ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 678 - 685 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Tüketicilerin ürünlere ilişkin kalite algıları, satın alma sonrası memnuniyet, yeniden satın alma niyeti, marka sadakati gibi önemli davranış ve kararlarını şekillendiren en önemli unsurlardandır. Bu çalışmada organik tarım ürünü tüketen ve tüketmeyen bireylerde bu ürünlerin kalitesine ilişkin algı farklılığı olup olmadığı irdelenmektedir. Bu amaçla öncelikle organik tarım, organik tarım ürünleri ve algılanan kalite kavramlarına ilişkin literatür taramasına yer verilmiş, ardından betimsel bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda organik tarım ürünü tüketen ve tüketmeyen bireyler arasında algılanan kalite bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sonuç bölümünde özellikle organik tarım ürünü tüketmeyen bireylerin değerlendirmeleri sorgulanmış, bu ürünlerde algılanan kaliteyi etkileyebilecek unsurlar tartışılarak yöneticiler ve gelecekteki araştırmalar için öneriler getirilmeye çalışılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri

PERCEIVED QUALITY IN ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS: A RESEARCH ON THE CONSUMERS IN ISTANBUL

Öz:
Consumers’ perception about quality is one of the main drivers that shape the behaviors and decisions as satisfaction, repurchase intention and brand loyalty. In this study, the quality perception differences between the consumers that use and don’t use organic agriculture products are considered. By this aim, a literature review about organic agriculture, organic agriculture products and perceived quality has been featured firstly. Then a descriptive research has been designed. There hasn’t any statistically meaningful difference observed between the individuals who consume and don’t consume organic agriculture products by perceived quality. In conclusion part, especially the evaluations of the people who don’t consume organic agriculture products have been questioned, the factors that can affect the perceived quality in these products have been argued and it is tried to make suggestions for managers and future researches as well
Anahtar Kelime:

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Bilgen İ (2017). ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 678 - 685.
Chicago Bilgen İlknur ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2017): 678 - 685.
MLA Bilgen İlknur ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2017, ss.678 - 685.
AMA Bilgen İ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2017; 678 - 685.
Vancouver Bilgen İ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2017; 678 - 685.
IEEE Bilgen İ "ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.678 - 685, 2017.
ISNAD Bilgen, İlknur. "ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2017), 678-685.
APA Bilgen İ (2017). ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7(4), 678 - 685.
Chicago Bilgen İlknur ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 7, no.4 (2017): 678 - 685.
MLA Bilgen İlknur ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.7, no.4, 2017, ss.678 - 685.
AMA Bilgen İ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2017; 7(4): 678 - 685.
Vancouver Bilgen İ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2017; 7(4): 678 - 685.
IEEE Bilgen İ "ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7, ss.678 - 685, 2017.
ISNAD Bilgen, İlknur. "ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE ALGILANAN KALİTE: İSTANBUL İLİNDEKİ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 7/4 (2017), 678-685.