Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 45 - 58 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma

Öz:
Bu çalışmada öncelikle, kamu yönetimi sisteminin işleyişinde önemli bir yer tutan siyaset ve bürokrasi kavranılan açıklanarak, bürokrasi ve siyaset arasında bir ayrımın mümkün olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. Daha sonra, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında siyasetin bürokrasi üzerindeki etkisi ve bu etkinin kamu hizmetlerine nasıl yansıdığı ortaya konulmaya çalışılmakta ve idarenin siyasallaşma boyutuna yönelik çözümler sunulmakta ve bu bağlamda da Kamu Yönetimi Reform Tasarısında yer alan "parti bürokratlığı" konusu ele alınmaktadır.
Anahtar Kelime: politika (siyaset) siyasallaşma bürokrasi

Konular: Sosyal Çalışma Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Beşeri Bilimler

-

Öz:
Primarily in the article, we have studied whether it's possible to make a distinction between bureaucracy and polities by explaining the subjects of bureaucracy and politics. Taking, important place in the process of public services implementation. Then, the effects of politics over the bureaucracy in the implementation öf public services and the key's solutions about the politization process of administration will be tried to metariolize and in this aspect "bureaucrat of party" including in regulation of Public Administration's Reform will be held sophistically.
Anahtar Kelime: bureaucracy politics politization

Konular: Sosyal Çalışma Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Beşeri Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aydın, Mehmet; “Farabi’nin Siyasi Düşüncesinde Saadet Kavramı”, A.Ü.İ.F.D., C. 21, 1976
 • Aykaç, Burhan; “21. Yüzyılda Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Özel Sayısı, C. 4, S. 2, 2002, ss.15-23
 • Baransel, Atilla; Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, C. 1, İstanbul, 1979
 • Cem, Cemil; Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yöneticiler, TODAİE, Sevinç Matbaası, 1976
 • Çam, Esat; Siyaset Bilimine Giriş, Genişletilmiş 5. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 1998
 • Çevik, H. Hüseyin; Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001
 • Çulpan, Refik; “Bürokratik Yönetimin Yozlaşması,”AİD, C.13, S. 2 , Haziran,1980, ss.31-45
 • Emre, Cahit; Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003
 • Erdoğan, Mustafa; Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Ankara, 1993
 • Ergun, Turgay; Polatoğlu, Aykut, Kamu Yönetimine Giriş, Ankara, 1992
 • Eryılmaz, Bilal; Bürokrasi, İzmir, 1993
 • Eryılmaz, Bilal; Kamu Yönetimi, İzmir, 1995
 • Genç, Nurullah; Zirveye Götüren Yol Yönetim, 6. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 1998
 • Gerth, H. H. ve C. Wrights Wills; From Max Weber Essays In Sociology, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 1958
 • Gladden, E. N.; The Esential of Public Administration, Staple Press Limited London, 1964
 • Gökçe, Orhan; Mehmet Göküş; Önder Kutlu; Kamu Yönetimi Ders Notları, Konya, 2002
 • Güven, H. Sami; “İdare Siyaset İlişkileri ve Personel Yönetimi Açısından Önemi”, A.İ.D., C. 9, S. 1, Mart 1976
 • Kaya, Kemal; Çağdaşlaşma Yolunda Deve Dikenleri, Bilim Yayınları, Ankara, 1994
 • Kışlalı, A. Taner; Siyaset Bilimi, Ankara, 1994
 • Koçel, Tamer; İşletme Yöneticiliği, İstanbul, 1989
 • Kutlu, Önder; “Yönetsel Reformda Hedef”, Radikal Gazetesi, 15 Nisan 2003
 • Massie, Joseph L.; İşletme Yönetimi, Çev. Şan Özalp vd., Beytaş Yayınları, Eskişehir, 1983
 • Meriç, Osman; “Siyasal İktidar ve Yüksek Yöneticiler Sorunu”, A.İ.D., TODAİE, C. 7, S. 3, Eylül 1994, ss. 73-78
 • Merikoski, V. “İdarenin Siyasilleşmesi, Çev: Tutum, Cahit, AİD, TODAİE, C.4, 1971
 • Oktay, Cemil, Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi İ.Ü. Yayınları İstanbul 1983
 • Peker, Ömer ve Nihat Aytürk, Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınları, Ankara, 2000
 • Sakal, Mustafa; “Siyasal Karar Alma Sürecinde Yer Alan Aktörler ve Rolleri”, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, C. 13, S. 1, 1998, ss. 211-230
 • Şaylan, Gencay; Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, Ankara, 1986
 • Versan, Vakur; “Siyaset ve İdare”, Milliyet Gazetesi, 5 Mayıs 1971
APA GÖKÇE G, ŞAHİN A, ÖRSELLİ E (2002). Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. , 45 - 58.
Chicago GÖKÇE GÜLİSE,ŞAHİN Ali,ÖRSELLİ ERHAN Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. (2002): 45 - 58.
MLA GÖKÇE GÜLİSE,ŞAHİN Ali,ÖRSELLİ ERHAN Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. , 2002, ss.45 - 58.
AMA GÖKÇE G,ŞAHİN A,ÖRSELLİ E Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. . 2002; 45 - 58.
Vancouver GÖKÇE G,ŞAHİN A,ÖRSELLİ E Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. . 2002; 45 - 58.
IEEE GÖKÇE G,ŞAHİN A,ÖRSELLİ E "Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma." , ss.45 - 58, 2002.
ISNAD GÖKÇE, GÜLİSE vd. "Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma". (2002), 45-58.
APA GÖKÇE G, ŞAHİN A, ÖRSELLİ E (2002). Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(4), 45 - 58.
Chicago GÖKÇE GÜLİSE,ŞAHİN Ali,ÖRSELLİ ERHAN Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2, no.4 (2002): 45 - 58.
MLA GÖKÇE GÜLİSE,ŞAHİN Ali,ÖRSELLİ ERHAN Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.4, 2002, ss.45 - 58.
AMA GÖKÇE G,ŞAHİN A,ÖRSELLİ E Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2002; 2(4): 45 - 58.
Vancouver GÖKÇE G,ŞAHİN A,ÖRSELLİ E Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2002; 2(4): 45 - 58.
IEEE GÖKÇE G,ŞAHİN A,ÖRSELLİ E "Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma." Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2, ss.45 - 58, 2002.
ISNAD GÖKÇE, GÜLİSE vd. "Türkiye'de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: Siyasallaşma". Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2/4 (2002), 45-58.