Yıl: 2014 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 108 - 112 Metin Dili: Türkçe

Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin

Öz:
İşeme disfonksiyonları (İD), çocuk üroloji polikliniklerindeki hastaların yaklaşık %40'ını oluşturan oldukça yaygın bir problemdir. Üroflometri tanı ve takipte kullanılabilen non invaziv bir testtir. Bu çalışmada, İD tedavisinde aktif pelvik taban kaslarının (PTK) gevşetilmesini amaçlayan biofeedback ve Kegel egzersizleri kombinasyon tedavisinin etkinliğini göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma da elektromyografi (EMG)'li üroflometride ile işeme esnasında EMG'de PTK aktif olarak saptanan İD tanısı konan hastalar çalışmaya dahil edildi. İşeme paternleri stacatto, interrupted, plato ve normal olarak sınıflandırıldı. Biofeedback tedavisinde çocuklara gluteal ve karın kaslarını kullanmadan sadece sfinkter kontraksiyonu yapması öğretildi. Her seans 3 saniye kontraksiyon ve 10 sn gevşeme peryotları şeklinde 10 dakika uygulandı. Ayrıca kombine tedavi olarak Kegel egzersizleriyle aktif PTK gevşetilmesi öğretildi. Sonrasında evlerinde egzersizlere, günde 2 defa 10'ar dakika 3 sn sıkma 10 sn gevşeme seanslarına ebeveyn gözetiminde 6 ay boyunca devam edildi. Bulgular: Gündüz idrar kaçırması, ani işeme ihtiyacı, kaka yapmada zorluk, gece idrar kaçırması, tekrarlayan İYE, işeme esnasında ıkınma şikayetleriyle başvuran 150 hastadan EMG'li üroflometrilerinde aktif PTK tespit edilen 78 hasta İD tanısıyla çalışmaya dahil edildi. Olguların yaşları 6 ile 17 yıl arasında değişmekte olup, ortalama yaş 6,5 yıl idi. Olguların 31 (%39,7)'i erkek, 47 (%60,3)'si kız idi. Üroflometride 78 hastanın; 37 (%47,4) staccato, 24 (%30,7) normal, 12 (%15,3) plato ve 5 (%6,4)'inde interrupted işeme paternleri saptandı. 6 aylık tedavi sonrasında uykuda işeme şikayeti olan olguların %68,8'inde, urge inkontinanslıların %72,8'inde, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonluların %81'inde, kabızlığı olanların %85'inde, vezikoüreteralreflüsü olanların %77'inde, rezidü idrar saptanan olguların %79'unda tam düzelme sağlandı. Sonuç: İD kliniğine kabızlık, üriner inkontinans, enürezis noktürna, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları eşlik edebilir. Dikkatli bir planlama ve düzenli kontrollerle 5 yaş ve üzeri çocuklarda uygulanacak biofeedback ve Kegel egzersizlerinin kombine tedavisi ile hastaların çoğunu bir kısmını tedavi edebiliriz
Anahtar Kelime:

Success of Biofeedback Results in Children with Dysfunctional Voiding

Öz:
Aim: Voiding dysfunction (VD) are the most common problem among patients admitted to pediatric urology outpatient clinic which account for 40% of total admissions. Uroflowmeter is a noninvasive tool used for diagnosis and follow up. We aimed to demonstrate the effectiveness of biofeedback and Kegel exercises in the treatment of VD by using uroflowmeter. Material-Method: A total of 78 patients diagnosed as VD using uroflowmeteri with electromyography (EMG) were enrolled to this retrospective study. Voiding pattern of the patients was categorized into four; stacatto, interrupted, plato and normal. Children were asked to make sphincter contraction without gluteal or abdominal muscles according to the feedback treatment. Each seans was performed for 10 minutes with cyclic 3 seconds of contraction and 10 seconds of relaxation periods. In addition, Kegel exercises were teached to children by a physiotherapist in order to relax pelvic base muscles(PBM) actively. Later on parents were encouraged to continue this 10 minutes contractionrelaxation exercise twice a day for 6 months. Results: Ages of 78 patients with VD were in a range between 6 to 17 years, and with a median age of 6.5 years. Thirty-one patients were male, 47 were female. On uroflowmeter, 37 (47%) patients were voiding in staccato pattern, 24 (31%) in normal pattern, 12 (15%) in plato pattern and 5 (6%) in interrupted pattern. Complete improvement was observed in 69% of patients with enuresis nocturna, 73% of patients with urgency incontinence, 81% of patients with recurrent urinary tract infection, 85% of patients with constipation, 77% of patients with vesicourethral reflux, and 79% of patients with residual urine at 6 months after treatment. Conclusion: Urinary incontinence, enuresis nocturna, recurrent urinary tract infection and constipation may accompany to VD. Significant improvement in VD of the children above 5 years of age can be achieved with planning and combination of biofeedback and Kegel exercises with regular followup.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Farhat W, Bagli DJ, Capolicchio G, O'Reilly S, Merguerian PA, Khoury A, et al. The dysfunctional voiding scoring system: quantitative standardization of dysfunctional voiding symptoms in children. The Journal of urology. 2000 Sep;164(3 Pt 2):1011-5. PubMed PMID: 10958730.
