Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 639 - 649 Metin Dili: İngilizce

What trends do Turkish biology education studies indicate?

Öz:
Bu çalışmanının amacı Türkiye'deki biyoloji eğitimi çalışmalarındaki genel eğilimi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda YÖK'ün lisansüstü tez veri bankasında ve üniversitelerin web sitelerinde yer alan lisansüstü tez arşivleri incelenmiştir. Toplamda 138 lisansüstü tez; yıl, araştırma ilgi alanı, araştırma metodolojisi ve örneklem bakımından ele alınmıştır. İncelenen lisansüstü tez sonuçları, araştırma ilgi alanında betimsel çalışmaların ve araştırma metodolojisinde de tarama metodunun kullanımının baskın olduğunu göstermektedir. Öğrenmenin öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici arasındaki işbirliğini içermesine rağmen, velilerin öğrenmedeki sorumlulukları hakkında ne düşündüklerini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türk biyoloji eğitim eğilimini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ary, D., Jacobs, L., Razevieh, A. & Sorensen, C. (2006). Introduction to research in education. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Aslanargun, E. (2007). The review of literature on school-parent cooperation a students’ school success. Journal of Social Sciences, 18, 119-135.
 • Bağ, H., Kara, D. & Uşak, M. (2002). A bibliyography of the papers of chemistry and physics education. Pamukkale University Journal of Faculty of Education, 12(2), 48-59.
 • Balcı, S. (2004). Science education theses in Turkey (Türkiye’de fen bilimleri eğitimi tezleri). Paper presented at 13th National Education Sciences Congress, 6-9 June, İnönü University, Malatya.
 • Balım, A. G., Evrekli, E., İnel, D. & Deniş, H. (2009). An examining of graduate theses in the field of science education written during 2005-2009 (2005-2009 yılları arasında gerçekleştirilen fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezler üzerine bir inceleme). Paper presented at 4th Postgraduate Education Symposium, 19-21 October, Ankara University, Ankara, Turkey.
 • Balkan Kıyıcı, F., Atabek Yiğit, E., Kirman, E. & Üstündağ, S. (2010). Methodologically examining of graduate theses in the field of science education (Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının yöntem açısından incelenmesi). Paper presented at 9th National Science and Mathematics Education Conference, 23-25 September, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
 • Chang, Y.H., Chang, Y.C. & Tseng, Y.H., (2010). Trends of science education research an automatic content analysis, Journal of Science Education and Technology, 19, 315-331.
 • Çakmakçı, G. (2007). Science education in Turkey: A bibliography on teaching and learning science. Retrieved July 17, 2011 from http://www.geocities.ws/scienceeducationinturkey/eduTurk.pdf
 • Çalık, M., & Ayas, A. (2008). A critical review of the development of the Turkish science curriculum. In R.K. Coll & N. Taylor (Eds.), Science education in context: An international examination of the influence of context on science curricula development and implementation, pp. 161–174, Sense Publishers B.V., AW Rotterdam, The Netherlands.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-46.
 • de Jong, O. (2007). Trends in westren science curricula and science education research: A bird’s eye view. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 15-22.
 • Erdogan, M., Marcinkowski, T., & Ok, A. (2009): Content analysis of selected features of K‐8 environmental education research studies in Turkey, 1997–2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. & Balım, A. G. (2011). Methodogical and statistical problems in graduate thesis in field of science education. Elementary Education Online, 10(1), 206- 218.
 • Moore, A. (2007). Biology education in a rapidly changing scientific and socio-economic context. Paper presented at The International Conference GENIal Future – Genetics, Determinism and Freedom. 4-5 October, Bioscience and Society, Ljubljana, Slovenia.
 • Page, G. & Reiss, M. (2010). Biology education research. Journal of Biological Education, 44 (2), 51-52.
 • Sözbilir, M. & Canpolat, N. (2006). Developments in science education in the last thirty years: Where the researches go in the world? Where Turkey is about in these researches? (Fen eğitiminde son otuz yıldaki uluslar arası değişmeler: Dünyada çalışmalar nereye gidiyor? Türkiye bu çalışmaların neresinde?). In M. Bahar. (Ed) Fen ve teknoloji öğretimi [Teaching science and technology], pp. 417-432, Ankara: PegemA
 • Sozbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey, Essays in Education, Special Issue, 1-22.
 • Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M. D. & Arpacık, Ö. (2010). General trends in Turkish science education studies: A content analysis (Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: bir içerik analizi çalışması), Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının yöntem açısından incelenmesi). Paper presented at 9th National Science and Mathematics Education Conference, 23-25 September, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
 • Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D.
 • Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.343- 376). Rotterdam: Sense Publishers.
 • White, R. (1997). Trends in research in science education. Research in Science Education, 27(2), 215-221.
APA ÇALIK M, Çavuş R (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), 7(4), 639 - 649.
Chicago ÇALIK Muammer,Çavuş Ragıp What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 7, no.4 (2012): 639 - 649.
MLA ÇALIK Muammer,Çavuş Ragıp What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), vol.7, no.4, 2012, ss.639 - 649.
AMA ÇALIK M,Çavuş R What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik). 2012; 7(4): 639 - 649.
Vancouver ÇALIK M,Çavuş R What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik). 2012; 7(4): 639 - 649.
IEEE ÇALIK M,Çavuş R "What trends do Turkish biology education studies indicate?." International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), 7, ss.639 - 649, 2012.
ISNAD ÇALIK, Muammer - Çavuş, Ragıp. "What trends do Turkish biology education studies indicate?". International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 7/4 (2012), 639-649.