Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli

Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 715 - 740 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli

Öz:
Gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara farklı öğretim düzenlemeleri kullanılarak öğretim sunulmaktadır. Bu öğretim düzenlemelerinden biri de küçük grup öğretim düzenlemesidir. Küçük grup öğretim düzenlemesinin, bire-bir öğretim düzenlemesine göre daha verimli bir öğretim düzenlemesi olduğu bilinmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklara küçük grup öğretim düzenlemesi içinde akademik becerilerin öğretilmesi, çocukların ileride bulunacakları eğitim ortamına hazırlamaları açısından önemlidir. Araştırmada, gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara, küçük grup öğretim düzenlemesiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretimin, okul öncesi dönem akademik becerilerin öğretilmesi üzerindeki etkililiği araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, sabit bekleme süreli öğretimin kullanıldığı küçük grup öğretim düzenlemesiyle gözleyerek öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiği incelenmiştir. Araştırma dört-altı yaş aralığında, gelişimsel yetersizlik gösteren dört çocukla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, davranışlararası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmış ve dört denekle yinelenmiştir. Bulgular, küçük grup öğretim düzenlemesiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretimin, gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara farklı uyaranlarla farklı okul öncesi dönem akademik becerilerin öğretiminde etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmada çocukların gözleyerek öğrenme ile becerileri yüksek doğruluk düzeyinde edindikleri gözlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Batu, S. (2003). İşlevsel akademik becerilerin öğretimi.
 • G. Kırcaali-İftar (Ed.), Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi içinde (s. 93-108). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. Bozkurt, F., & Gürsel, O. (2005). Effectiveness of constant time delay on teaching snack and drink preparation skills to children with mental retardation. Education and Training in Developmental Disabilities, 40(4), 390-400.
 • Campbell, M. L., & Mechling, L. C. (2009). Small group computer-assisted instruction with smart board technology: An investigation of observational and incidental learning of nontarget information. Remedial and Special Education, 30(1), 47-57.
 • Collins, B. C., Gast, D. L., Ault, M. J., & Wolery, M. (1991). Small group instruction: Guidelines for teachers of students with moderate to severe handicaps. Education and Training in Mental Retardation, 21, 18-32.
 • Colozzi, G. A., Ward, L. W., & Crotty, K. E. (2008).
 • Comparison of simultaneous prompting procedure in :1 and small group instruction to teach play skills to preschool students with pervasive developmental disorders and developmental disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 2, 226-248. Diken, İ. H. (2009). Erken tanılama ve erken eğitim. E.
 • S. Batu (Ed.), 0-6 Yaş arası down sendromlu çocuklar ve gelişimleri içinde (s. 401-415). Ankara: Kök Yayıncılık. Dogoe, M., & Banda, D. R. (2009). Review of recent using constant time delay to teach chained tasks to persons with developmental disabilities. Education and Training in
 • Developmental Disabilities, 44(2), 177-186. Duker, P., Didden, R., & Sigafoos, J. (2004). One-to- one training: Instructional procedures for learners with developmental disabilities. Texas: PRO-ED, Inc.
 • Erbaş, D. (2012). Güvenirlik. E. Tekin-İftar (Ed.), Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar içinde (s. 129). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Falkenstine, K. J., Collins, B. C., Schuster, J. W., & Kleinert, H. (2009). Presenting chained and discrete tasks as non- targeted information when teaching discrete academic skills through small group instruction. Educational and Training in Developmental Disabilities, 44(1), 127-142.
 • Fickel, K. M., Schuster, J. W., & Collins, B. C. (1998).
 • Teaching different tasks using different stimuli in a heterogeneous small group. Journal of Behavioral Education, 8(2), 219-244. Gürkan, T. (2006). Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. Ş. Yaşar (Ed.), Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri içinde (s. 2-9). Eskişehir: T.C. Anadolu
 • Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. Gürsel, O., Tekin-İftar, E. ve Bozkurt, F. (2004). Gelişimsel gerilik gösteren öğrencilere eşzamanlı ipucuyla öğretimin küçük grup düzenlemesiyle sunulmasının etkililiği.
 • (Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2002- Proje No: 020527)
 • Gürsel, O., Tekin-İftar, E., & Bozkurt, F. (2006).
 • Effectiveness of simultaneous prompting in small group: The opportunity of acquiring non-target skills through observational learning and instructive feedback. Education and Training in Developmental Disabilities, 41(3), 225-243. Güven, G. ve Efe-Azkeskin, K. (2010). Erken çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitim. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi içinde (s. 2-50). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kırcaali-İftar, G., Ergenekon, Y. ve Uysal, A. (2008).
 • Zihin özürlü bir öğrenciye sabit bekleme süreli öğretimle toplama ve çıkarma öğretimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 309-320. Koscinski, S. T., & Gast, D. L. (1993). Use of constant time delay in teaching multiplication facts to students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 26(8), 544.
 • Kurt, O. (2012). Sosyal geçerlik. E. Tekin-İftar (Ed.), Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar içinde (s. 392). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Ledford, J. R., Gast, D. L., Luscre, D., & Ayres, K. M. (2008).
 • Observational and incidental learning by children with autism during small group instruction. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 86-103. Lerner, J. W., Lowenthal, B., & Egan, R. W. (2003). Preschool children with special needs: Children at risk and children with disabilities. Boston: Pearson Education.
