Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı demir eksikliği anemisi (DEA) parametreleri ile serum total sialik asit (SA) değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntemler: Çalışmada DEA olan 30 hasta ve 30 sağlıklı kişide serum total SA, hemogram, demir, demir bağlama, ferritin, C-reaktif protein (CRP) düzeylerine bakıldı ve periferik yayma yapıldı. İstatistiksel analizler windows programında SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences Inc, IL, USA) ile gerçekleştirildi. Normal dağılıma uygun değişkenler için bağımsız örneklem t testi ve Pearson korelasyon analizi, uygun olmayanlar için ise Mann-Whitney U testi ve Spearman sıra korelasyon analizi uygulandı.Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak yaş farkı görülmedi (p>0,05). Hasta grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak; hemoglobin, hematokrit, eritrositlerin ortalama büyüklüğü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobin miktarı (MCH), ve ferritin değerleri anlamlı olarak (p<0,001) düşük, eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve SA değerleri anlamlı ölçüde (p<0,001) yüksek bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunun CRP değerleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). CRP ve SA değerleri arasında korelasyon saptanmamıştır (r=0,110, p=0,561).Sonuç: DEA'de serum total SA değerleri, DEA olmayan kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarda farklı hastalık gruplarında SA yüksekliği inflamasyon varlığına bağlanmıştır. Çalışmamızda, hasta ve kontrol grubu arasında CRP değerlerinde bir fark olmadığı göz önüne alındığında, bu artmanın nedeninin akut faz proteini olarak değerlendirilen ve SA içeren proteinlerden kaynaklanmadığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Serum Sialic Acid Levels in Individuals with or without Iron Deficiency Anemia

Öz:
Objective: In this study, our aim was to investigate the relationship between iron deficiency anemia parameters and serum total sialic acid (SA) levels. Methods: In this study, serum total SA levels, total blood count, iron levels, iron-binding capacity, ferritin levels, and C-reactive protein (CRP) levels were analyzed and peripheral blood smears were made for 30 patients with iron deficiency anemia and 30 healthy individuals. Statistical analyses were performed with SPSS 20.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences Inc., IL, USA). Independent t test and Pearson's correlation analysis were performed for normal distribution parameters, and Mann-Whitney U test and Spearman correlation analysis were performed for abnormal distribution parameters.Results: There was no significant age difference between the groups (p>0.05). In the patient group hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and ferritin levels were found to be significantly lower (p<0.001) than the control group and red cell distribution width (RDW) and SA levels were found to be significantly higher (p<0.001) than the control group. CRP levels were not found to be significantly different between the patient and control groups. There was no correlation between CRP and SA levels (r=0.110, p=0.561).Conclusion: Serum total SA levels were found higher in the patient group than in the control group. In previous studies, high SA levels in different patient groups have been associated with the presence of inflammation. Because there was no difference in CRP levels between the patient and control groups, this increase did not result from proteins, including SA, which is considered as an acute-phase reactant.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Yenerel MN. Anemi Fizyopatolojisi. Klinik Gelişim 2009; 22: 65-70.
 • 2. Piagnerelli M, Boudjeltia KZ, Nuyens V, De Backer D, Su F, Wang Z, et al. Rapid alterations in transferrin sialylation during sepsis. Shock 2005; 24: 48-52. [CrossRef]
 • 3. Toker A, Çiçekler H, Yerlikaya FH, Küçükşen S, Küçük A. Fibromiyalji hastalarında serum sialik asit düzeyleri ve inflamasyon belirteçleri arasındaki korelasyonun araştırılması. Eur J Basic Med Sci 2013; 3: 24-8.
 • 4. Alturfan AA, Uslu E, Alturfan EE, Hatemi G, Fresko I, Kokoglu E. Increased serum sialic acid levels in primary osteoarthritis and inactive rheumatoid arthritis. Tohoku J Exp Med 2007; 213: 241-8. [CrossRef]
 • 5. Joshi M, Patil R. Estimation and comparative study of serum total sialic acid levels as tumor markers in oral cancer and precancer. J Cancer Res Ther 2010; 6: 263-6. [CrossRef]
 • 6. Pönniö M, Alho H, Nikkari ST, Olsson U, Rydberg U, Sillanaukee P. Serum sialic acid in a random sample of the general population. Clin Chem 1999; 45: 1842-9.
