Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 39 - 63 Metin Dili: Türkçe

Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi

Öz:
Bu çalışma Türkiye'de gazetecilik eğitiminin kullandığı bilgi kaynaklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kaynakları güncellikleri ve bilimsellikleri ile ilgili olarak iki boyutta ele almaktadır. Bu amaçla, doktora çalışmalarını değerlendirecek bir içerik analizi tasarlanmıştır. Bu araştırma ilk olarak doktora tezlerinin nitel ve nicel özelliklerini ve biyografik kaynakların türlerini araştırmıştır. Bu amaçla değişkenler kaynakçayı değerlendirmek için uygun ölçeklerde tasarlanmışlardır. Değişkenler kaynakların türleri, menşei, yayın tarihi, yayın başlıkları ve yayın içeriklerini türlerini kapsamaktadır. Araştırma verileri Türkiye'deki gazetecilik eğitiminin küresel akademik tartışmalar içindeki konumunu belirleme amacıyla profilini çıkarmak için çözümlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Analyzing Journalism Education in Turkey on the Basis of Growing Knowledge

Öz:
This study aims to determine the knowledge source using journalism education inTurkey. Those sources have two dimensions concerning actuality and being scientific. Forthis purpose, the content analysis, to inquire doctoral dissertation, had been designed. Thisresearch primarily inquired quantitative and qualitative attributes of doctoral dissertationsand the types of their bibliographic research. For this purpose variables have been designedin appropriate scales to evaluate bibliography. Variables involve types, origins, publicationdate, publication titles of bibliographic sources and the type of publication contents.Research data has been analyzed to portrait the journalism education in Turkey withthe intention of defining its academic status in global academic debates.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Güzel, Cemal (Der.,Çev.) (1998). Sağduyu Filozofu: Popper, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
  • Kuhn, Thomas S. (2014). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev.: Nilüfer Kuyaş, Ankara: Kırmızı Yayınları
  • Magee, Bryan (1990). Karl Popper’ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, İkinci Baskı, Çev.:Mete Tunçay, İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • Özcan, Zeki (2012). Viyana Çevresi Üzerine, Ankara: Birleşik.
  • Popper, Karl (2002). Conjecture and Restutations, 8. Baskı, London ve New York: Routledge.
  • Popper, Karl (2009). The Two Fundamental Problems of the Theory of Knowledge, London ve New York: Routledge.
  • Sunar, İlkay (2008). Düşün ve Toplum, 4.Baskı, İstanbul: Doruk.
  • Ural Şafak (2006).Pozitivist Felsefe, İkinci Baskı, İstanbul: Say.
  • Wittgenstein, Ludwig (2006) Tractatus Logico-Philosophicus, İstanbul: Metis.
  • Wallace, Walter L. (2009).The Logic of Science in Sociology, İkinci Baskı, New Brunswick; London: AldineTransaction
APA YAŞIN C (2015). Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(41), 39 - 63.
Chicago YAŞIN Cem Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 0, no.41 (2015): 39 - 63.
MLA YAŞIN Cem Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.0, no.41, 2015, ss.39 - 63.
AMA YAŞIN C Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2015; 0(41): 39 - 63.
Vancouver YAŞIN C Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2015; 0(41): 39 - 63.
IEEE YAŞIN C "Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0, ss.39 - 63, 2015.
ISNAD YAŞIN, Cem. "Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 41 (2015), 39-63.