Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi

Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 85 Sayfa Aralığı: 54 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi

Öz:
Boşanma davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1086 sayılı HUMK döneminde, boşanmaya karar verilinceye kadar dava süresince her aşamada, ayrıca harca ve ıslaha gerek olmaksızın yoksulluk nafakası, maddî tazminat ve manevî tazminat talep edilebileceği yönünde görüş belirterek kararlar vermekteydi.01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK döneminde aynı Daire, HMK 141'inci maddesini gerekçe göstererek dilekçelerin teatisi aşamasına kadar (ön inceleme duruşmasına karşı tarafın mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda ön inceleme duruşmasında) yoksulluk nafakası, maddî ve manevî tazminat taleplerinin ileri sürülmesi gerektiğini aksi durumda iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında kalacağını bildiren kararlar vermektedir.Çalışmamızda, HUMK ile HMK arasında iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında ne gibi farklılıklar olduğu, boşanma davalarında yargılama usulünün hangi ilkeye tabi olduğu ve anılan Dairenin söz konusu kararları vermek için dayanak yaptığı maddenin hukukî anlamda doğru bir gerekçe oluşturup oluşturmadığı hususları üzerinde durulduktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Time of Allegation of Damages and Alimony Demands in Divorce Cases and Examination of Supreme Court’s Opinion Change

Öz:
The Supreme Court’s Second Civil Department which has reviewed appeal in divorce cases was giving decisions under old Civil Procedure Code no.1086 that demands for alimony, pecuniary and non-pecuniary damages can be asked without any requirement of fee and amendment at every stage of the proceedings till the divorce case was concluded.The same Department now is giving decisions by showing the reason based on the new Civil Procedure Code art.141 that alimony, pecuniary and non-pecuniary damages demands should be asked till the exchange of petitions stage (if the other party wouldn’t come to the preliminary examination hearing without an excuse, it should be demanded at this hearing), otherwise this demand should be considered in the context of extension and modification of allegation and defense.In our study, which differences there are between old and new Civil Procedure Codes in the context of extension and modification of allegation and defense, which proceeding principles would be applied to divorce cases and if the article 141would comprise appropriate legal base for the above-mentioned Department’s decisions will be discussed and our opinion on the issue will be given therefore
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • ARSLAN, Aziz Serkan: Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/1.
  • BİLGEN, Mahmut: Hukuk Yargılamasında Islah, 3. Baskı, Ankara, 2013.
  • GENÇCAN, Ömer Uğur: 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları, Ankara, 2012.
  • KURU, Baki; ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder: Medenî Usul Hukuku - 6100 sayılı HMK’ya göre yeniden yazılmış 22. Baskı, Ankara, 2011.
  • PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medenî Usul Hukuku 13. Bası, Ankara, 2012.
  • YILMAZ, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Islah - 6100 sayılı HMK’na göre değiştirilmiş 4. Bası, Ankara, 2013.
APA Karamercan F (2013). Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. , 54 - 57.
Chicago Karamercan Fatih Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. (2013): 54 - 57.
MLA Karamercan Fatih Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. , 2013, ss.54 - 57.
AMA Karamercan F Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. . 2013; 54 - 57.
Vancouver Karamercan F Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. . 2013; 54 - 57.
IEEE Karamercan F "Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi." , ss.54 - 57, 2013.
ISNAD Karamercan, Fatih. "Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi". (2013), 54-57.
APA Karamercan F (2013). Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. Terazi Hukuk Dergisi, 8(85), 54 - 57.
Chicago Karamercan Fatih Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. Terazi Hukuk Dergisi 8, no.85 (2013): 54 - 57.
MLA Karamercan Fatih Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. Terazi Hukuk Dergisi, vol.8, no.85, 2013, ss.54 - 57.
AMA Karamercan F Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. Terazi Hukuk Dergisi. 2013; 8(85): 54 - 57.
Vancouver Karamercan F Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi. Terazi Hukuk Dergisi. 2013; 8(85): 54 - 57.
IEEE Karamercan F "Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi." Terazi Hukuk Dergisi, 8, ss.54 - 57, 2013.
ISNAD Karamercan, Fatih. "Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi". Terazi Hukuk Dergisi 8/85 (2013), 54-57.