Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması

Öz:
Okul öncesi dönem, bir bireyin yaşamında oldukça kritik bir gelişim dönemidir. Bu araştırmada "okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik algıları nedir?" sorusuna cevap aranmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak planlanıp yürütülen araştırmada durum olarak Yozgat ili Merkez ilçesindeki okul öncesi kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmen görüşleri ele alınmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 7 öğretmen ve 3 eğitim yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre okul öncesi eğitim kurumlarında sistematik biçimde düşünme becerileri öğretimi yapılmamasına karşın katılımcılar düşünme becerileri öğretiminin okul öncesi dönemde uygulanabileceğini düşünmektedir. Katılımcılar düşünme becerilerinin öğretimini daha çok problem çözme ve yaratıcı düşünmenin kazandırılması olarak algılamaktadır. Düşünme becerileri eğitiminde aile ve çevrenin rolü ve önemine değinen katılımcılar düşünme becerilerine yönelik eğitimlerin farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla esnek biçimde yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Katılımcı öğretmenler düşünme becerileri öğretiminin başarılı olarak yürütülmesi için kendilerini yeterli görmemekte, kendini geliştirmenin önemine vurgu yapmakta, okul yöneticilerinden esneklik ve destek beklemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Perceptions of Pre-School Administrators and Teachers on Thinking Skills Instruction: A Case Study

Öz:
Pre-school years are the most critical period of development in an individual's life. The current study has aimed to seek an answer to the question of "what are pre-school teachers' and administrators' perceptions towards thinking skills instruction?". The study was planned and carried out as a qualitative case study. Seven preschool teachers and three administrators working in Yozgat city center were selected as the case. The study group was determined by maximum diversity sampling, a purposive sampling technique. Collected data was analyzed using content analysis. According to the findings, though participants think that thinking skills instruction can be given during pre-school years, a systematic thinking skills instruction has not been administered in these institutions. Participants are likely to perceive the term thinking skills instruction as teaching problem solving and creative thinking. They stress the importance of parents and child's environment on such an education. Participants also think that thinking skills instruction in pre-school ages should contain various instructional methods and be flexible. Participant teachers emphasize the importance of self-development and do not perceive themselves as adequate professionals in carrying out such an instruction. They expect more flexibility and support from educational administrators.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKBIYIK C, KALKAN AY G (2014). Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. , 1 - 18.
Chicago AKBIYIK Cenk,KALKAN AY Gülsüm Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. (2014): 1 - 18.
MLA AKBIYIK Cenk,KALKAN AY Gülsüm Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. , 2014, ss.1 - 18.
AMA AKBIYIK C,KALKAN AY G Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. . 2014; 1 - 18.
Vancouver AKBIYIK C,KALKAN AY G Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. . 2014; 1 - 18.
IEEE AKBIYIK C,KALKAN AY G "Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması." , ss.1 - 18, 2014.
ISNAD AKBIYIK, Cenk - KALKAN AY, Gülsüm. "Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması". (2014), 1-18.
APA AKBIYIK C, KALKAN AY G (2014). Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 1 - 18.
Chicago AKBIYIK Cenk,KALKAN AY Gülsüm Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, no.1 (2014): 1 - 18.
MLA AKBIYIK Cenk,KALKAN AY Gülsüm Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, 2014, ss.1 - 18.
AMA AKBIYIK C,KALKAN AY G Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 1 - 18.
Vancouver AKBIYIK C,KALKAN AY G Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 1 - 18.
IEEE AKBIYIK C,KALKAN AY G "Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, ss.1 - 18, 2014.
ISNAD AKBIYIK, Cenk - KALKAN AY, Gülsüm. "Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29/1 (2014), 1-18.