Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 82 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı

Öz:
Küba Devriminden itibaren hayata geçirdiği reformlar sayesinde gelişen dünya ülkeleri arasında en başarılı eğitim sistemlerinden biri olarak görülen Küba Eğitim sistemi, erken çocukluk eğitiminden itibaren ortaya koyduğu yenilikçi uygulamalar ile kendisinden söz ettirmektedir. Bu yenilikçi uygulamalar arasında yer alan ve Kübalı çocukların yaklaşık %70'inin faydalandığı Kendi Çocuğunu Eğit programı (Educate Your Child programme) ise ulaştığı kitle ve elde ettiği başarı nedeni ile Küba eğitim sisteminin önemli yapı taşı niteliğindedir. Programın çıkış noktası, geliştirilme ve uygulanma süreci başta olmak üzere sağlık ve eğitim sektörlerini bütünleştiren bir yanının olması, toplumun her kesiminin programın bir parçası olması ve yapılan araştırmalara bağlı olarak sürekli güncellenmesi gibi nedenlerden dolayı bu çalışmada, Kendi Çocuğunu Eğit programının derinlemesine incelenip, gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde uygulanabilirliğinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili alanyazın ve UNICEF ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşların raporları incelenerek önemli noktalar vurgulanmıştır. İlgili alanyazının incelenmesi ve irdelenmesi doğrultusunda, bu programın gelişmekte olan ülkeler için örnek alınması gereken pek çok yönünün olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

An Alternative Method in Early Childhood Education from Cuban Perspective: Educate Your Child Programme

