Karın travmasında diyafragma rüptürü

Yıl: 2003 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 285 - 290 Metin Dili: Türkçe
hred

Karın travmasında diyafragma rüptürü

Öz:
Penetran veya kunt abdominal travmayla oluşan diyafragma rüptürlü hastalarımızın klinik, tanı ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve yöntem: Diyafragma rüptürlü 38 olguya ait hasta kayıtları; yaralanma şekli, tanı metodları, rüptür özellikleri, yandaş organ yaralanması, cerrahi tedavi, postoperatif komplikasyon ve mortalitée açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 41,7 olup, 31'i (%81.6) erkek, 7'si (%18.4) bayandı. Yaralanma sebebi, 22 (%58) olguda penetran, 16'sında (%42) kunt travmaydı. Yandaş abdominal organ yaralanması 27 (%71) olguda vardı. Toplam 47 diyafragma rüptürünün 27'si (% 57) solda, 20'si (% 43) sağda yerleşikti. Ortalama rüptür çapı 5,45 (1-20) cm olup hasta-ların hepsinde diyafragma rüptürü ve yandaş organ yaralanmaları laparotomiyle onarıldı. Morbidité, 18 olguda görülürken, yandaş organ yaralanmalı 4 olgu ameliyat sonrasında kaybedildi. Sonuç: Travmatik diyafragma rüptürleri, yandaş organ yaralanması nedeniyle travma cerrahisinde morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir abdominal yaralanma şeklidir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Cerrahi

