Yıl: 2003 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 17 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite

Öz:
Bu çalışma, 17 Nisan 2000 ve 30 Ocak 2002 tarihleri arasında Bursa ili Orhangazi ilçe merkezindeki 6 ilköğretim okulunda okuyan 6-14 yaş 5795 çocukta yapılmıştır. Çalışmada çocukların boy ve ağırlıkları ölçülüp, Beden Kütle İndeksleri (BKI)hesaplanarak, bu yaş grubunda kilo fazlalığı (overweight) ve obezite prevalansının saptanması amaçlanmıştır. BKI değerleri Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) 2000 yılında yayınladığı tablo ve grafiklere göre değerlendirilmiştir. BKİ 85-94 persantil arasında olanlar kilo fazlalığı,$geq$95 persantil olan çocuklar obez olarak kabul edilmiştir Çalışmada kilo fazlalığı prevalansı kızlarda %9.1, erkeklerde %8.4; obezite prevalansı kızlarda %1.5, erkeklerde %1.8 olarak bulunmuştur. Cinsiyet durumu obezite ve kilo fazlalığı için değerlendirildiğinde anlamlı bir fark saptanamamıştır (X2= 0.79 p>0.05;X2 p>0.05). Çalışmamızda kızlarda kilo fazlalığı prevalansının yaş grupları büyüdükçe anlamlı olarak arttığı, erkeklerde obezite prevalansının yaş grupları büyüdükçe anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (X2eğim= 13.60 p= 0.0002; X2eğim= 15.15 p= 0.0001). Orhangazi ilçe merkezindeki 6-14 yaş grubu çocuklarda saptanan kilo fazlalığı prevalansı yüksektir ve gelecekte obezitenin bu yaş grubunda bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkacağını düşündürmektedir. Bundan sonraki çalışmaların obezite ve kilo fazlalığı için risk faktörlerinin neler olduğunun saptanmasına yönelik yapılması uygun olacaktır.
Anahtar Kelime: Vücut kitle indeksi Vücut ağırlıkları ve ölçüleri Çocuk Yaygınlık Obezite

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Karnak İ. Obezite tedavisinde cerrahinin yeri. Katkı Pediatri Dergisi 2000; 21 (4): 554-573.
 • 2. Alikaşifoğlu A, Yordam N. Obezitenin tanımı ve prevalansı. Katkı Pediatri Dergisi 2000; 21 (4): 475-481.
 • 3. Çoşkun Y, Bayraktaroğlu Z. Coronary risk factors in Turkish school children- report of a pilot study. Acta Pediatr 1997;86:187-191.
 • 4. Cole T J, Bellizzi M C, Flegal K M, Dietz W H. Establishing a standart definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 1-6.
 • 5. Gulliford MC, Mahabir D, Rocke B, Chinn S, Rona R. Overweight, obesity and skinfold thicknesses of children of African or Indian descent in Trinidad and Tobago. International Journal of Epidemiology 2001; 30: 989-998.
 • 6. Ramachandran A, Snehalatha C, Vinitha R at al. Prevalance of overweight in urban Indian adolescent school children, Diabetes Research and Clinical Practice, 2002; 57 (3):185-190.
 • 7. World Health Report 2002, Reducing risks, Promoting Healthy Life, 1-11.
 • 8. Ebbeling B C, Pawlak B D, Ludwig D S. Childhood obesity: public health crisis, common sense cure: The Lancet 2002; 360: 473-481.
 • 9. WWW.CDC.GOV/NCCDPHP/dnpa/ bmi/ bmi-for-age.htm.
 • 10. CDC Growth Charts. United States, from vital and health statistics of the Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Advance Data, 314, December 2000 (Revised).
 • 11. Akaç H, Babaoğlu K, Hatun Ş, ark. Kocaeli bölgesindeki okul çağı çocuklarında obezite ve risk faktörleri, Çocuk Dergisi 2002; 2 (1): 29-32.
 • 12. O’Loughlin J, Paradis G, Renaud L, Meshefedjian G, Donald G K. Prevalence and correlates of overweight among elementary schoolchildren in multiethnic, Low Income, Inner-City Neigbourhoods in Montreal, Canada: Annalds Of Epidemiology 1998; 8 (7): 422-432.
 • 13. Giampietro O, Virgone E, Carneglia L, at al. Anthropometric indices of school children and familiar risk factors, Preventive Medicine 2002; 35 (5): 492-498.
 • 14. Mohsen A, F. El- Hazmi, Arjumand S. Warsy. A comparative study of prevalance of overweight and obesity in children in different provinces of Saudi Arabia. Journal of Tropical Pediatrics 2002; 48: 3, 172-177.
APA Akış N, PALA K, İRGİL E, Aydın N, AKSU H (2003). Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. , 17 - 20.
Chicago Akış Nalan,PALA Kayıhan,İRGİL Emel,Aydın Neriman,AKSU Hürol Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. (2003): 17 - 20.
MLA Akış Nalan,PALA Kayıhan,İRGİL Emel,Aydın Neriman,AKSU Hürol Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. , 2003, ss.17 - 20.
AMA Akış N,PALA K,İRGİL E,Aydın N,AKSU H Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. . 2003; 17 - 20.
Vancouver Akış N,PALA K,İRGİL E,Aydın N,AKSU H Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. . 2003; 17 - 20.
IEEE Akış N,PALA K,İRGİL E,Aydın N,AKSU H "Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite." , ss.17 - 20, 2003.
ISNAD Akış, Nalan vd. "Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite". (2003), 17-20.
APA Akış N, PALA K, İRGİL E, Aydın N, AKSU H (2003). Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), 17 - 20.
Chicago Akış Nalan,PALA Kayıhan,İRGİL Emel,Aydın Neriman,AKSU Hürol Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29, no.3 (2003): 17 - 20.
MLA Akış Nalan,PALA Kayıhan,İRGİL Emel,Aydın Neriman,AKSU Hürol Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, 2003, ss.17 - 20.
AMA Akış N,PALA K,İRGİL E,Aydın N,AKSU H Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 29(3): 17 - 20.
Vancouver Akış N,PALA K,İRGİL E,Aydın N,AKSU H Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 29(3): 17 - 20.
IEEE Akış N,PALA K,İRGİL E,Aydın N,AKSU H "Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite." Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29, ss.17 - 20, 2003.
ISNAD Akış, Nalan vd. "Bursa ili Orhangazi ilçesi 6 merkez ilköğretim okulunda 6-14 yaş grubu öğrencilerde kilo fazlalığı ve obezite". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29/3 (2003), 17-20.