KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 216 Sayfa Aralığı: 58 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Öz:
Avukatların hizmetinin bedeli olan sözleşme vekalet ücreti yanında, savunduğu davayı kazanması ile mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla davayı kaybeden taraf aleyhine hükmedilen karşı taraf vekalet ücretinin ya da icra vekalet ücretinin vergilendirilmesinde halen devam eden sorunlar mevcuttur. Bu sorunların kaynağını vekalet ücretlerinin KDV ve Gelir Stopaj Vergisi yönünden vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Zira maliye idaresi verdiği özelgelerle vekalet ücretlerinin KDV ile stopaja tabi olmasını belirtiyorken mükellefler bu ücretin bir yargılama gideri olduğundan bahisle üzerinden stopaj ve KDV hesaplanmaması gerektiğini savunmaktadırlar. Yine vergi mahkemeleri bu hususta maliye idaresinden farklı düşünmektedir. Verdiği kararların bir çoğunda vekalet ücretinin bir yargılama gideri sayıldığı, dolayısıyla müvekkile yapılan bir hizmet karşılığı olamayacağına hükmederek mükellefler lehine karar vermiş ve yapılan tarhiyatları kaldırmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

TAXATION OF ADVERSE PARTY COUNSEL FEES

Öz:
There are ongoing problems with the taxation of adverse party counsel fees ruled against the losing party according to a decision that is as a result of a court order or execution proceedings besides the counsel fee agreement. These problems stems from the taxation of counsel fees in terms of VAT and income tax withholding. While, fiscal administration states that counsel fees are subject to withholding and VAT with the rulings, taxpayers argue that withholding and VAT should not be calculated on the ground that it is a court expense. Nevertheless, the tax courts are not on the same side in this issue with the fiscal administration. Recently, courts have decided in favor of taxpayers by ruling that counsel fees are in fact a court expense and cancelled assessments made based on rulings since they can not be considered as a kind of service
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • • 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu.
 • • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu.
 • • Anayasa Mahkemesinin 03.03.2004 tarih ve E:2004/8 K:2004/28 sayılı kararı.
 • • Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 30/09/2013 tarih B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[94-13/14]-1083 sayılı özelgesi.
 • • Bölge İdare Mahkemesi, 26.11.2012 tarih,E.2012/8746 ve K.2012/10619 sayılı kararı, İstanbul
 • Bölge İdare Mahkemesi, 08.01.2013 tarih,E.2012/20650 ve K.2013/277 sayılı kararı.
 • • Doç. Dr. BIYAN, Ö. Avukatların Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Kdv Karşısındaki Durumu, http:// www.ozgurbiyan.com/2015/02/avukatlarin-karsi-taraf-vekalet-ucretinin-kdv-karsisindakidurumu/ Erişim Tarihi: 22 Haziran 2017.
 • • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ,1.1/03/2013 tarih ve 62030549-120[94-2012/280]-374 sayılı özelgesi.
 • • İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 01.08.2013 tarih, E. 2012/20650 ve K.2013/277 sayılı kararı ile 15.12.2012 tarih,E.2012/16294 ve K.2012/18705 sayılı kararı.
 • • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 12/09/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.1 – 1579 sayılı özelgesi, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 09/02/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01- 2010-GVK-65-12-70 sayılı Özelgesi.
 • • KDV Uygulama Genel Tebliği.
 • • Prof. Dr. KIZILOT, Ş. Açıklamalı ve İçtihatlı KDV Kanunu ve Uygulaması Yaklaşım Yayıncılık Ankara 2012.
 • • Sayıştay 2. Dairesi, 20.11.2008 tarih ve 34117 sayılı kararı.
 • • TAŞ, B. KARYAĞDI, N. https://vergialgi.net/vergi/avukatlik-vek-let-ucretlerinin-vergi-yasalarikarsisindaki-durumu/, Erişim Tarihi: 14 Nisan 2017.
 • • Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu,29.05.1957 tarih ve E. 1957/4 K. 1957/16 sayılı Kararı.
 • • Yrd. Doç. Dr. İLERI, Y. Karşı Tarafa Ödenen Vekalet Ücretinin Kdv Karşısındaki Durumu,http:// ileriymm.com/makaleler/karsi-tarafa-odenen-vekalet-ucretinin-kdv-karsisindaki-durumu. html, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2017.
APA UÇAN R (2017). KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. , 58 - 66.
Chicago UÇAN Recep KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. (2017): 58 - 66.
MLA UÇAN Recep KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. , 2017, ss.58 - 66.
AMA UÇAN R KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. . 2017; 58 - 66.
Vancouver UÇAN R KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. . 2017; 58 - 66.
IEEE UÇAN R "KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ." , ss.58 - 66, 2017.
ISNAD UÇAN, Recep. "KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ". (2017), 58-66.
APA UÇAN R (2017). KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Vergi Raporu, 0(216), 58 - 66.
Chicago UÇAN Recep KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Vergi Raporu 0, no.216 (2017): 58 - 66.
MLA UÇAN Recep KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Vergi Raporu, vol.0, no.216, 2017, ss.58 - 66.
AMA UÇAN R KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Vergi Raporu. 2017; 0(216): 58 - 66.
Vancouver UÇAN R KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Vergi Raporu. 2017; 0(216): 58 - 66.
IEEE UÇAN R "KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ." Vergi Raporu, 0, ss.58 - 66, 2017.
ISNAD UÇAN, Recep. "KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ". Vergi Raporu 216 (2017), 58-66.