Yıl: 2017 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 173 - 185 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması

Öz:
Tıp bilimleri alanında gerçekleştirilen her bir yeni teknoloji, uygulama, ürün veya hizmet hayat kurtarıyor veya insanın yaşam süresini uzatma konusunda bir adım daha atılmasına olanak veriyor. Tıpta ve sağlık bilimlerinde meydana gelen yeniliklerin ölçümü ve değerlendirilmesi Türkiye'nin ulusal inovasyon politikaları açısından oldukça önem taşımaktadır. Tıp alanında inovasyon performansı çıktısını belirleyen en önemli faktörler arasında bilimsel yayınlar ve patentler ile birlikte hastane, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer kurumlar işbirliğinde gerçekleştirilen projeler bulunmaktadır. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı Kurumları ve üniversitelerin Türkiye'nin bilimsel yayın performansına dolayısıyla yenilikçiliğine şehir düzeyinde katkıları betimsel olarak değerlendirilmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Adana'nın içinde bulunduğu beş şehir hem üniversite hastaneleri hem de eğitim ve araştırma hastaneleri seviyelerinde Türkiye adresli bilimsel yayınların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin odaklandıkları araştırma alanlarında ise hem hastane düzeyinde hem de şehir düzeyinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ankara klinik tıp alanında Türkiye adresli gerçekleşen yayınlardan en çok payı alırken, daha küçük şehirlerde üniversite hastaneleri ve Tıp Fakülteleri hem sayıca yayınların büyük yüzdesini oluşturmakta hem de büyük ölçüde araştırma odaklarını belirlemektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Politikaları ve Hizmetleri