Diaphragmatic rupture in abdominal trauma

Öz:
BACKGROUND: The aim of the study is to evaluate the patients with diaphragmatic rupture due to penetrating or blunt abdominal trauma. METHODS: Thirty-eight patients with diaphragmatic rupture due to penetrating or blunt abdominal trauma were investigated retrospectively. RESULTS: The average age was 41,72 and there were 31 male and seven female patients. The injury forms were penetrating trauma in 22 (58%) and blunt trauma in 16 (42%) cases. Associated abdominal organ injuries were found in 27 (71%) cases. Among 47 diaphragmatic ruptures, 27 (57%) were on the left and 20 (43%) were on the right side. The average diameter of the rupture was 5,45 (1-20) cm. Management of the diaphragmatic rupture and other associated organ injuries were accomplished through laparotomy. Morbidity was developed in 18 cases and mortality in four cases with associated abdominal organ injuries. CONCLUSION: Diaphragmatic rupture results in high morbidity and mortality due to associated organ injuries.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Meyers BF, McCabe CJ. Traumatic diaphragmatic her- nia. Occult marker of serious injury. Ann Surg 1993;218(6):783-790 2. Boulanger BR, Milzman DP, Rosati C, et al. A compar- ison of right and left blunt traumatic diaphragmatic rupture. J Trauma 1993;35(2):255-260 3. Voeller GR, Reisser JR, Fabian TC, et al. Blunt diaphragm injuries: A five year experience. Am Surg 1990;56(1):28-31 4. Shah R, Sabanathan S, Mearns AJ, et al. Traumatic rupture of diaphragm. Ann Thorac Surg 1995;60(5):1444-1449 5. Reber PU, Schmied B, Seiler CA, et al. Missed diaphragmatic injuries and their long-term sequelae. J Trauma 1998;44 (1):183-188 6. Gülo¤lu R, Ar›c› C, Kocatafl A ve ark. Diyafragma yaralanmalar›. Ça¤dafl Cerrahi Dergisi 1996;10(3):168- 171 7. Boylu fi, Ak›nc› F, Taçy›ld›z ‹H ve ark. ‹zole diyafragma yaralanmalar›. Ça¤dafl Cerrahi Dergisi 1996;10:41 8. Shapiro MJ, Heiberg E, Durham RM, et al. The unreli- ability of CT scans and initial chest radiograps in eval- uating blunt trauma induced diaphragmatic rupture. Clin Radiol 1996;51(1):27-30. 9. Schumpelick V, Steinau G, Schlüper I, et al. Surgical embriology and anatomy of the diaphragm with sur- gical applications. Surg Clin N Am 2000;80:213 10. Schneider C, Tamme C, Scheidbach H, et al. Laparoscopic management of traumatic ruptures of the diaphragm. Langenbecks Arch Surg 2000;385:118 11. Symbas PN, Vlasis SE, Hatcher C Jr. Blunt and pene- trating diaphragmatic injuries with or without hernia- tion of organs into the chest. Ann Thorac Surg 1986;42(2):158-162 12. Sözüer E.M, Ok E, Avflaro¤ullar› L ve ark. Traumatic diaphragmatic ruptures. Ulus Travma Derg 2001;7:176-180 13. Willsher PC, Cade RJ. Traumatic diaphragmatic rup- ture. Aust N Z J Surg 1991;61(3):207-210 14. Chen JC, Wilson SE. Diaphragmatic injuries: recogni- tion and management in sixty-two patients. Am Surg 1991; 57(12):810-815 15. Gelman R, Mirvis SE, Gens D. Diaphragmatic rupture due to blunt trauma: sensitivity of plain chest radi- ographs. Am J Roentgenol 1991;156(1):51-57 16. Shackleton KL, Stewart ET, Taylor AJ. Traumatic diaphragmatic injuries: spectrum of radiographics findings. Radiographics 1998;18(1):49-59 17. Johnson CD. Blunt injuries of the diaphragm. Br J Surg 1988;75(3):226-230 18. Murray JG, Caoili E, Gruden JF, et al. Acute rupture of the diaphragm due to blunt trauma: diagnostic sensi- tivity and specificity of CT. Am J Roentgenol 1996;166(5):1035-1039 19. Mealy K, Murphy M, Broe P. Diagnosis of traumatic rupture of the right hemidiaphragm by thoracoscopy. Br J Surg 1993;80(2):210-211 20. Spann JC, Nwariaku F, Wait M. Evaluation of video- assisted thoracoscopic surgery in the diagnosis of diaphragmatic injuries. Am J Surg 1995;170(6):628-631 21. Israel RS, McDaniel PA, Primack SL, et al. Diagnosis of diaphragmatic trauma with helical CT in a swine model. Am J Roentgenol 1996;167(3):637-641 22. Shanmuganathan K, Killeen K, Mirvis SE, et al. Imaging of diaphragmatic injuries. J Thorac Imaging 2000;15(2):104-111 23. Shanmuganathan K, Mirvis SE, White CS, et al. MR imaging evaluation of hemidiaphragms in acute blunt trauma: experience with 16 patients. Am J Roentgenol 1996;167(2):397-402 24. Mineo TC, Ambrogi V, Cristino B, et al. Changing indi- cations for thoracotomy in blunt chest trauma after the advent of videothoracoscopy. J Trauma 1999;47(6):1088-1091 25. Martin I, O’Rourke N, Gotley D, et al. Laparoscopy in the management of diaphragmatic rupture due to blunt trauma. Aust N Z J Surg 1998;68(8):584-586 26. Pagliarello G, Carter J. Traumatic injury to the diaphragm; timely diagnosis and treatment. J Trauma 1992;33(2):194-197 27. Athanassiadi K, Kalavrouziotis G, Athanassiou M, et al. Blunt diaphragmatic rupture. Eur J Cardio-thorac Surg 1999;15:469-474
APA VATANSEV C, TEKİN Ş, KAYNAK A, TEKİN A, BELVİRANLI M, AKSOY F (2003). Karın travmasında diyafragma rüptürü. Ulusal Travma Dergisi, 9(4), 285 - 290.
Chicago VATANSEV CELALETTİN,TEKİN Şakir,KAYNAK Adnan,TEKİN Ahmet,BELVİRANLI MEHMET METİN,AKSOY FARUK Karın travmasında diyafragma rüptürü. Ulusal Travma Dergisi 9, no.4 (2003): 285 - 290.
MLA VATANSEV CELALETTİN,TEKİN Şakir,KAYNAK Adnan,TEKİN Ahmet,BELVİRANLI MEHMET METİN,AKSOY FARUK Karın travmasında diyafragma rüptürü. Ulusal Travma Dergisi, vol.9, no.4, 2003, ss.285 - 290.
AMA VATANSEV C,TEKİN Ş,KAYNAK A,TEKİN A,BELVİRANLI M,AKSOY F Karın travmasında diyafragma rüptürü. Ulusal Travma Dergisi. 2003; 9(4): 285 - 290.
Vancouver VATANSEV C,TEKİN Ş,KAYNAK A,TEKİN A,BELVİRANLI M,AKSOY F Karın travmasında diyafragma rüptürü. Ulusal Travma Dergisi. 2003; 9(4): 285 - 290.
IEEE VATANSEV C,TEKİN Ş,KAYNAK A,TEKİN A,BELVİRANLI M,AKSOY F "Karın travmasında diyafragma rüptürü." Ulusal Travma Dergisi, 9, ss.285 - 290, 2003.