Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 277 - 296 Metin Dili: Türkçe

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Bu araştırmada, Kahramanmaraş il merkezinde bulunan resmi eğitim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nicel yaklaşım benimsenmiş ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Matematik öğretmenlerinin mesleki tükenmişliklerini belirlemek amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca matematik öğretmenlerinin iş tatminlerini ölçmek amacıyla Davis, Weis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen Minnesota iş tatmini ölçeğinin kısa formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş İl merkezinde görev yapan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 124 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda matematik öğretmenlerinin mesleki tükenmişliği "az düzeyde", iş tatminini ise "orta düzeyde" yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca matematik öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ile mesleki tükenmişlikleri arasında orta düzeyde, ters yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu duruma göre; iş tatmin düzeyleri yüksek matematik öğretmenlerinin mesleki tükenmişliklerinin düşük; iş tatmin düzeyleri düşük matematik öğretmenlerinin ise mesleki tükenmişliklerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS TEACHERS' JOB SATISFACTION AND BURNOUT LEVELS

Öz:
Current study aimed to examine the relationship between job satisfaction and burnout levels of public schools' mathematic teachers schools in Kahramanmaraş Province. The study was designed as a correlational research. Maslach Burnout Inventory developed by Maslach and Jackson (1981) and adapted to Turkish by Ergin (1992) was used to identify mathematic teachers' burnout levels. Minnesota Satisfaction Questionnaire short form developed by Davis, Weis, England and Lofquist (1967) was utilized to assess mathematic teachers' job satisfaction. Data was analyzed survey method which is a quantitative research method. Working group of the study was composed of 124 mathematics teachers selected through simple random sampling employed in Kahramanmaraş province. Research results show that burnout level of mathematics teachers was low and job satisfaction level was moderate.Results also suggest an negative and significant relationship between mathematic teachers'job satisfaction and burnout levels. The findings present that burnout levels of teachers withhigh job satisfaction levels was low and burnout levels of teachers with low job satisfactionlevels was high.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SAĞIR M, ERCAN O, DUMAN A, BİLEN K (2014). MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 277 - 296.
Chicago SAĞIR MAHMUT,ERCAN ORHAN,DUMAN AHMET,BİLEN KADİR MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no.27 (2014): 277 - 296.
MLA SAĞIR MAHMUT,ERCAN ORHAN,DUMAN AHMET,BİLEN KADİR MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.27, 2014, ss.277 - 296.
AMA SAĞIR M,ERCAN O,DUMAN A,BİLEN K MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 277 - 296.
Vancouver SAĞIR M,ERCAN O,DUMAN A,BİLEN K MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 277 - 296.
IEEE SAĞIR M,ERCAN O,DUMAN A,BİLEN K "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, ss.277 - 296, 2014.
ISNAD SAĞIR, MAHMUT vd. "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11/27 (2014), 277-296.