Yıl: 2003 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 4 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri

Öz:
Amaç: Uzun süreli asfalt ve buharına maruz kalan işçilerde kan gazları düzeyleri büroda çalışanların değerleri ile karşılaştırılarak, asfaltın kan gazları üzerine etkisi araştırıldı.Gereç ve Yöntem: Asfaltlama işlerinde 17± 6 yıl süreyle çalışan 38 erkek işçi ile büroda 14± 5 yıl süreyle çalışan 30 erkek işçi çalışmaya alındı. Asfaltlama işlerinin yoğun olduğu dönem (ülkemizde asfaltlama işi yoğun olarak Temmuz-Eylül arasındadır) bitiminde çalışmaya katılan işçilerin genel sağlık muayeneleri yapılarak durumu uygun olan işçilerden arteriyel kan alma esnasında uyulması gereken kurallara özen gösterilerek sol kol arteria radialis'ten 5ml kan alındı. Alınan kan örneklerinden yapılan ölçümlerde PO2, PCO2, %O2Sat, pH, HCO3 ve BE gibi parametreler çalışıldı. Asfaltlama ve büro işinde çalışan işçilerin bulguları eş olmayan student t testi kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: Asfalt ve büro işçilerinin PO2 değerleri arasında asfalt işçilerinde azalan yönde olmak üzere anlamlı bir fark bulundu (P<0.05). Fakat iki grup arasındaki PCO2 ve pH değerlerindeki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.05). Bu iki grubun PO2, HCO3 %O2Sat ve BE değerleri birbirleriyle karşılaştırıldığında, elde edilen farklar asfalt işçileri aleyhine anlamlıydı (P<0.05).Sonuç: Asfaltlama işinde çalışan işçilerde pH ve PCO2 değerlerinde önemli bir değişim görülmezken, PO2, HCO3, %O2Sat ve BE değerlerinde önemli ve anlamlı düzeylerde azalmalar meydana geldi.
Anahtar Kelime: İşçiler Kan gazı analizi Mesleki maruziyet

Konular: İş Genel ve Dahili Tıp

The values of blood gases in asphalt workers

Öz:
Purpose: We aimed to investigate the effects of asphalt fumes and vapour on blood gas concentrations, comparing the blood gas concentration levels of the blue-collar workers exposed to asphalt fumes and vapour for a long period of time with those of the white collar workers in this area (Kayseri/Turkey).Material and Method: In this study we include 38 male blue-collar workers employed in asphalting for 17± 6 year and 30 male white-collar workers for 14±5 years. At the end of the asphalting season (between July and September), the workers went through a general check-up. 5ml of blood was taken from the left arm arteria radialis of those who were found to be in good health condition. From the blood samples taken, PO2, PCO2, O2Saturation% (O2Sat%), pH, HCO3 and base excess (BE) parameters were studied. The findings of the blue and white-collar workers included in the study were evaluated with non-paired student test.Results: The PO2 values between the blue and white collar-workers were found to be significant (P <0.05). This difference was lower in blue-collar workers. The difference in PCO2 and pH values between the two groups were not found to be statistically significant (P> 0.05). When the levels of O2 Sat%, HCO3, and BE were compared with one another, the difference was significant in favor of the blue-collar workers (P< 0.05).Conclusion: Although we did not see any significant change in pH and PCO2 values of the blue-collar workers, the values of PO2, HCO3, O2 Sat% and BE decreased significantly.
Anahtar Kelime: Occupational Exposure Workers Blood Gas Analysis

Konular: İş Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
APA ÇOKSEVİM B, TÜRK M (2003). Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. , 1 - 4.
Chicago ÇOKSEVİM Bekir,TÜRK Mehtap Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. (2003): 1 - 4.
MLA ÇOKSEVİM Bekir,TÜRK Mehtap Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. , 2003, ss.1 - 4.
AMA ÇOKSEVİM B,TÜRK M Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. . 2003; 1 - 4.
Vancouver ÇOKSEVİM B,TÜRK M Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. . 2003; 1 - 4.
IEEE ÇOKSEVİM B,TÜRK M "Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri." , ss.1 - 4, 2003.
ISNAD ÇOKSEVİM, Bekir - TÜRK, Mehtap. "Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri". (2003), 1-4.
APA ÇOKSEVİM B, TÜRK M (2003). Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23(1), 1 - 4.
Chicago ÇOKSEVİM Bekir,TÜRK Mehtap Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 23, no.1 (2003): 1 - 4.
MLA ÇOKSEVİM Bekir,TÜRK Mehtap Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, 2003, ss.1 - 4.
AMA ÇOKSEVİM B,TÜRK M Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2003; 23(1): 1 - 4.
Vancouver ÇOKSEVİM B,TÜRK M Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2003; 23(1): 1 - 4.
IEEE ÇOKSEVİM B,TÜRK M "Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, ss.1 - 4, 2003.
ISNAD ÇOKSEVİM, Bekir - TÜRK, Mehtap. "Asfaltlama işçilerinde kan gazları değerleri". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 23/1 (2003), 1-4.