 • 7. Erbil KM, Jones JD, Klee GG. Use and Limitations of serum total and lipid-bound sialic acid concentrations as markers for colorectal cancer. Cancer 1985; 55: 404-9.
 • 8. Maury CP, Teppo AM, Wegelius O. Relationship between urinary sialylated saccharides, serum amyloid A protein, and C-reactive protein in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 1982; 41: 268-71. [CrossRef]
 • 9. Susheela AK, Das TK, Khurana JS, Jayaswal A, Dave PK. Circulating levels of sialic acid and glycosamino-glycans: a diagnostic test for ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 1988; 47: 833-7. [CrossRef]
 • 10. Chrostek L, Cylwik B, Panasiuk A, Brodowska-Adamusiak D,Gruszewska E. Lipid-bound sialic acid (LSA) in liver diseases of different etiologies. Ann Hepatol 2011; 10: 150-4.
 • 11. Sillanaukee P, Pönniö M, Jääskeläinen IP. Occurrence of sialic acid in healthy humans and different disorders. Eur J Clin Invest 1999; 29: 413-25. [CrossRef]
 • 12. Shamberger RJ. Evaluation of water soluble and lipid soluble sialic acid levels as tumor markers. Anticancer Res 1986; 6; 717-20.
 • 13. WHO/UNICEF/UNU, Geneva. Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers; 2001; World Health Organization (WHO/NHD/01.3). Available from: http://www. who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control. pdf?ua=1
 • 14. Warren L. The thiobarbituric acid assay of sialic acids. J Biol Chem 1959; 234: 1971-5.
 • 15. Taniuchi K, Chifu K, Hayashi N, Nakamachi Y, Yamaguchi N, Miyamoto Y. A new enzymatic method for the determination of sialic acid in serum and its application for a marker of acute phase reactants. Kobe J Med Sci 1981; 27: 91-102.
 • 16. Cylwik B, Chrostek L, Szmitkowski M, Kloczko J, Koput A. Carbohydrate-deficient isoforms of transferrin (%CDT) and sialic acid (SA) in iron-deficiency anemia. Clin Lab Haematol 2005; 27: 297-301. [CrossRef]
 • 17. Aminoff D, Anderson J, Dabich L, Gathmann WD. Sialic acid content of erythrocytes in normal individuals and patients with certain hematologic disorders. Am J Hematol 1980; 9: 381-9. [CrossRef]
 • 18. Gökmen SS, Kiliçli G, Ozçelik F, Gülen S. Serum total and lipid-bound sialic acid levels following acute myocardial infarction. Clin Chem Lab Med 2000; 38: 1249-55. [CrossRef]
 • 19. Singhal A, Hakomori S. Molecular changes in carbonhydrate antigens associated with cancer. Bioassays 1990; 12: 223-30. [CrossRef]
 • 20. Fingerhut R, van der Horst GT, Verheijen FW, Conzelmann E. Degradation of gangliosides by the lysosomal sialidase requires an activator protein. Eur J Biochem 1992; 208: 623-9. [CrossRef]
 • 21. Hanson VA, Shettigar UR, Loungani RR, Nadijcka MD. Plasma sialidase activity in acute myocardial infarction. Am Heart J 1987; 114: 59-63. [CrossRef]
 • 22. Lefer DJ, Granger DN. Oxidative stress and cardiac disease. Am J Med 2000; 109: 315-23. [CrossRef]
 • 23. Eguchi H, Ikeda Y, Ookawara T, Koyota S, Fujiwara N, Honke K, et al. Modification of oligosaccharides by reactive oxygen species decreases sialyl lewis x-mediated cell adhesion. Glycobiology 2005; 15: 1094-101. [CrossRef]
 • 24. Vural H, Erel Ö, Koçyiğit A, Sabuncu T. Demir eksikliği anemisi eritrositlerinde oksidatif stres. Genel Tıp Derg. 1997; 7: 77-80.
