OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)

Yıl: 2014 Cilt: 72 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 531 - 554 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgündüz, Ahmet. İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Mü- essesesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 1988.
 • Akyıldız, Ali. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 2004.
 • Akyıldız, Ali. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform. İstanbul: Eren. 1993.
 • Akyıldız, Ali. " II. Mahmut Döneminde Merkez İdaresinde Yapılan Düzenlemeler". II. Mahmud Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul. Editör: Coşkun Yılmaz. İstanbul: Seçil Ofset, 2010: 55-83.
 • Aydın, M. Akif. Türk Hukuk Tarihi. İstanbul: Beta. 7. Bası. 2009.
 • Murat, Çızakça. "Incorporatedcashwaqfsandmudaraba, Islamicnon-bank financialinstrumentsfromthepasttothefuture", s. 1-13, http: //mpra. ub. unimuenchen. de/25336 [çevrimiçi 24. 03. 2013]
 • Davison, Roderic H. Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876. İstanbul: Agora Kitaplığı. 2005.
 • Gedikli, Fethi. " İstanbul'da Para Vakıfları ve Mudarebe", Osmanlı Hukuku: Makaleler. İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2012, s. 31-47.
 • Güler, Mustafa. Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıfları (XVI-XVII. Yüzyıllar). İstanbul: TATAV Yayınları. 2002.
 • İnalcık, Halil. Osmanlı İmparatorluğu'nda Klasik Çağ (1300-1600). İstanbul: YKY. 2009.
 • İpşirli, Mehmet. " II. Mahmut Döneminde Merkez İdaresinde Yapılan Dü- zenlemeler", II. Mahmud Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul. Editör: Coş- kun Yılmaz. İstanbul: Seçil Ofset, 2010: 261-279.
 • Kahraman, Seyit A. Evkaf-ı Hümayun Nezareti. İstanbul: Kitapevi. 2006.
 • Karinabadizade, Ömer Hilmi;Sungurbey, İsmet. Eski Vakıfların Temel Kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. 1978.
 • Kazıcı, Ziya. Osmanlı Vakıf Medeniyeti. İstanbul: Bilge Yayıncılık. 2003.
 • Mandaville, Jon E. "Faizli Dindarlık: Osmanlı İmparatorluğunda Para Vakfı Tartışması", Çev: Fethi Gedikli, Türkiye Günlüğü, Sayı: 51, Yaz 1998, s. 129-144.
 • Özcan, Tahsin. Osmanlı Para Vakıfları: Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003
 • Özcan, Tahsin. "Osmanlı Toplumuna Özgü Bir Finansman Modeli: Para Vakıfları". http: //www. musiad. org. tr/img/yayinlarraporlar/cerceve_ dergisi_48_23. pdf[24. 03. 2013 çevrimiçi]
 • Öztürk, Nazif. Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesi. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları. 1995.
 • Öztürk, Nazif. Elmalılı Hamdi Nazır Gözüyle Vakıflar (Ahkamul Evkaf). Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları. 1995.
 • Öztürk, Nazif. Azınlık Vakıfları. Ankara: Altınküre. 2004.
 • Tuncay, Aydın. Eski Hükümlerimiz ve Vakıflarla İlgili Bazı İnceleme ve Sorunlar. İstanbul: Yıldız Sarayı Vakfı Yayınları. 1984.
 • Yediyıldız, Bahattin. XVIII. yüzyılda, Türkiye'de Vakıf Müessesesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 2003.
 • Yüksel, Hasan. OsmanlıSosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1583-1683). Sivas: Dilek Matbaası. 1998.
 • http: //tarihvemedeniyet. org/2009/07/yeniceri-ocaginin-kaldirilmasivakai-hayriyye/[6. 11. 2012 çevrimiçi]
APA GENCA E (2014). OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). , 531 - 554.
Chicago GENCA ELİF OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). (2014): 531 - 554.
MLA GENCA ELİF OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). , 2014, ss.531 - 554.
AMA GENCA E OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). . 2014; 531 - 554.
Vancouver GENCA E OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). . 2014; 531 - 554.
IEEE GENCA E "OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)." , ss.531 - 554, 2014.
ISNAD GENCA, ELİF. "OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)". (2014), 531-554.
APA GENCA E (2014). OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 72(1), 531 - 554.
Chicago GENCA ELİF OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 72, no.1 (2014): 531 - 554.
MLA GENCA ELİF OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, no.1, 2014, ss.531 - 554.
AMA GENCA E OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2014; 72(1): 531 - 554.
Vancouver GENCA E OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2014; 72(1): 531 - 554.
IEEE GENCA E "OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 72, ss.531 - 554, 2014.
ISNAD GENCA, ELİF. "OSMANLI HUKUKUNDA VAKIFLARIN DENETİMİ (EVKAF-I HÜMAYUN NEZARETİ)". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 72/1 (2014), 531-554.