Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 176 Sayfa Aralığı: 305 - 316 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi

Öz:
Bu araştırma kelime öğretiminde kullanılan farklı eğitsel yazılım türlerinin (bire-bir eğitim yazılım ve eğitsel oyunlar) başarıya ve kelime öğrenme stratejilerine etkisini incelemektedir. Eğitsel yazılım ve oyunların başarı üzerine etkisini test etmek için tek gruplu tekrarlanan ölçümlerden oluşan yarı deneysel bir yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın diğer problemi olan eğitsel yazılım ve oyunların kelime öğrenme stratejileri üzerine etkisini test etmek için ise tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada iki tür eğitim yazılımı kullanılmıştır. Bunlardan biri birebir eğitim yazılımı türlerinden olan (Dynamic English Vocabulary Instruction Software) diğeri ise eğitsel oyunlar'dır. Araştırmanın uygulama süreci toplam 9 haftadan oluşmaktadır. İki ayrı eğitim yazılı ile aynı grup üzerinde ard arda (DENIS ve Oyun ortamları) kelime öğretimi uygulamaları yapılmış ve ön-ara ve son ölçümlerle öğrencilerin başarıları karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda her iki yazılım türünün de kelime öğrenimi üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 9 haftalık uygulama sürecinin başında ve sonunda yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeği (Kocaman ve Kızılkaya Cumaoğlu, 2014) uygulanmıştır. Ölçeğin ön-son test puanları karşılaşıldığında öğrencilerin tamamlayıcı stratejiler boyutunda strateji kullanımlarının anlamlı biçimde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre strateji kullanımları incelendiğinde ise uygulama öncesinde erkek öğrencilerin tamamlayıcı stratejileri kız öğrencilere göre daha çok kullandıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Başöz, T. ve Çubukçu, F. (2013). The effectiveness of computer assisted instruction on vocabulary achievement. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4(1), 44-54.
 • Chang, C. Y., Liu, S. C. ve Lee, Y. N. (2007). A study of language learning strategies used by college EFL learners in Taiwan. Language Learning, 3, 235-262.
 • Demirel, M. (2012). Language learning strategies of undergraduate students. Hacettepe University Journal of Education, 43, 141-153.
 • Dewey, J. (1910). How we think, Boston:D.C. Health and Co.,Publishers Dyck, J., Pinelle, D., Brown, B. ve Gutwin, C. (2003). Learning from Games: HCI Design Innovations in Entertainment Software: Proceedings of Graphics Interface, pp. 237-246.
 • Ellis, H., Heppell, S., Kirriemuir, J., Krotoski, A. ve McFarlane, A. (2006). Unlimited learning: Computer and video games in the learning landscape. London: Entertainment and Leisure Software Publishers Association.
 • Groot, P. J. (2000). Computer assisted second language vocabulary acquisition. Language Learning and Technology, 4(1), 60-81
 • Hong-Nam, K. ve Leavell, A. G. (2006). Language learning strategy use of ESL students in an intensive English learning context. System, 34(3), 399-415.
 • Kılıçkaya, F. ve Krajka, J. (2010). Comparative Usefulness of Online and Traditional Vocabulary Learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(2), 55-63.
 • Kocaman, O. ve Kızılkaya Cumaoğlu, G. (2014). Yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 293-303.
 • Lin, C. C., Chan, H. J. ve Hsiao, H. S. (2011). EFL students' perceptions of learning vocabulary in a computer supported collaborative environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 91-99.
 • Ma, Q. ve Kelly, P. (2006). Computer assisted vocabulary learning: Design and evaluation. ComputerAssisted Language Learning, 19(1), 15-45.
 • Murray, G. L. (1999). Autonomy, technology, and language-learning in a sheltered ESL immersion program. TESL Canada Journal, 17(1), 01-15.
 • Nakata, T. (2008). English vocabulary learning with word lists, word cards and computers: implications from cognitive psychology research for optimal spaced learning. ReCALL, 20(1), 3-20.
 • Nation, I.S.P. (2002). Best practice in vocabulary teaching and learning. J.C. Richards ve W. A. Renandya, (editörler.), İçinde Methodology in Language Teaching, an anthology of current practice: (pp. 267-275). Cambridge University Press.
 • Naraghizadeh, M. and, Barimani, S. (2013). The effect of CALL on the vocabulary learning of Iranian EFL learners, Journal of Academic and Applied Studies, 3(8), 1-12.
 • Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston, Mass.: Heinle and Heinle.
