Yıl: 2013 Cilt: 11 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 101 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama

Öz:
Kuruluş yeri seçim kararı, değerlendirme süreci çok sayıda kriteri içerdiğinden ve birbirleriyle çelişen bu kriterler arasında bir uzlaşma gerektiğinden dolayı oldukça karmaşık bir karar verme problemidir. Kişilerin veya kuruluşların karar verme sürecine yardımcı olmak adına çok kriterli karar verme yöntemleri geliştirilmiştir. AHP yöntemi karar vericinin niteliksel ve niceliksel faktörleri birlikte değerlendirdiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada da kuruluş yeri seçiminde AHP yöntemi kullanılarak Isparta ilinde hayvancılık yapılabilecek alanların belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmada Isparta ilindeki 7 ilçe 5 farklı kritere göre (konum, çevresel faktörler, işgücü, yatırım maliyetleri, yasalar) karşılaştırılarak optimum kuruluş yerine karar verilmiştir. AHP yöntemine göre kriterler arasından çevresel faktörler kuruluş yerini etkileyen en önemli kriter olmuştur. İdeal kuruluş yeri Yalvaç ilçesi seçilmiştir. Yalvaç ilçesinin ekonomisi kişisel hayvancılığa dönük olmakla birlikte, et entegre ve süt üretimine dayalı sanayinin kurulması amacıyla gerekli destek ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Isparta İl Genel Meclisinin de Yalvaç'ta yapılacak et ve süte dayalı her türlü tesis projelerine destek kararı alması da çalışmanın ve sonuçlarının doğruluğunu destekler niteliktedir. Aksu ve Sütçüler ilçeleri de en olumsuz alternatif alanlar olarak tespit edilmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Use of Analytic Hierarchy Process (AHP) in Location Decision: A Study in Isparta Region

Öz:
Location decision is an extremely complex decision making problem as evaluation process requires an important number of conflicting criteria that need to settle. Multiple criteria decision making models have been developed to help decision making process of individuals and organizations. The method is used when decision maker needs to evaluate both qualitative and quantitative factors. In this study, AHP method has been used to determine livestock breeding locations in Isparta city. In order to determine the optimum location, 7 districts of Isparta have been compared, based on 5 different criteria (location, environmental factors, labor, capital costs and laws). The findings of AHP suggest that the most important criteria that affect location decision is the 'environmental factors'. Yalvaç town has been found as the ideal location. Although livestock breeding is mainly conducted by individuals in Yalvaç, necessary support has been provided in order to establish integrated meat and diary production industry in the region. A recent decision of Isparta City Council to support all kinds of projects on meat and diary production facilities is in line with the findings of this research. Aksu and Sütçüler towns have been found as the worst alternative regions.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA OMÜRBEK N, ÜSTÜNDAĞ S, HELVACIOĞLU Ö (2013). Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. , 101 - 116.
Chicago OMÜRBEK NURI,ÜSTÜNDAĞ Seda,HELVACIOĞLU Özlem Ceyda Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. (2013): 101 - 116.
MLA OMÜRBEK NURI,ÜSTÜNDAĞ Seda,HELVACIOĞLU Özlem Ceyda Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. , 2013, ss.101 - 116.
AMA OMÜRBEK N,ÜSTÜNDAĞ S,HELVACIOĞLU Ö Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. . 2013; 101 - 116.
Vancouver OMÜRBEK N,ÜSTÜNDAĞ S,HELVACIOĞLU Ö Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. . 2013; 101 - 116.
IEEE OMÜRBEK N,ÜSTÜNDAĞ S,HELVACIOĞLU Ö "Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama." , ss.101 - 116, 2013.
ISNAD OMÜRBEK, NURI vd. "Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama". (2013), 101-116.
APA OMÜRBEK N, ÜSTÜNDAĞ S, HELVACIOĞLU Ö (2013). Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 101 - 116.
Chicago OMÜRBEK NURI,ÜSTÜNDAĞ Seda,HELVACIOĞLU Özlem Ceyda Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi 11, no.21 (2013): 101 - 116.
MLA OMÜRBEK NURI,ÜSTÜNDAĞ Seda,HELVACIOĞLU Özlem Ceyda Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.21, 2013, ss.101 - 116.
AMA OMÜRBEK N,ÜSTÜNDAĞ S,HELVACIOĞLU Ö Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2013; 11(21): 101 - 116.
Vancouver OMÜRBEK N,ÜSTÜNDAĞ S,HELVACIOĞLU Ö Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2013; 11(21): 101 - 116.
IEEE OMÜRBEK N,ÜSTÜNDAĞ S,HELVACIOĞLU Ö "Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama." Yönetim Bilimleri Dergisi, 11, ss.101 - 116, 2013.
ISNAD OMÜRBEK, NURI vd. "Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama". Yönetim Bilimleri Dergisi 11/21 (2013), 101-116.