Öz:
The Cuban education system, which is considered as one of the most successful educational systems among the developing countries due to the reforms since the Cuban Revolution, comes into prominence with innovative practices that have emerged in early childhood education. Educate Your Child Programme, which is one of those innovative practices and is utilized by 70 % of Cuban children, constituted a significant part of Cuban Education System owing to its successful outcomes in early childhood education. Due to the fact that Educate Your Child programme includes the integration of health and education, participation by all sectors of society, early intervention and prevention, and on-going development mentoring, this study aims to examine this programme in detail and to discuss the applicability of it in developing countries. To this end, related literature and reports by UNICEF and UNESCO about Cuban early childhood education are examined in detail. Depending on related literature, this study suggests that Educate Your Child programme may be an alternative early childhood educational model for developing countries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Birleşmiş Milletler, BM. (2015). Human development report 2015: Work for human development. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf. adresinden elde edildi.
 • Barredo, A. (2013). Education for children with special needs in Cuba: Equality, justice and social commitment. The Havana Reporter, 11.
 • Breidlid, A. (2007). Education in Cuba-an alternative educational discourse: Lessons to be learned? A Journal of Comparative and International Education, 7(5), 617-634.
 • British Broadcasting Corporation, BBC. (2014). BBC News: Latin America & Caribbean: Cuba profile. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19583447. adresinden elde edildi.
 • Centre on the Developing Child. (2010). The foundations of lifelong health are built in early childhood. http://developingchild.harvard.edu/wpcontent/uploads/2010/05/Foundations-of-Lifelong-Health.pdf. adresinden elde edildi.
 • Dünya Bankası (2014). The World Bank working for a world free of poverty: Data. http://data.worldbank.org/indicator. adresinden elde edildi.
 • Everett, N. (2012, February-April). Education for liberation: behind Cuba's education success. Direct Action for Socialism in the 21st Century, 38.
 • http://directaction.org.au/issue38/education_for_liberation_behind_cuba_s_education_ success. adresinden elde edildi.
 • Fisher, M. A. (2011). The early years and brain development: The critical connections of building relationships. Gail L. Ensher ve David A. Clark (Ed.) Relationship-centered practices in early childhood: Working with families, infants, and young children at risk içinde (s. 33-44). Baltimore, MD, US: Paul H Brookes Publishing.
 • Fry, R. (2002). Latinos in higher education: Many enroll, too few graduate.
 • http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED468848.pdf. adresinden elde edildi.
 • Gasperini, L. (2000). The Cuban education system: Lessons and dilemmas. Country Studies Education Reform and Management Publication Series, 1(5), 1-33 Güven, G. ve Efe Azkesin, K. (2014). Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim.
 • İbrahim H. Diken (Ed.), Erken Çocuklukluk Eğitimi içinde (s. 2-50). Ankara: Pegem Akademi Gorry, C. (2010). Protecting children takes more will than resources: Interview with José Juan Ortiz, UNICEF representative in Cuba. MEDICC Review, 12(2), 10-12.
 • http://medicc.org/mediccreview/articles/mr_139.pdf. adresinden elde edildi. Haartsen, R., Jones, E. H., ve Johnson, M. H. (2016). Human brain development over the early years. Current Opinion In Behavioral Sciences, 10, 149-154. doi: 10.1016/j.cobeha.2016.05.015
 • Hoi, KaLeng Crystal. (2010). Learning from Cuba's model: Recommendations on early childhood education and care programs in British Columbia. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Simon Fraser University, British Columbia.
 • Keon, W. J. ve Pepin, L. (2008, February). Maternal health and early childhood development in Cuba. http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/392/soci/rep/rep08feb08- e.pdf. adresinden elde edildi.
 • Lopez, M. Q. (2011). Education in Cuba: Foundations and challenges. Estudos Avançados, 25(72), 55-71. http://www.scielo.br/pdf/ea/v25n72/en_a06v25n72.pdf adresinden elde edildi.
 • Mandrapa, N. (2005). Education system of Cuba - Path to success. https://novakdjokovicfoundation.org/education-system-of-cuba-path-to-success/. adresinden elde edildi.
 • McCloskey, S. (2011). Cuba's model of development: Lessons for global education. Policy & Practice: A Development Education Review, 13, 84-98.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Okul öncesi eğitim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72. adresinden elde edildi. Miller, S. A. (2002). Early childhood education in Cuba. Childhood Education, 78(6), 359- 362.
 • NAEYC. (2000). A call for excellence in early childhood education. http://www.naeyc.org/policy/excellence. adresinden elde edildi. Nagel, M. C. (2012). In the beginning: The brain, early development and learning. ACER Press.
 • OECD (2010). PISA 2009 Results: Executive summary. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf. adresinden elde edildi.
 • OECD (2012). PISA technical report. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/50036771.pdf. adresinden elde edildi.
 • OECD, (2015). Education at glance: OECD indicators, OECD publishing. http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1474977311&id=id&accname= guest&checksum=3578C2EFAAAF2B58269DEC4583117096. adresinden elde edildi.
 • Tinajero, A. (2010). Scaling-up early child development in Cuba-Cuba's educate your child program: Strategies and lessons from the expansion process. Washington, DC: The Brookings Institution.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. (2006). Cuba early childhood care and education (ECEC) programmes. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001480/148Q99e.pdf. adresinden elde edildi.
 • UNESCO (2013). Country Profile. http://uis.unesco.org/country/CU. adresinden elde edildi. UNICEF. (2013). UNICEF Cuba statistics. http://www.unicef.org/infobvcountrv/cuba statistics.html. adresinden elde edildi.
 • UNICEF. (2016). Early childhood development in Cuba: Sharing the experience of a scaledup integrated system that promotes the best start in life for every child. http://www.unicef.org/cuba/cu_resources_earlychildhooddevelopmentlibro.pdf. adresinden elde edildi.
 • Wardle, F. (2009). Approaches to early childhood and elementary education. New York: Nova Science Publishers. Wolf, S., Penton, F. A. H., Marin, A. L. B., Romero, O. (2011). The Cuban vocational education and training system and its current changes. Journal for Critical Educational Policy Studies, 9(1), 223-240.
 • Velkovski, Z. ve Misik, E. (2011). Lessons for scaling up Cuba's educate your child programme. Early Childhood Matters, 117, 6-11.
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M.R., Espinosa, L.M., Gormley, W.T., ve Zaslow, M.J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. society for research in child development and foundation for child development. http://fcd-us.org/resources/evidence-base-preschool. adresinden elde edildi.
APA YALÇIN F, TANTEKİN ERDEN F (2017). Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. , 56 - 82.
Chicago YALÇIN FATMA,TANTEKİN ERDEN Feyza Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. (2017): 56 - 82.
MLA YALÇIN FATMA,TANTEKİN ERDEN Feyza Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. , 2017, ss.56 - 82.
AMA YALÇIN F,TANTEKİN ERDEN F Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. . 2017; 56 - 82.
Vancouver YALÇIN F,TANTEKİN ERDEN F Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. . 2017; 56 - 82.
IEEE YALÇIN F,TANTEKİN ERDEN F "Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı." , ss.56 - 82, 2017.
ISNAD YALÇIN, FATMA - TANTEKİN ERDEN, Feyza. "Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı". (2017), 56-82.
APA YALÇIN F, TANTEKİN ERDEN F (2017). Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 56 - 82.
Chicago YALÇIN FATMA,TANTEKİN ERDEN Feyza Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. Ege Eğitim Dergisi 18, no.1 (2017): 56 - 82.
MLA YALÇIN FATMA,TANTEKİN ERDEN Feyza Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. Ege Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, 2017, ss.56 - 82.
AMA YALÇIN F,TANTEKİN ERDEN F Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. Ege Eğitim Dergisi. 2017; 18(1): 56 - 82.
Vancouver YALÇIN F,TANTEKİN ERDEN F Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı. Ege Eğitim Dergisi. 2017; 18(1): 56 - 82.
IEEE YALÇIN F,TANTEKİN ERDEN F "Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı." Ege Eğitim Dergisi, 18, ss.56 - 82, 2017.
ISNAD YALÇIN, FATMA - TANTEKİN ERDEN, Feyza. "Erken Çocukluk Eğitimine Küba Perspektifinden Alternatif Bir Bakış: Kendi Çocuğunu Eğit Programı". Ege Eğitim Dergisi 18/1 (2017), 56-82.