Sevinç Yayınları, Nova Makedonya Yayınevi, 2. Baskı, Üsküp 1969.
 • ________, Sevgiyle (Çocuk Öykümüz Güldestesi), Tan Yayınları, Priştine 1988.
APA NURESKİ D (2015). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. , 109 - 137.
Chicago NURESKİ Djuneis BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. (2015): 109 - 137.
MLA NURESKİ Djuneis BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. , 2015, ss.109 - 137.
AMA NURESKİ D BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. . 2015; 109 - 137.
Vancouver NURESKİ D BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. . 2015; 109 - 137.
IEEE NURESKİ D "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK." , ss.109 - 137, 2015.
ISNAD NURESKİ, Djuneis. "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK". (2015), 109-137.
APA NURESKİ D (2015). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 4(1), 109 - 137.
Chicago NURESKİ Djuneis BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 4, no.1 (2015): 109 - 137.
MLA NURESKİ Djuneis BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, 2015, ss.109 - 137.
AMA NURESKİ D BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2015; 4(1): 109 - 137.
Vancouver NURESKİ D BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2015; 4(1): 109 - 137.
IEEE NURESKİ D "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK." Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 4, ss.109 - 137, 2015.
ISNAD NURESKİ, Djuneis. "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN YÜZÜNCÜ YILINDA ÇAĞDAŞ MAKEDONYA TÜRK ŞAİR VE YAZARLARININ ESERLERİNDE BARIŞ, KARDEŞLİK VE DOSTLUK". Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 4/1 (2015), 109-137.