Yıl: 2003 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 188 - 192 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması

Öz:
Amaç: Türk erkeklerinde, cinsel fonksiyon bozukluklarının görülme sıklığını ve tiplerim belirlemek. Yöntem: Çalışmaya 603 erkek (ortalama yaş, 39.1$pm$0.6 yıl) dahil edildi. Bu kişiler sertleşme sorunu, erken boşalma ve cinsel istekte azalma açısından sorgulandı. Ayrıca katılanların ilk cinsel ilişki yaşı, boy ve vücut ağırlığı, sigara ve alkol tüketimi, ve diyabet öyküsü de kaydedildi. Bulgular: Prematür ejakülasyon en sık (%36.5) cinsel fonksiyon bozukluğu idi. Erektil disfonksiyon ve cinsel istek kaybı, sırasıyla, %13.4 (81 erkek) ve %14.4 (87 erkek) olarak bulundu. Toplam 603 erkeğin 272'sinde (%45.2) cinsel fonksiyon bozukluklarından en az biri vardı. Bu çalışmada yaş hariç diğer parametrelerin cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilişkisi saptanmadı. Sonuç: Türk erkek popülasyonunda cinsel fonksiyon bozukluklarının sık olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde bu özel sağlık problemlerinin ne sıklıkta olduğunu bilmek çok önemlidir. Başvurma nedeni tamamen farklı bile olsa cinsel fonksiyon bozukluğu açısından hastalarını sorgulamak hekimlerin sorumluluğu olmalıdır.
Anahtar Kelime: İmpotans Yaş faktörü Cinsel fonksiyon bozukluğu, fizyolojik Cinsel fonksiyon bozuklukları, psikolojik

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Halk ve Çevre Sağlığı Üroloji ve Nefroloji Temel Sağlık Hizmetleri Androloji Psikoloji Psikiyatri

Sexual dysfunction screening in Turkish men

Öz:
Objective: To detect frequencies and types of sexual function disorders in Turkish men. Methods: Six hundred three men (mean age, 39.1+0.6 years) were included. The participants were questioned about erectile dysfunction, premature ejaculation and loss of sexual desire. In addition, the age of first coital activity, body height and weight, history of smoking and alcohol consumption and diabetes mellitus were also recorded. Results: Premature ejaculation was the most frequent (36.5%) sexual function disorder. The incidences of erectile dysfunction and loss of sexual desire were found to be 13.4% (81 men) and 14.4% (87 men), respectively. Of 603 men, 272 reported at least one sexual f unction disorder. There was no correlation between sexual function disorders and the patient characteristics other than age. Conclusion: Sexual function disorders appear to be common in the Turkish male population. It is very important to be aware of the incidences of these particular problems in this country. The physicians should feel responsible to ask for sexual function disorders regardless of the patients' presenting complaints.
Anahtar Kelime: Sexual Dysfunction, Physiological Sexual Dysfunctions, Psychological Impotence Age Factors