 • 25. Aslan M, Horoz M, Çelik H. Evaluation of oxidative status in iron deficiency anemia through total antioksidan capacity measured using an automated method. Turk J Haematol 2011; 28: 42-6. [CrossRef]
APA ÜLFER G, İSTANBULLU TOSUN A, OLMUSÇELIK O, YİĞİTBAŞI T, ÇAKICI Ç, BAYRAMOĞLU F, Emekli N (2017). Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. , 11 - 14.
Chicago ÜLFER Gözde,İSTANBULLU TOSUN AYŞE,OLMUSÇELIK OKTAY,YİĞİTBAŞI Türkan,ÇAKICI ÇAĞRI,BAYRAMOĞLU Feyza,Emekli Neslin Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. (2017): 11 - 14.
MLA ÜLFER Gözde,İSTANBULLU TOSUN AYŞE,OLMUSÇELIK OKTAY,YİĞİTBAŞI Türkan,ÇAKICI ÇAĞRI,BAYRAMOĞLU Feyza,Emekli Neslin Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. , 2017, ss.11 - 14.
AMA ÜLFER G,İSTANBULLU TOSUN A,OLMUSÇELIK O,YİĞİTBAŞI T,ÇAKICI Ç,BAYRAMOĞLU F,Emekli N Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. . 2017; 11 - 14.
Vancouver ÜLFER G,İSTANBULLU TOSUN A,OLMUSÇELIK O,YİĞİTBAŞI T,ÇAKICI Ç,BAYRAMOĞLU F,Emekli N Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. . 2017; 11 - 14.
IEEE ÜLFER G,İSTANBULLU TOSUN A,OLMUSÇELIK O,YİĞİTBAŞI T,ÇAKICI Ç,BAYRAMOĞLU F,Emekli N "Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri." , ss.11 - 14, 2017.
ISNAD ÜLFER, Gözde vd. "Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri". (2017), 11-14.
APA ÜLFER G, İSTANBULLU TOSUN A, OLMUSÇELIK O, YİĞİTBAŞI T, ÇAKICI Ç, BAYRAMOĞLU F, Emekli N (2017). Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. Clinical and Experimental Health Sciences, 7(1), 11 - 14.
Chicago ÜLFER Gözde,İSTANBULLU TOSUN AYŞE,OLMUSÇELIK OKTAY,YİĞİTBAŞI Türkan,ÇAKICI ÇAĞRI,BAYRAMOĞLU Feyza,Emekli Neslin Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. Clinical and Experimental Health Sciences 7, no.1 (2017): 11 - 14.
MLA ÜLFER Gözde,İSTANBULLU TOSUN AYŞE,OLMUSÇELIK OKTAY,YİĞİTBAŞI Türkan,ÇAKICI ÇAĞRI,BAYRAMOĞLU Feyza,Emekli Neslin Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. Clinical and Experimental Health Sciences, vol.7, no.1, 2017, ss.11 - 14.
AMA ÜLFER G,İSTANBULLU TOSUN A,OLMUSÇELIK O,YİĞİTBAŞI T,ÇAKICI Ç,BAYRAMOĞLU F,Emekli N Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. Clinical and Experimental Health Sciences. 2017; 7(1): 11 - 14.
Vancouver ÜLFER G,İSTANBULLU TOSUN A,OLMUSÇELIK O,YİĞİTBAŞI T,ÇAKICI Ç,BAYRAMOĞLU F,Emekli N Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri. Clinical and Experimental Health Sciences. 2017; 7(1): 11 - 14.
IEEE ÜLFER G,İSTANBULLU TOSUN A,OLMUSÇELIK O,YİĞİTBAŞI T,ÇAKICI Ç,BAYRAMOĞLU F,Emekli N "Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri." Clinical and Experimental Health Sciences, 7, ss.11 - 14, 2017.
ISNAD ÜLFER, Gözde vd. "Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri". Clinical and Experimental Health Sciences 7/1 (2017), 11-14.