Yıl: 2013 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 33 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review

Öz:
Sistematik derleme, alanında uzman kişiler tarafından elde edilebilir en iyi araştırma kanıtını belirlemek için benzer yöntemler ile yapılmışçok sayıdaki araştırmanın yapılandırılmış ve kapsamlı bir sentezidir. Sistematik derlemenin sağlık bakımındaki önemi, kanıta dayalıuygulamalarda en güçlü kanıtların üretildiği bir araştırma yöntemi olmasından dolayı giderek artmaktadır. Hemşireler sağlık bakımsonuçlarını geliştirebilecek daha güvenilir klinik kararları, elde edilebilir en güçlü araştırma kanıtlarını kullanarak verebilirler. Hemşirelerdaha güçlü kanıtları üretilebilmek ve kullanabilmek için doğru bir metodoloji ile sistematik derleme araştırmalarını planlayabilir veyapabilirler. Sistematik derleme hazırlamanın aşamaları; işin tanımlanması, bilgi için tarama yapma, kanıt kalitesinin değerlendirilmesi veanalizi, kanıtın sunumu ve özetlenmesi, kanıtın tartışması, sistematik derlemenin yazımı, dış hakemler ve yayınlamadan oluşmaktadır.Hemşireler sistematik derleme araştırmaları ile elde ettikleri güçlü kanıtları, mevcut uygulamaları değiştirme ve klinik bakımın etkinliğiniarttırmada, daha kaliteli ve güvenilir bir bakım sağlamada, bakım rehberleri oluşturmada ve maliyeti azaltmada kullanabilirler.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber

Öz:
A systematic review is a structured, comprehensive synthesis of studies with similar methodologies in a particular health care area to determine best research evidence available for expert clinicians to use and to promote evidence-based practice. Systematic review have become increasingly important in health care because of a research method produced the most strong evidence in the evidence-based practice. By using the best research evidence available, nurses can make more strong clinical decisions that will improve the health care outcomes. To produce and to use the strong evidence, nurses might plan and make systematic reviews with a correct methodology. The stages of preparation of systematic review consists of defining the task, searching for information, appraising and analysing the evidence, summarising and presenting the evidence, discussion the evidence, reporting the review, external peer review and dissemination. Nurses can use the strong evidence obtained from systematic reviews in the modification of existing applications and in the increasing the effectiveness of clinical care, the providing a better quality and reliable care, the creating care guides and the reducing the cost.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bademli, K., & Çetinkaya Duman, Z. (2011). Şizofreni hastalarının bakım verenlerine uygulanan aileden aileye destek programları: Sistematik Derleme. Türk psikiyatri Dergisi, 22 (4), 255-65.
 • Burns, N., & Grove, S. K. (2009). The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence. (6th ed., pp. 90-119, 598-610). USA: Saunders.
 • Burns, N., & Grove, S. K. (2007). Understanding nursing research: Building an evidence-based practice. (4th ed., pp. 134-163). China: Saunders.
 • Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. (2011). What's new in Version 5.1.0. Erişim: 25.06.2011. http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/ handbook/ Whats%20new%20in%20 Handbook%205_1_0.pdf.
 • Centre for Reviews and Dissemination. (2008). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. University of York, 2008 Published by CRD, Üniversity of York: York Publishing Services Ltd, ISBN 978-1-900640-47-3.
 • Critical Appraisal Skill Programme. (2006). England: Public Health Research Unit. Erişim: 20.07.2011. http://www.sph.nhs.uk/sph-files/casp-appraisal-tools.
 • Gerrish, K., & Lacey, A. (2010). The research process in nursing. (6th ed., pp. 79-92, 188-198, 284-302). London: Wiley-Blackwell.
 • Grimshaw, J., McAuley, L. M., Bero, L. A., Grilli, R., Oxman, A. D., Ramsay, C., et al. (2003). Systematic reviews of the effectiveness of quality improvement strategies and programmes. Quality and Safety in Health Care,12, 298-303.
 • Hacıalioğlu, N., & Özer., N. (2008). The Problems and needs of caregivers after coronary artery bypass graft surger: A literature Review. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2), 112-122.
 • Hemingway, P., & Brereton, N. (2009). What is a systematic review? Erişim: 20.07.2011. http://www.whatisseries.co.uk/whatis/
 • Higgins, J. P. T., & Green, S. (Eds). (March 2011). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. Erişim: 30.06.2011. http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/ cochrane/ handbook/
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & the PRISMA Group. (2009). Reprint--preferred reporting items for systematic reviews and metaanalyses: The PRISMA Statement. Physical Therapy, 89(9), 873-880.
 • Moula, P., & Goodman M. (2009). Nursing Research. (pp. 111-149, 247-261). London: SAGE Publication Ltd.
 • Reitsma, J. B., Rutjes, A. W. S., Whiting, P., Vlassou, V. V., Leeflang, M. M. G., Deeks, J. J. (2009). Assessing methodological quality. In J. J. Deeks, P. M. Bossuyt, C. Gatsonis (Ed.), Cochrane handbook for systematic reviews of diagnostic test accuracy. Version 1.0.0. The Cochrane Collaboration. Erişim: 25.07.2011. http://srdta.cochrane.org./
 • Support Unit for Research Evidence (SURE), & Cardiff University. (2010). Library guide: Rapid review methodology (Date: 2006; links updated: March 2010). Gwasanaeth Llyfrgell a Rheolaeth Gwybodaeth Library & Knowledge Management Service. Erişim: 25.07.2011. ww2.nphs.wales.nhs.uk:8080/LKMSDocs.../2010060 4rapidreviewfinal.doc.
 • Şen, E., & Ünder-Kavlak, O. (2009). Adölesanların kontraseptif yöntem bilgisi ve yöntem kullanımları: Sistematik inceleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 11(1): 38-51.
 • The Joanna Quality Appraisal Score Sheet. Erişim: 30.07.2011. www.joannabriggs.edu.au/.../ Quality%20Appraisal%20Score%20Sheet.doc
 • The Cochrane Public Health Group (CPHG). (2011). Guide for developing a Cochrane protocol. Erişim: 30.07.2011. Guide for PH protocol_booklet_UpdatedJan52011.pdf.
 • The PRISMA Statement. Erişim: 10.01.2012. www.prisma-statement.org.
 • Törüner, E. K., Uysal, G., Hanoğlu, Z., Algıer, L. (2009). Pediatrik onkoloji hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Bir literatür taraması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (3), 102-109.
APA KARAÇAM Z (2013). Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. , 26 - 33.
Chicago KARAÇAM Zekiye Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. (2013): 26 - 33.
MLA KARAÇAM Zekiye Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. , 2013, ss.26 - 33.
AMA KARAÇAM Z Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. . 2013; 26 - 33.
Vancouver KARAÇAM Z Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. . 2013; 26 - 33.
IEEE KARAÇAM Z "Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review." , ss.26 - 33, 2013.
ISNAD KARAÇAM, Zekiye. "Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review". (2013), 26-33.
APA KARAÇAM Z (2013). Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 26 - 33.
Chicago KARAÇAM Zekiye Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 6, no.1 (2013): 26 - 33.
MLA KARAÇAM Zekiye Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, 2013, ss.26 - 33.
AMA KARAÇAM Z Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2013; 6(1): 26 - 33.
Vancouver KARAÇAM Z Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2013; 6(1): 26 - 33.
IEEE KARAÇAM Z "Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6, ss.26 - 33, 2013.
ISNAD KARAÇAM, Zekiye. "Systematic Review Methodology: A Guide for Preparation of Systematic Review". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 6/1 (2013), 26-33.