 • Oxford, R. L. ve Scarcella, R. C. (1994). Second language vocabulary learning among adults: State of the art in vocabulary instruction. System, 22(2), 231-243.
 • O'Neil, H. F., Wainess, R. ve Baker, E. L. (2005). Classification of learning outcomes: Evidence from the computer games literature. The Curriculum Journal, 16(4), 455-474.
 • Qingzhao, Z. U. O. (2011). Using Corpora in Autonomous Study of English Vocabulary: A Case Study of STORM: Proceedings of the 16th Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 8th-10th August. Hong Kong: Chinese University of Hong KongRobertson, J. ve Howells, C. (2008). Computer game design: Opportunities for successful learning, Computers and Education, 50, 559-578.
 • Sandford, R., Ulicsak, M., Facer, K. ve Rudd, T. (2006). Teaching with Games: Using commercial offthe-shelf computer games in formal education. Futurelab report, Bristol Sarıçoban, A. ve Sarıcaoğlu, A. (2008). The effect of the relationship between learning and teaching strategies on academic achievement. Novitas-Royal,2(2), 162-175.
 • Seljan, S., Berger, N. ve Dovedan, Z. (2004). Computer-Assisted Language Learning (CALL). Proceedings of the 27th International Convention, MIPRO. Opatija, Croatia. Shejbalová, D. (2006). Methods and approaches in vocabulary teaching and their influence on students' acquisition. Unpublished M.A. Thesis. 1-47. Masaryk University.
 • Tam, K. C. H. (2013). A Study on Language Learning Strategies (LLSs) of University Students in Hong Kong. Taiwan Journal of Linguistics, 11(2), 1-42.
 • Tamjid, N. H. ve Moghadam, S. S. (2012). The effect of using vocabulary teaching software on Iranian intermediate efl learners' vocabulary acquisition. World Applied Sciences Journal, 19(3), 387-394.
 • Tozcu, A. ve Coady, J. (2004). Successful learning of frequent vocabulary through CALL also benefits reading comprehension and speed. Computer Assisted Language Learning, 17(5), 473-495.
 • Wachob, P. (2006). Methods and materials for motivation and learner autonomy. Reflections on English Language Teaching, 5(1), 93-122.
 • Whitton, N. (2007). Motivation and computer game based learning. ICT: Providing choices for learners and learning, 1063-1067.
 • Zhao, Y. (2005). Technology and second language learning: Promises and problems. Working Paper, 1- 31. Retrieved from: https://learnweb.harvard.edu/ccdt/_uploads/documents/use%20of%20technology%20to%20prom ote%20learning%20autonomy.pdf
APA KOCAMAN O, KIZILKAYA CUMAOĞLU G (2014). Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. , 305 - 316.
Chicago KOCAMAN ORHAN,KIZILKAYA CUMAOĞLU GONCA Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. (2014): 305 - 316.
MLA KOCAMAN ORHAN,KIZILKAYA CUMAOĞLU GONCA Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. , 2014, ss.305 - 316.
AMA KOCAMAN O,KIZILKAYA CUMAOĞLU G Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. . 2014; 305 - 316.
Vancouver KOCAMAN O,KIZILKAYA CUMAOĞLU G Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. . 2014; 305 - 316.
IEEE KOCAMAN O,KIZILKAYA CUMAOĞLU G "Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi." , ss.305 - 316, 2014.
ISNAD KOCAMAN, ORHAN - KIZILKAYA CUMAOĞLU, GONCA. "Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi". (2014), 305-316.
APA KOCAMAN O, KIZILKAYA CUMAOĞLU G (2014). Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 305 - 316.
Chicago KOCAMAN ORHAN,KIZILKAYA CUMAOĞLU GONCA Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim 39, no.176 (2014): 305 - 316.
MLA KOCAMAN ORHAN,KIZILKAYA CUMAOĞLU GONCA Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim, vol.39, no.176, 2014, ss.305 - 316.
AMA KOCAMAN O,KIZILKAYA CUMAOĞLU G Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(176): 305 - 316.
Vancouver KOCAMAN O,KIZILKAYA CUMAOĞLU G Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(176): 305 - 316.
IEEE KOCAMAN O,KIZILKAYA CUMAOĞLU G "Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi." Eğitim ve Bilim, 39, ss.305 - 316, 2014.
ISNAD KOCAMAN, ORHAN - KIZILKAYA CUMAOĞLU, GONCA. "Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi". Eğitim ve Bilim 39/176 (2014), 305-316.