Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 297 - 307 Metin Dili: Türkçe

ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Öz:
Bu çalışmanın amacı Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğini (ÖGÖ) Türk kültürüne uyarlamak ve uyarlanan ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Ölçeğin Türkçe formu, öncelikle 271 üniversite öğrencisine uygulanmış ve toplanan veriler ölçeğin faktör yapısını incelemek üzere açımlayıcı faktör analizinde (AFA) kullanılmıştır. AFA sonuçları, toplam varyansın %65.26'sını açıklayan ve ölçeğin özgün haline benzeyen üç faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Ancak, 12 madde gerekli ölçütleri sağlayamadığı için ölçekten çıkarılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, ölçeğin bu formu, AFA'da gözlemlenen faktör yapısını doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanarak doğrulamak amacıyla 247 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. DFA sonuçları, açımlayıcı faktör analizinin ortaya koymuş olduğu modelin Türk kültürü için doğrulandığını göstermiştir. ÖGÖ'nün üç alt boyutu bulunmaktadır; Etki (10 madde, ? = .90) Anlamlılık (7 madde, ? = .90), ve Yeterlilik (6 madde, ? = .88). Bu bulgulara dayanarak, Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerinin bir ders ortamındaki öğrenen güçlenmesi düzeyini anlamlılık, etki ve yeterlilik boyutları açısından değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayabildiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

THE ADAPTATION OF THE LEARNER EMPOWERMENT SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

Öz:
The purpose of this study was to adapt Learning Empowerment Scale into Turkish culture and to present the psychometric properties of the scale. Turkish form of the scale was firstly administered to 271 university students and then the collected data was subjected to explanatory factor analysis (EFA) to reveal the factor structure of the scale. EFA indicated three-factor structure that resemble the original factor-structure and explained %65.26 of the total variance. However, 12 items were excluded since they did not satisfy the necessary criteria. The revised form of the scale was applied to 247 university students to validate the factor structure observed in EFA through using confirmatory factor analysis (CFA). CFA indicated that the model observed in EFA was validated for Turkish culture. There are three sub-scales of LES; Impact (10 items, ? =.90), Meaningfulness (7 items, ? = .90), and Competency (6 items, ? = .88). It was reached to conclusion that the LES could yield valid and reliable results when it is used for assessing university students' learner empowerment levels in a course in terms of meaningfulness, impact and competency dimesions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ekici, G. (2012). "Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 174-185.
 • Frymier, A. B. ve Shulman, G. M. (1994). "Development and testing of the learner empowerment instrument in a communication based model". The Annual Meeting of the Speech Communication, New Orleans, LA.
 • Frymier, A. B., Shulman, G. M. ve Houser, M. (1996). "The development of a learner empowerment measure". Communication Education, 45, 181-199 Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B., Anderson, R., and Tatham, R. (2006).
 • Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Houser, M. L. ve Frymier, A. B. (2009). "The role of student caharacteristics and teacher behaviors in students' learner empowerment". Communication Education, 58, 35-43.
 • Humbleton, R. K., & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices Journal of Applied Testing Technology, 1, 1-30.
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User's reference guide. Chicago: Scientific Software International. Nichols, J. D. (2006). "Empowerment and relationships: a classrom model to enhance student motivation". Learning Environ Res, 9, 149-161.
 • Schrodt, P., Witt, P. L., Myers, S. A., Turman, P. D., Barton, M. H. ve Jernberg, K.
 • A. (2008). "Learner empowerment and teacher evaluations as functions of teacher power use in the college classroom". Communication Education, 57, 180-200.
 • Stevens, J. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah, NJ: Lawrence-Erlbaum.
 • Tabacknick, B., and L. Fidell. (2001). Using multivariate statistics. 4th ed. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Thomas, K., & Velthouse, B. (1990). "Cognitive elements of empowerment: An "interpretive" model of intrinsic task motivation". Academy of Management Review, 15, 666-681.
 • Ünal Karagüven, M. H. (2012). "Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu". Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.
 • Weber, K. (2003). "The relationship of interest to internal and external motivation". Communication Research Reports, 20(4), 376-383.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-1. Ankara: Pegem Akademi.
APA ÇAKIR S, ERDOĞAN M (2014). ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 297 - 307.
Chicago ÇAKIR S. Gülfem,ERDOĞAN Mehmet ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no.25 (2014): 297 - 307.
MLA ÇAKIR S. Gülfem,ERDOĞAN Mehmet ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, 2014, ss.297 - 307.
AMA ÇAKIR S,ERDOĞAN M ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 297 - 307.
Vancouver ÇAKIR S,ERDOĞAN M ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 297 - 307.
IEEE ÇAKIR S,ERDOĞAN M "ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, ss.297 - 307, 2014.
ISNAD ÇAKIR, S. Gülfem - ERDOĞAN, Mehmet. "ÖĞRENEN GÜÇLENMESİ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11/25 (2014), 297-307.