Yıl: 2003 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 189 - 194 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi

Öz:
Amaç: Kanser, ciddi ve kronik bir hastalık olmanın ötesinde, belirsizlikler içeren ağrı ve acı içinde ölümü çağrıştıran, yoğun karmaşık duyguların yaşanmasına neden olan bir hastalıktır. Bu araştırmada radyoterapi uygulanan hastaların beklentileri ve psiko-sosyal durumları incelenmiştir. Materyal ve Metod: Temmuz 2001-Mayıs 2002 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi A.D. kliniğinde yatan ve radyoterapi uygulanan 65 hastaya sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan bir anket formu uygulanmıştır. Çalışmada Tarama modeli kullanılmıştır.Bulgular: Radyoterapi uygulanan hastaların %87.7'sinin erkek;18-24 yaş grubunda oldukları, düzenli sağlık kontrolü yaptırmadıkları; %75.4'ünün hastalığının ne olduğunu bildiği ancak hastalığı öğrendikten sonra şaşkınlık ve ne yapacağını bilememe duygusunu yoğun olarak yaşadıkları; %24.6'sının medikal tedavi yanında alternatif tedavi yöntemlerini de kullandıkları; deneklerin %44.6'sının radyoterapi tedavisi hakkında bilgiy i klinikte yatan diğer hastalardan aldıkları; %35.4'ünün hastalığını öğrendikten sonra duygularını hiç kimse ile paylaşmadıkları ancak radyoterapi almaya başladıktan sonra %46.2'sinin birinci derece yakınları ile paylaşımda bulundukları; %75.4'ünün sosyal çevrelerinde davranış değişikliği olduğunu düşündükleri Sonuç: Bireylerin hastalığı kabullenme aşamasına henüz gelmedikleri, alternatif tedavi yöntemlerini kullandıkları, sosyal çevrelerindeki davranış değişikliklerden memnun olmadıklarını sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Neoplazmlar Tamamlayıcı tedaviler Radyoterapi Anketler

Konular: Onkoloji Psikoloji

Psycosocial analysis of patients undergoing radiotherapy

Öz:
Purpose: Cancer, beyond its serious and chronic nature, is a disease; full of uncertainities reminding of death accompanied by pain and complicated feelings. In this prospective clinical study, we've examined the expectations and psychosocial states of cancer patients who underwent radiotherapy. Material and methods: Between July 2001 and May 2002 65 inpatient cancer patients have been interviewed by social worker based on questionnaire developed in department of Radiation Oncology in Gulhane Military Medical Academy. The data procured from this questionnaire have been evaluated.Results: 87.7% of the patients treated with radiotherapy were males and did not have regular health control at a range of 18-24 year-old; 75.4% knew what their disease was, but when informed of the diagnosis they intensely started to live with the feeling of astonishment and uncertainty; 24.6% has used alternative medicine besides medical therapy; 44.6% of the patients learned about radiotherapy with information from other inpatients; 35.4 % of patients has not shared their feelings with anybody but 46.2% of these patients has started sharing their feelings with their immediate family members and; 75.4% of the patients thought of behavior changes towards them were the findings reached by this study.Conclusion: Our study results revealed that the group interviewed was not yet disease-acceptance stage, some were using alternative treatment modalities and were not pleased with the change of attitude of the society towards them. According to our results, it has been considered that cancer patients must be supported psychosocially in the course of the treatment.
Anahtar Kelime: Questionnaires Neoplasms Complementary Therapies Radiotherapy

Konular: Onkoloji Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA ÖZBEK Ö, ÖZŞENOL F, OYSUL K, BEYZADEOĞLU M, PAK Y (2003). Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. , 189 - 194.
Chicago ÖZBEK Öznur,ÖZŞENOL Fuat,OYSUL Kaan,BEYZADEOĞLU Murat,PAK Yücel Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. (2003): 189 - 194.
MLA ÖZBEK Öznur,ÖZŞENOL Fuat,OYSUL Kaan,BEYZADEOĞLU Murat,PAK Yücel Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. , 2003, ss.189 - 194.
AMA ÖZBEK Ö,ÖZŞENOL F,OYSUL K,BEYZADEOĞLU M,PAK Y Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. . 2003; 189 - 194.
Vancouver ÖZBEK Ö,ÖZŞENOL F,OYSUL K,BEYZADEOĞLU M,PAK Y Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. . 2003; 189 - 194.
IEEE ÖZBEK Ö,ÖZŞENOL F,OYSUL K,BEYZADEOĞLU M,PAK Y "Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi." , ss.189 - 194, 2003.
ISNAD ÖZBEK, Öznur vd. "Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi". (2003), 189-194.
APA ÖZBEK Ö, ÖZŞENOL F, OYSUL K, BEYZADEOĞLU M, PAK Y (2003). Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23(3), 189 - 194.
Chicago ÖZBEK Öznur,ÖZŞENOL Fuat,OYSUL Kaan,BEYZADEOĞLU Murat,PAK Yücel Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 23, no.3 (2003): 189 - 194.
MLA ÖZBEK Öznur,ÖZŞENOL Fuat,OYSUL Kaan,BEYZADEOĞLU Murat,PAK Yücel Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, 2003, ss.189 - 194.
AMA ÖZBEK Ö,ÖZŞENOL F,OYSUL K,BEYZADEOĞLU M,PAK Y Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2003; 23(3): 189 - 194.
Vancouver ÖZBEK Ö,ÖZŞENOL F,OYSUL K,BEYZADEOĞLU M,PAK Y Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2003; 23(3): 189 - 194.
IEEE ÖZBEK Ö,ÖZŞENOL F,OYSUL K,BEYZADEOĞLU M,PAK Y "Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, ss.189 - 194, 2003.
ISNAD ÖZBEK, Öznur vd. "Radyoterapi uygulanan kanser hastalarının psikososyal yöndem değerlendirmesi". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 23/3 (2003), 189-194.