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Halk ve Çevre Sağlığı Üroloji ve Nefroloji Temel Sağlık Hizmetleri Androloji Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Comhaire FH. Andropause: Hormone replacement therapy in the ageing male. Eur Urol, 38: 655, 2000.
 • 2. American Psychiatry Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM IV. 4. baskı. Washington, DC: American Psychiatric Association, 509,1994.
 • 3. Jannini EA, Simonelli C, Lenzi A. Disorders of ejaculation. J Endocrinol Invest, 25: 1006, 2002.
 • 4. Nicolosi A, Moreira ED, Shirai M et al. Epidemiology of erectile dysfunction in four countries: cross-national study of the prevelance and correlates of erectile dysfunction. Urology, 61: 201, 2003.
 • 5. Morales AM, Sanchez-Cruz JJ, Tejada IS et al. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: Results of the epidemiologia de la dysfunction erectil masculina study. J Urol, 166:569,2001.
 • 6. Qiuliano F, Chevret-Measson M, Tsatsaris A et al, Prevalance of erectile dysfunction in France: results of an epidemiological survey of a representative sample of 1004 men. Eur Urol, 42: 382, 2002.
 • 7. Akkus E, Kadioglu A, Esen A et al. Prevalence and correlates of erectile dysfunction in Turkey: a population based study. Eur Urol, 41: 298, 2002.
 • 8. Mirone V, Imbimbo C, Bortolotti A et al. Cigarette smoking as a risk factor for erectile dysfunction: Results from an Italian epidemiological study. Eur Urol, 41: 294, 2002.
 • 9. El-Sakka AL, Tayeb KA. Erectile dysfunction risk factors in noninsulin dependent diabetic Saudi patients. J Urol, 169: 1043, 2003.
 • 10. Fedele D, Coscelli C,Cucinotta D et al. Incidence of erectile dysfunction in Italian men with diabetes. J Urol, 166:1368,2001.
 • 11. Romeo HJ, Seftel AD, Madhun ZT et al. Sexual function in men diabetes type 2: Association with glycemic control. J Urol, 163:788, 2000.
 • 12. Simons JS, Carey MP. Prevalence of sexual dysfunctions: results from a decade of research. Arch Sex Behav, 30: 177, 2001.
 • 13. Rosen RC. Prevalence and risk factors of sexual dysfunction in men and women. Curr Psychiatry Res, 2: 189, 2000.
 • 14. Metz ME, Pryor JL, Nesvacil LJ et al. Premature ejaculation: a psychophysiological review. J Sex Marital Ther, 23: 3,1997.
 • 15. Read S, King M, Watson J. Sexual dysfunction in primary medical care: prevalence, characteristics and detection by the general practitioner. J Public Health Med, 19: 387,1997.
 • 16. Spector IP, Carey MP. Incidence and prevalence of the sexual dysfunction: a critical review of the empirical literature. Arch Sex Behav, 19: 389,1990.
APA TEKDOĞAN Ü, GÜNGÖR S, ASLAN Y, ÇANAKLI F, AKSÜT H, Atan A (2003). Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. , 188 - 192.
Chicago TEKDOĞAN Ümit Y.,GÜNGÖR Sefa,ASLAN YILMAZ,ÇANAKLI Fatih,AKSÜT Hakan,Atan Ali Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. (2003): 188 - 192.
MLA TEKDOĞAN Ümit Y.,GÜNGÖR Sefa,ASLAN YILMAZ,ÇANAKLI Fatih,AKSÜT Hakan,Atan Ali Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. , 2003, ss.188 - 192.
AMA TEKDOĞAN Ü,GÜNGÖR S,ASLAN Y,ÇANAKLI F,AKSÜT H,Atan A Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. . 2003; 188 - 192.
Vancouver TEKDOĞAN Ü,GÜNGÖR S,ASLAN Y,ÇANAKLI F,AKSÜT H,Atan A Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. . 2003; 188 - 192.
IEEE TEKDOĞAN Ü,GÜNGÖR S,ASLAN Y,ÇANAKLI F,AKSÜT H,Atan A "Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması." , ss.188 - 192, 2003.
ISNAD TEKDOĞAN, Ümit Y. vd. "Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması". (2003), 188-192.
APA TEKDOĞAN Ü, GÜNGÖR S, ASLAN Y, ÇANAKLI F, AKSÜT H, Atan A (2003). Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. Üroloji Bülteni, 14(4), 188 - 192.
Chicago TEKDOĞAN Ümit Y.,GÜNGÖR Sefa,ASLAN YILMAZ,ÇANAKLI Fatih,AKSÜT Hakan,Atan Ali Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. Üroloji Bülteni 14, no.4 (2003): 188 - 192.
MLA TEKDOĞAN Ümit Y.,GÜNGÖR Sefa,ASLAN YILMAZ,ÇANAKLI Fatih,AKSÜT Hakan,Atan Ali Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. Üroloji Bülteni, vol.14, no.4, 2003, ss.188 - 192.
AMA TEKDOĞAN Ü,GÜNGÖR S,ASLAN Y,ÇANAKLI F,AKSÜT H,Atan A Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. Üroloji Bülteni. 2003; 14(4): 188 - 192.
Vancouver TEKDOĞAN Ü,GÜNGÖR S,ASLAN Y,ÇANAKLI F,AKSÜT H,Atan A Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması. Üroloji Bülteni. 2003; 14(4): 188 - 192.
IEEE TEKDOĞAN Ü,GÜNGÖR S,ASLAN Y,ÇANAKLI F,AKSÜT H,Atan A "Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması." Üroloji Bülteni, 14, ss.188 - 192, 2003.
ISNAD TEKDOĞAN, Ümit Y. vd. "Türk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozukluğu taraması". Üroloji Bülteni 14/4 (2003), 188-192.