 • 2. Demet ALAYGUT SK. What is the Clinical Importance of Voiding Physiology During the Growth Period? Turkish Journal of Pediatric Disease. 2013;1:53-6.
 • 3. Bauer SB. Special considerations of the overactive bladder in children. Urology. 2002 Nov;60(5 Suppl 1):43-8; discussion 9. PubMed PMID: 12493352.
 • 4. Ewalt DH, Bauer SB. Pediatric neurourology. The Urologic clinics of North America. 1996 Aug;23(3):501-9. PubMed PMID: 8701563.
 • 5. Malyon AD, Boorman JG, Bowley N. Urinary flow rates in hypospadias. British journal of plastic surgery. 1997 Oct;50(7):530-5. PubMed PMID: 9422951.
 • 6. Petronijevic V, Lazovic M, Vlajkovic M, Slavkovic A, Golubovic E, Miljkovic P. Botulinum toxin type A in combination with standard urotherapy for children with dysfunctional voiding. The Journal of urology. 2007 Dec;178(6):2599-602; discussion 602- 3. PubMed PMID: 17945299.
 • 7. Hoebeke P. Twenty years of urotherapy in children: what have we learned? European urology. 2006 Mar;49(3):426-8. PubMed PMID: 16439053.
 • 8. Onen A, editor The effect of age and gender on results of biofeedback in children: Analyzes os 215 cases. 22nd Annual Congress of the ESPU; 2011; Copenhagen, Denmark. April.
 • 9. de Jong TP, Klijn AJ. Urodynamic studies in pediatric urology. Nature reviews Urology. 2009 Nov;6(11):585-94. PubMed PMID: 19890338.
 • 10. van Gool JD, Kuitjen RH, Donckerwolcke RA, Messer AP, Vijverberg M. Bladder-sphincter dysfunction, urinary infection and vesico-ureteral reflux with special reference to cognitive bladder training. Contributions to nephrology. 1984;39:190-210. PubMed PMID: 6744871.
 • 11. Kegel AH. The physiologic treatment of poor tone and function of the genital muscles and of urinary stress incontinence. Western journal of surgery, obstetrics, and gynecology. 1949 Nov;57(11):527-35. PubMed PMID: 15392751.
 • 12. Bo K. Pelvic floor muscle strength and response to pelvic floor muscle training for stress urinary incontinence. Neurourology and urodynamics. 2003;22(7):654-8. PubMed PMID: 14595609.
 • 13. Maizels M, King LR, Firlit CF. Urodynamic biofeedback: a new approach to treat vesical sphincter dyssynergia. The Journal of urology. 1979 Aug;122(2):205-9. PubMed PMID: 459015.
 • 14. Wiener JS, Scales MT, Hampton J, King LR, Surwit R, Edwards CL. Long-term efficacy of simple behavioral therapy for daytime wetting in children. The Journal of urology. 2000 Sep;164(3 Pt 1):786- 90. PubMed PMID: 10953156.
 • 15. Schulman SL, Von Zuben FC, Plachter N, KodmanJones C. Biofeedback methodology: does it matter how we teach children how to relax the pelvic floor during voiding? The Journal of urology. 2001 Dec;166(6):2423-6. PubMed PMID: 11696803.
 • 16. Wenske S, Van Batavia JP, Combs AJ, Glassberg KI. Analysis of uroflow patterns in children with dysfunctional voiding. Journal of pediatric urology. 2013 Nov 7. PubMed PMID: 24290223.
