Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu

Öz:
Bir uzvun bir kısmını veya tamamını, tıbbi nedenlerden dolayı vücuttan ayırma işlemine amputasyon denir. Amputasyona, eğer vücudun bir uzvundaki hastalık iyileşmeyecek ve hastanın hayatını tehlikeye atacak duruma gelmişse ihtiyaç duyulur. Amputasyon tarihte uygulanan en eski ameliyatlardan biri olup ekstremite amputasyonu hem ruhsal hem de fiziksel bir hastalıktır. Amputasyonun organik süreçleri kapsayan tıbbi boyutu dışında hastanın tepkilerini belirleyen ruhsal boyutu da vardır. Amputasyon kişi için organ kaybının yanında, beden imgesi, işlev, iş ve ilişkiler bağlamlarında kayıplar yaşadığı bir durumdur. Kaybın her çeşidine karşı, kişiler ruhsal tepkiler, yanıtlar verir. Yas süreci denilen bir dizi evreden geçerler. Bu süreçte amputasyon geçirmiş kişinin bireysel özellikleri, aile desteği, sosyal destek, kültürel alt yapı ve kayba yüklediği anlam duruma vereceği psikososyal tepkilerini etkiler. Hastalıkla baş etme, zaman içinde değişen dinamik bir süreçtir ve baş etme biçimi hastanın psikososyal tepkilerini etkiler. Bu çalışma, sunulan vaka ile birlikte, travma, kayıp ve yas tepkilerinin kişinin hayatındaki etkilerinin, rolünün, kişinin baş etme yöntemlerinin ve tepkilerinin sentezlenip anlaşılabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikiyatri

Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation

Öz:
Amputation is the process of seperation of a part or thewhole of the limb form the body, because of medicalreasons. If the organ will not cure, or if this situationcauses a risk for patient's life, amputation will be needed. Amputation is one of the oldest operations in history. Extremity amputations have both physical and psychological results. Amputaion is a situation that itsmeaning for individual is not only an organ loss but alsoloss of body image, function, work and relationships.Individuals give reactions against all the types of loss andthey go through a periods which is called mourning period. In this period, people with ampuations's personalcharacteristics, family support, social support, culturalbackground and meaning that they give for the losseffects their psychosocial reactios. Coping with an illness, is a dynamic period that changes by the time andcoping skills of infividual effects his or her psychosocialreactions.In this study, it is aimed that get across by making synthesize the effects and role of trauma, loss and mourning reactions in idividual's life, effects of his or her coping skills and reactions, with the light of the presentedcase
Anahtar Kelime:

Konular: Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZSOY İ, Okyayuz Ü (2016). Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. , 45 - 51.
Chicago ÖZSOY İpek,Okyayuz Ülgen Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. (2016): 45 - 51.
MLA ÖZSOY İpek,Okyayuz Ülgen Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. , 2016, ss.45 - 51.
AMA ÖZSOY İ,Okyayuz Ü Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. . 2016; 45 - 51.
Vancouver ÖZSOY İ,Okyayuz Ü Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. . 2016; 45 - 51.
IEEE ÖZSOY İ,Okyayuz Ü "Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu." , ss.45 - 51, 2016.
ISNAD ÖZSOY, İpek - Okyayuz, Ülgen. "Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu". (2016), 45-51.
APA ÖZSOY İ, Okyayuz Ü (2016). Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19(1), 45 - 51.
Chicago ÖZSOY İpek,Okyayuz Ülgen Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi 19, no.1 (2016): 45 - 51.
MLA ÖZSOY İpek,Okyayuz Ülgen Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.19, no.1, 2016, ss.45 - 51.
AMA ÖZSOY İ,Okyayuz Ü Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2016; 19(1): 45 - 51.
Vancouver ÖZSOY İ,Okyayuz Ü Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2016; 19(1): 45 - 51.
IEEE ÖZSOY İ,Okyayuz Ü "Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu." Klinik Psikiyatri Dergisi, 19, ss.45 - 51, 2016.
ISNAD ÖZSOY, İpek - Okyayuz, Ülgen. "Amputasyon Geçirmi? Ki?ilerin Ba? Etme Becerileri: Olgu Sunumu". Klinik Psikiyatri Dergisi 19/1 (2016), 45-51.