Comparing Knowledge Production of Hospitals at City Level in Turkey

Öz:
Every innovation in the form of a new technology, application, product or service in the field of medical sciences either saves a life or enables to make more steps in extending human lifespan. Measuring and evaluating the innovations that occur in medicine and healthcare is very important from the viewpoint of building Turkey's national innovation policies. Scientific publications, patents, and projects that occur in collaboration with hospitals, research institutes and universities are among the factors that determine innovation performance in the field of medicine. This study descriptively evaluates the contribution of the institutions of the Ministry of Health and universities to Turkey's scientific publication performance in other words innovativeness at the city level. Five cities including Ankara, İstanbul, İzmir, Konya and Adana at both university hospitals and training and research hospitals levels form the majority of scientific production that have addresses in Turkey. There is a great amount of differences on the research areas that university hospitals and training and research hospitals focus on at both hospital and city levels. While Ankara gets the highest share in the amount of publications that are addressed Turkey, university hospitals and medical faculty form a high percentage of the publications at both total amount, and also determine the research focus to a large extent in smaller cities
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ak, M.Z., ve Gülmez, A., (2006). “Türkiye’nin Uluslararası Yayın Performansının Analizi”. Akademik İncelemeler Dergisi 1(1), 1-28.
 • Alkin, K., Bulu, M., ve Kaya, H., (2007). “İller Arası Rekabet Endeksi: Türkiye’deki İllerin Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi için bir Yaklaşım”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6(11), 221- 235.
 • Audretsch, D.B., (2002). “The Innovative Advantage of US Cities”. European Planning Studies 10(2), 165–176.
 • Bulu, M. (2011). Measuring competitiveness of cities: Turkish experience. Int. J. Knowledge-Based Development, Vol. 2, No. 3, 267-281.
 • Bercovitz, J. ve Feldmann, M., (2006). “Entrepreneurial Universities and Technology Transfer: A Conceptual Framework for Understanding Knowledge-Based Economic Development”. Journal of Technology Transfer 31 (1), 175–188.
 • Demirel, İ.H., Saraç, C., Akıllı, E., Büyükçınar, Ö., Yetgin, S., ve Gürses, E.A., (2008). Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları (1981-2006). http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/Saglik- Bakanligi-Kurumlarinin-T%C3%BCrkiyenin-Bilimsel-Yay%C4%B1nsay% C4%B1s%C4%B1na-Katk%C4%B1lar%C4%B1-1981-2006.pdf
 • Dvir, R., ve Pasher, E., 2004. “Innovation engines for knowledge cities: an innovation ecology perspective”. Journal of Knowledge Management 8(5), 16-27.
 • Etzkowitz, H., ve Leydesdorff, L., (2000). “The Dynamics of Innovation: From National Systems and '‘Mode 2'’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations”. Research Policy, 29(2), 109-123.
 • Falahat, K., Eftekhari, M.B., Habibi, E., (2013). “Trend of Knowledge Production of Research Centers in the Field of Medical Sciences in Iran”, Iranian Journal of Public Health, 42 (1), 55-59.
 • Godin, B., 1995. “Besides academic publications: which sector compete, or are they competitors”. Scientometrics 33 (1), 3-12.
 • Godin, B., Gingras, Y., (2000). “The place of universities in the system of knowledge production”. Research Policy 29(), 273-278.
 • Hicks, D.M., Katz, J.S., (1996). “Where is science going?” Science, Technology, and Human Values 21 (4), 379-406.
 • Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M., 1994. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. SAGE, London.
 • Hessels, L.K., ve van Lente, H., (2008). “Re-thinking new knowledge production:A literature review and a research agenda”. Research Policy, 37 (4), 740-760.
 • Horta, H., Huisman, J., ve Heitor, M.V., (2008). “Does a competitive research funding regime adds to maintaining or increasing higher education diversity?” Science and Public Policy, 35(3), 146–158.
 • Kline, S.J. ve Rosenberg, N., (1986). An Overview of Innovation, in R. Landau and N. Rosenberg, eds., The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (Washington, D.C.: National Academy Press), 275–305.
 • Köse, M.R., Bora Başara, B., Güler, C., ve Yentür, G.K., 2014. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013, http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1- 97020/h/saglik-istatistik-yilligi-2013.pdf. (Erişim: 20 Mayıs 2016).
 • Kunzmann, K.R., (2009). The Strategic Dimensions of Knowledge industries in Urban Development. The Planning Review 45 (177), 40–47.
 • Leydesdorff, L. ve Meyer, M., (2006). “Triple Helix Indicators of Knowledge-Based Innovation Systems (Introduction to the Special Issue)”, Research Policy, 35(10), 1441-1449.
 • OECD, 2015. OECD Health Statistics. www.oecd.org/health/health-data.htm
 • Olcay, G.A., ve Bulu, M., (2016). Technoparks and Technology Transfer Offices as Drivers of an Innovation Economy: Lessons from Istanbul's Innovation Spaces, Journal of Urban Technology, DOI: 10.1080/10630732.2015.1090195
 • Olcay, G.A., ve Bulu, M., (2016). “Is measuring the knowledge creation of universities possible?: A review of university rankings”. Technological Forecasting & Social Change, DOI: 10.1016/j.techfore.2016.03.029
 • Omachonu, V.K., Einspruch, N.G., (2010). “Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual Framework”. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 15 (1), Article 2.
 • Seaburg, L.A., Wang, A.T., West, C.P., Reed, D.A., Halvorsen, A.J., Engstler, G., Oxentenko, A.S., Beckman, T.J., (2016). Associations between resident physicians' publications and clinical performance during residency training. BMC Medical Education 16 (22), BMC Med Educ., DOI: 10.1186/s12909- 016-0543-2
 • Shin, J.C., Toutkoushian, R.K., (2011). The past, present, and future of University Rankings. In: Shin, J.C., Toutkoushian, R.K., Teichler, U. (Eds.), University Rankings, The Changing Academy: The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective (Vol. 3). Springer Science, Dordrecht.
 • Taşkın, Z., ve Doğan, G., (2014). Evaluation of Scientific Disciplines in Turkey: A Citation Analysis Study. In J.N. Gathegi (Ed.), Challenges of Information Management Beyond the Cloud, 148-155. Springer Berlin Heidelberg.
 • YASED, (2013). Türkiye Sağlık Sektörü Raporu. http://www.ahd.org.tr/Upload/Document/document_YASED_Saglik_Sektor u_Raporu_2013_02_18_15_02_07.pdf (Erişim: 20 Mayıs 2016).
 • Yixin, D., (2007). Patent or publish? - University researcher's choice between traditional and commercial research outcomes. Public Administration - Dissertations. Paper 6, http://surface.syr.edu/ppa_etd/6 (Erişim: 20 Mayıs 2016).
APA Arkali Olcay G, BULU M (2017). Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. , 173 - 185.
Chicago Arkali Olcay Gokcen,BULU MELİH Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. (2017): 173 - 185.
MLA Arkali Olcay Gokcen,BULU MELİH Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. , 2017, ss.173 - 185.
AMA Arkali Olcay G,BULU M Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. . 2017; 173 - 185.
Vancouver Arkali Olcay G,BULU M Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. . 2017; 173 - 185.
IEEE Arkali Olcay G,BULU M "Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması." , ss.173 - 185, 2017.
ISNAD Arkali Olcay, Gokcen - BULU, MELİH. "Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması". (2017), 173-185.
APA Arkali Olcay G, BULU M (2017). Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173 - 185.
Chicago Arkali Olcay Gokcen,BULU MELİH Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, no.1 (2017): 173 - 185.
MLA Arkali Olcay Gokcen,BULU MELİH Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, 2017, ss.173 - 185.
AMA Arkali Olcay G,BULU M Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 21(1): 173 - 185.
Vancouver Arkali Olcay G,BULU M Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 21(1): 173 - 185.
IEEE Arkali Olcay G,BULU M "Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, ss.173 - 185, 2017.
ISNAD Arkali Olcay, Gokcen - BULU, MELİH. "Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21/1 (2017), 173-185.