 • 17. Shei Dei Yang S, Wang CC. Outpatient biofeedback relaxation of the pelvic floor in treating pediatric dysfunctional voiding: a short-course program is effective. Urologia internationalis. 2005;74(2):118- 22. PubMed PMID: 15756062.
 • 18. De Paepe H, Renson C, Van Laecke E, Raes A, Vande Walle J, Hoebeke P. Pelvic-floor therapy and toilet training in young children with dysfunctional voiding and obstipation. BJU international. 2000 May;85(7):889-93. PubMed PMID: 10792172.
 • 19. Vasconcelos M, Lima E, Caiafa L, Noronha A, Cangussu R, Gomes S, et al. Voiding dysfunction in children. Pelvic-floor exercises or biofeedback therapy: a randomized study. Pediatric nephrology. 2006 Dec;21(12):1858-64. PubMed PMID: 16967285.
 • 20. Yagci S, Kibar Y, Akay O, Kilic S, Erdemir F, Gok F, et al. The effect of biofeedback treatment on voiding and urodynamic parameters in children with voiding dysfunction. The Journal of urology. 2005 Nov;174(5):1
 • 21. Zivkovic V, Lazovic M, Vlajkovic M, Slavkovic A, Dimitrijevic L, Stankovic I, et al. Diaphragmatic breathing exercises and pelvic floor retraining in children with dysfunctional voiding. European journal of physical and rehabilitation medicine. 2012 Sep;48(3):413-21. PubMed PMID: 22669134.
APA OKUR M, ARSLAN M, AYDOĞDU B, ARSLAN S, ZEYTUN H, BASUGUY E, ÖNEN A, UYGUN İ, ÇİĞDEM M, OTÇU S (2014). Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. , 108 - 112.
Chicago OKUR Mehmet Hanifi,ARSLAN Mehmet Şerif,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN Serkan,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İbrahim,ÇİĞDEM Murat Kemal,OTÇU Selçuk Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. (2014): 108 - 112.
MLA OKUR Mehmet Hanifi,ARSLAN Mehmet Şerif,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN Serkan,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İbrahim,ÇİĞDEM Murat Kemal,OTÇU Selçuk Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. , 2014, ss.108 - 112.
AMA OKUR M,ARSLAN M,AYDOĞDU B,ARSLAN S,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,ÇİĞDEM M,OTÇU S Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. . 2014; 108 - 112.
Vancouver OKUR M,ARSLAN M,AYDOĞDU B,ARSLAN S,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,ÇİĞDEM M,OTÇU S Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. . 2014; 108 - 112.
IEEE OKUR M,ARSLAN M,AYDOĞDU B,ARSLAN S,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,ÇİĞDEM M,OTÇU S "Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin." , ss.108 - 112, 2014.
ISNAD OKUR, Mehmet Hanifi vd. "Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin". (2014), 108-112.
APA OKUR M, ARSLAN M, AYDOĞDU B, ARSLAN S, ZEYTUN H, BASUGUY E, ÖNEN A, UYGUN İ, ÇİĞDEM M, OTÇU S (2014). Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. Tıp Araştırmaları Dergisi, 12(3), 108 - 112.
Chicago OKUR Mehmet Hanifi,ARSLAN Mehmet Şerif,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN Serkan,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İbrahim,ÇİĞDEM Murat Kemal,OTÇU Selçuk Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. Tıp Araştırmaları Dergisi 12, no.3 (2014): 108 - 112.
MLA OKUR Mehmet Hanifi,ARSLAN Mehmet Şerif,AYDOĞDU BAHATTİN,ARSLAN Serkan,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İbrahim,ÇİĞDEM Murat Kemal,OTÇU Selçuk Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, 2014, ss.108 - 112.
AMA OKUR M,ARSLAN M,AYDOĞDU B,ARSLAN S,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,ÇİĞDEM M,OTÇU S Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2014; 12(3): 108 - 112.
Vancouver OKUR M,ARSLAN M,AYDOĞDU B,ARSLAN S,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,ÇİĞDEM M,OTÇU S Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2014; 12(3): 108 - 112.
IEEE OKUR M,ARSLAN M,AYDOĞDU B,ARSLAN S,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,ÇİĞDEM M,OTÇU S "Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin." Tıp Araştırmaları Dergisi, 12, ss.108 - 112, 2014.
ISNAD OKUR, Mehmet Hanifi vd. "Disfonksiyonel İşemeli Çocuklarda Üriner Biofeedback Tedavisinin". Tıp Araştırmaları Dergisi 12/3 (2014), 108-112.