Yıl: 2017 Cilt: 44 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 267 - 270 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-03-2023

Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital

Öz:
Amaç: Sağlık çalışanlarında HBV ve HCV enfeksiyonu riski, enfekte kişilerin kanı veya açık yaraları ile temas nedeniyle artmıştır. Çalışmamızın amacı, Tire Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları arasında hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonlarının seroprevalansının araştırılmasıdır. Yöntemler: Ocak 2012 - Nisan 2017 tarihleri arasında Tire Devlet Hastanesi'nde çalışan 518 hastane personelinin tarama kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tarama için elde edilen kan örnekleri, laboratuvarımızda Siemens advia centaur XP kemilüminesans tekniği kullanılarak HBsAg, Anti-HBs ve Anti HCV testleri gerçekleştirildi. Bulgular: Ocak 2012-Nisan 2017 tarihleri arasında, Tire Devlet Hastanesi'nde yaşları 18-63 arasında değişen, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde değerlendirilen toplam 518 sağlık çalışanı çalışmaya dahil edildi. Çalışanlarımızdan elde edilen kan örneklerinin 61'inde (%11,8) Anti-HBs negatifti ve 457'sinde (%88,2) antiHBs pozitifliği tespit edildi, bu personelin 6'sında (%1,2) HBsAg için pozitifti. Anti HCV için iki temizlik personeli ve bir hemşire pozitif saptandı. Sonuç: Hastane çalışanları, HBV ve HCV için taranmalı ve HBV aşısı olmayan bireyler aşılanmalıdır. Ülkemizde sağlık çalışanlarında HBsAg pozitifliği özellikle son yıllarda azalmıştır. Bununla birlikte, sağlık çalışanları halen HBV ve HCV enfeksiyonu için risk altındadır. Bu nedenle, hastane çalışanlarının kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve gözden geçirmek önemlidir.
Anahtar Kelime:

Tire Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Öz:
Objective: The risk of infection with HBV and HCV in healthcare workers has been increased as risks such as contact with the blood or open wound of the infected people. The aim of the study was to investigate the seroprevalence of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections among healthcare working at Tire State Hospital. Methods: Screening records of total 518 hospital personnel working in the Tire State Hospital between January 2012 and April 2017 were retrospectively reviewed. HBsAg, Anti-HBs and Anti HCV tests on the blood samples obtained for screening were performed in our laboratory using Siemens advia centaur XP chemiluminescence technique. Results: Between January 2012 and April 2017, a total of 518 health workers, ranging in age from 18 to 63 working in the State Hospital, were evaluated in infectious diseases and clinical microbiology clinics. Conclusion: Hospital workers should be screened for HBV and HCV and individuals without HBV vaccination should be vaccinated. In our country, HBsAg positivity in healthcare workers has decreased especially in recent years. Nevertheless, healthcare workers are still under the risk of HBV and HCV. Therefore, it is important to keep and review the records of hospital workers regularly.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA BUDAK GÜRKÖK G, GÜLENÇ N, ÖZKAN E, BÜLBÜL R, BARAN C (2017). Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. , 267 - 270.
Chicago BUDAK GÜRKÖK Gökçen,GÜLENÇ Nalan,ÖZKAN Elife,BÜLBÜL Rıfat,BARAN Caner Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. (2017): 267 - 270.
MLA BUDAK GÜRKÖK Gökçen,GÜLENÇ Nalan,ÖZKAN Elife,BÜLBÜL Rıfat,BARAN Caner Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. , 2017, ss.267 - 270.
AMA BUDAK GÜRKÖK G,GÜLENÇ N,ÖZKAN E,BÜLBÜL R,BARAN C Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. . 2017; 267 - 270.
Vancouver BUDAK GÜRKÖK G,GÜLENÇ N,ÖZKAN E,BÜLBÜL R,BARAN C Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. . 2017; 267 - 270.
IEEE BUDAK GÜRKÖK G,GÜLENÇ N,ÖZKAN E,BÜLBÜL R,BARAN C "Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital." , ss.267 - 270, 2017.
ISNAD BUDAK GÜRKÖK, Gökçen vd. "Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital". (2017), 267-270.
APA BUDAK GÜRKÖK G, GÜLENÇ N, ÖZKAN E, BÜLBÜL R, BARAN C (2017). Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. Dicle Tıp Dergisi, 44(3), 267 - 270.
Chicago BUDAK GÜRKÖK Gökçen,GÜLENÇ Nalan,ÖZKAN Elife,BÜLBÜL Rıfat,BARAN Caner Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. Dicle Tıp Dergisi 44, no.3 (2017): 267 - 270.
MLA BUDAK GÜRKÖK Gökçen,GÜLENÇ Nalan,ÖZKAN Elife,BÜLBÜL Rıfat,BARAN Caner Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. Dicle Tıp Dergisi, vol.44, no.3, 2017, ss.267 - 270.
AMA BUDAK GÜRKÖK G,GÜLENÇ N,ÖZKAN E,BÜLBÜL R,BARAN C Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. Dicle Tıp Dergisi. 2017; 44(3): 267 - 270.
Vancouver BUDAK GÜRKÖK G,GÜLENÇ N,ÖZKAN E,BÜLBÜL R,BARAN C Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital. Dicle Tıp Dergisi. 2017; 44(3): 267 - 270.
IEEE BUDAK GÜRKÖK G,GÜLENÇ N,ÖZKAN E,BÜLBÜL R,BARAN C "Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital." Dicle Tıp Dergisi, 44, ss.267 - 270, 2017.
ISNAD BUDAK GÜRKÖK, Gökçen vd. "Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital". Dicle Tıp Dergisi 44/3 (2017), 267-270.