 • Odluyurt, S. ve Batu, E. S. (2010). Gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin öğretimi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 1533-1572.
 • Parker, M. A., & Schuster, J. W. (2002). Effectiveness of simultaneous prompting on acquisition of observational and instructive feedback stimuli when teaching a heterogeneous group of high school students. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37(1), 89-104.
 • Roark, T. J., Collins, B. C., Hemmeter, M. L., & Kleinert, H. (2002). Including manual signing as nontargeted information when using a constant time delay procedure to teach receptive identification of packaged food items.
 • Journal of Behavioral Education, 11(1), 19-38. Rogers, L., Hemmeter, M. L., & Wolery, M. (2010). Using a constant time delay procedure to teach foundational swimming skills to children with autism. Topics in Early
 • Childhood Special Education, 30(2), 102-111. Ross, A. H., & Stevens, K. B. (2003). Teaching spelling of social studies content vocabulary prior to using the vocabulary in inclusive learning environments: An examination of constant time delay, observational learning, and ınstructive feedback. Journal of Behavioral Education, (4), 287-309.
 • Schoen, F. S., & Ogden, S. (1995). Impact of time delay, observational learning and attentional cuing upon word recognition during integrated small-group instruction.
 • Journal of Autism and Developmental Disorders, 25(5), 519. Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretim.
 • Ankara: Gazi Kitabevi. Stonecipher, E. L., Schuster, J. W., Collins, B. C., & Grisham-Brown, J. (1999). Teaching gift wrapping skills in a quadruple instructional arrangement using constant time delay. Journal of Developmental and Physical Disabilities, (2), 139-158.
 • Taubman, M., Brierley, S., Wishner, J., Baker, D., McEachin, J., & Leaf, R. B. (2001). The effectiveness of group discrete trial instructional approach for preschoolers with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 22, 205-219.
 • Tekin-İftar, E. (2009). Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin planlanması. S. Eripek (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (s. 67-83). Eskişehir: T.C. Anadolu
 • Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. Tekin-İftar, E. (2012). Çoklu yoklama modelleri. E. Tekin
 • İftar (Ed.), Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar içinde (s. 217-251). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Tekin-İftar, E., & Birkan, B. (2010). Small group instruction for students with autism: General case training and observational learning. The Journal of Special Education, (1), 50-63.
 • Vuran, S. ve Sönmez, M. (2008). Sosyal geçerlik kavramı ve Türkiye'de özel eğitim alanında yürütülen lisansüstü tezlerde sosyal geçerliğin değerlendirilmesi. Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, (1), 55-65. Wall, M. E., & Gast, D. L. (1999). Acquisition of incidental information during instruction for a response-chain skill.
 • Research in Developmental Disabilities, 20(1), 31-50. Wolery, M., Ault, M. J., & Doyle, P. M. (1992). Teaching students with moderate to severe disabilities: Use of response prompting strategies. White Plains, NY: Longman.
 • Wolery, M., Ault, M. J., Gast, D. L., Doyle, P. M., & Griffen, A. K. (1991). Teaching chained tasks in dyads: Acquisition of target and observational behaviors. The Journal of
 • Special Education, 25(2), 198-220. Wolf, M. M. (1978). Social validity: The case for subjective measurement or how applied behavior analysis is finding its heart. Journal of Applied Behavior Analysis, 11, 203-214.
 • Yıldırım, S. ve Tekin-İftar, E. (2004). Akranların sunduğu sabit bekleme süreli öğretim gelişimsel geriliği olan öğrencilere tanıtıcı levhaların öğretiminde etkili midir?
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 67-84. Yücesoy-Özkan, Ş. (2008). Bilişsel gelişim destekleme. S.
 • Eripek (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 201-219). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.
APA ALDEMİR Ö, GÜRSEL O (2014). Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. , 715 - 740.
Chicago ALDEMİR Özgül,GÜRSEL Oğuz Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. (2014): 715 - 740.
MLA ALDEMİR Özgül,GÜRSEL Oğuz Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. , 2014, ss.715 - 740.
AMA ALDEMİR Ö,GÜRSEL O Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. . 2014; 715 - 740.
Vancouver ALDEMİR Ö,GÜRSEL O Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. . 2014; 715 - 740.
IEEE ALDEMİR Ö,GÜRSEL O "Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli." , ss.715 - 740, 2014.
ISNAD ALDEMİR, Özgül - GÜRSEL, Oğuz. "Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli". (2014), 715-740.
APA ALDEMİR Ö, GÜRSEL O (2014). Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 715 - 740.
Chicago ALDEMİR Özgül,GÜRSEL Oğuz Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14, no.2 (2014): 715 - 740.
MLA ALDEMİR Özgül,GÜRSEL Oğuz Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.14, no.2, 2014, ss.715 - 740.
AMA ALDEMİR Ö,GÜRSEL O Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2014; 14(2): 715 - 740.
Vancouver ALDEMİR Ö,GÜRSEL O Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2014; 14(2): 715 - 740.
IEEE ALDEMİR Ö,GÜRSEL O "Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14, ss.715 - 740, 2014.
ISNAD ALDEMİR, Özgül - GÜRSEL, Oğuz. "Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Okul Öncesi Dönem Akademik Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14/2 (2014), 715-740.