Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi

Yıl: 2016 Cilt: 38 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 147 - 166 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi

Öz:
İnovasyonun hem işletmeler hem de ülke ekonomileri için önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin inovasyon potansiyelleri ve performansları çeşitli endeksler aracılığıyla ilgili kuruluşlar tarafından hesaplanmakta, diğer ülkelerin performanslarıyla kıyaslanmakta ve açıklanmaktadır. Bu çalışma Çok Nitelikli Karar Verme Tekniklerinin yazındaki genel kullanımlarından farklı bir alanda hesaba katılmayı, Analitik Hiyerarşi Süreci ile Topsis yöntemlerini karşılaştırmayı ve inovasyon endeksi için mevcut hesaplama yöntemlerine alternatif oluşturacak şekilde çok nitelikli karar verme tekniklerinin kullanımıyla değişken sayısının azaltılarak farklı bir hesaplama yöntemi sunmayı amaçlamaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

A Model Essay For Measuring National Innovation Performance With Multi Attribute Decision Making Methods

Öz:
The importance of innovation for enterprises and country economies increases day by day. Innovation potential and performance of countries are counted, compared with other countries and explained. The aims of this study are using Multi Attributed Decision Making Methods different from general using area, comparing The Analytic Hierarchy Process (AHP) and Topsis and offering a different method for innovation index with using multi attribute decision making methods, as an alternative approach to general use by decreasing numbers of variables
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA İNEL M, Türker M (2016). Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. , 147 - 166.
Chicago İNEL MEHMET NURİ,Türker Malik Volkan Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. (2016): 147 - 166.
MLA İNEL MEHMET NURİ,Türker Malik Volkan Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. , 2016, ss.147 - 166.
AMA İNEL M,Türker M Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. . 2016; 147 - 166.
Vancouver İNEL M,Türker M Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. . 2016; 147 - 166.
IEEE İNEL M,Türker M "Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi." , ss.147 - 166, 2016.
ISNAD İNEL, MEHMET NURİ - Türker, Malik Volkan. "Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi". (2016), 147-166.
APA İNEL M, Türker M (2016). Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(2), 147 - 166.
Chicago İNEL MEHMET NURİ,Türker Malik Volkan Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38, no.2 (2016): 147 - 166.
MLA İNEL MEHMET NURİ,Türker Malik Volkan Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, no.2, 2016, ss.147 - 166.
AMA İNEL M,Türker M Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 38(2): 147 - 166.
Vancouver İNEL M,Türker M Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2016; 38(2): 147 - 166.
IEEE İNEL M,Türker M "Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi." Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38, ss.147 - 166, 2016.
ISNAD İNEL, MEHMET NURİ - Türker, Malik Volkan. "Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38/2 (2016), 147-166.