Yıl: 2016 Cilt: 54 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 112 - 117 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience

Öz:
Amaç: Çalışmamızın amacı, reküren parotis pleomorfik adenomu nedeniyle tedavi edilen hasta serisinin klinik, cerrahi ve izlem özelliklerini sunarak güncel literatür eşliğinde tartışmaktır. Yöntemler: Reküren pleomorfik adenom nedeniyle kliniğimizde revizyon cerrahisi geçiren 11 hasta, lezyonlarının klinik ve radyolojik özellikleri, cerrahi tipi, fasiyal sinir yönetimi ve izlem süreci hakkında geriye dönük olarak analiz edildi. Bulgular: Olguların yedisi kadın, dördü erkekti ve yaş ortalaması 45 idi. Hastaların tümünün ilk cerrahileri kliniğimiz dışında gerçekleştirilmişti. Altı hastaya süperfisyel parotidektomi, beş hastaya ise fasiyal sinir korunarak total konservatif parotidektomi şeklinde revizyon cerrahileri uygulandı. İki hastada tümör tarafından tutulmuş olduğu saptanan fasiyal sinir dalları feda edildi. Bir hastaya, postoperatif histopatolojik incelemesinde komşu lenf damarlarında tümör hücreleri izlenmesi nedeniyle adjuvan radyoterapi uygulandı. Hastaların, ortalama 9,1 yıllık izlemlerinde rekürens ile karşılaşılmadı. Sonuç: Reküren parotis pleomorfik adenomlu olguların tedavisinde, tümörün boyutu, yerleşimi, çok odaklı yapısı ve fasiyal sinir ile ilişkisi göz önünde bulundurularak dikkatli cerrahi planlanmalıdır. Uygulanacak yöntem, güvenli cerrahi sınır sağlamayı amaçlamalıdır. Fasiyal sinirin, ancak direkt tutulum saptanan olgularda feda edilmesi düşünülmelidir. Bu hastalar postoperatif dönemde ek rekürenslerin erken dönemde saptanması açısından düzenli izlenmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kulak, Burun, Boğaz

Parotisin Reküren Pleomorfik Adenomları: Klinik Deneyimimiz

Öz:
Objective: The aim of our study was to present our findings in a series of patients who were treated for recurrent parotid pleomorphic adenoma with their clinical, surgical, and follow-up information and to discuss them in light of the recent literature. Methods: Eleven patients who had revision surgery for recurrent pleomorphic adenoma at our institution were retrospectively analyzed for the clinical and radiological features of their lesions, surgery type, facial nerve management, and follow-up period. Results: Seven patients were females and four were males with an average age of 45 years. All patients underwent previous surgeries at other institutions. Revision surgery was performed with superficial parotidectomy in six patients and total conservative parotidectomy with preservation of the facial nerve in five patients. Two patients had lesions involving the facial nerve branches necessitating sacrifice of involved branches. One patientwas given adjuvant radiotherapy because of adjacentlymphatic vessel involvement with tumor cells. Duringthe mean follow-up period of 9.1 years, there were norecurrences in any of the patients.Conclusion: Management of patients with recurrent parotidpleomorphic adenomas must be carefully plannedaccording to the size, location, and multicentricity ofthe tumor and involvement of the facial nerve. Surgeryshould aim at reaching tumor-free surgical margins.Sacrifice of the facial nerve should be considered onlyin cases with direct involvement. In the postoperativeperiod, patients must be followed up regularly for earlydiagnosis of recurrences.
Anahtar Kelime:

Konular: Kulak, Burun, Boğaz
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Emodi O, El-Naaj IA, Gordin A, Akrish S, Peled M. Superficial parotidectomy versus retrograde partial superficial parotidectomy in treating benign salivary gland tumor (pleomorphic adenoma). J Oral Maxillofac Surg 2010; 68: 2092-8. [CrossRef ]
 • 2. Redaelli de Zinis LO, Piccioni M, Antonelli AR, Nicolai P. Management and prognostic factors of recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: personal experience and review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265: 447-52. [CrossRef ]
 • 3. Stennert E, Wittekindt C, Klussmann JP, Arnold G, Guntinas-Lichius O. Recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: a prospective histopathological and immunohistochemical study. Laryngoscope 2004; 114: 158-63. [CrossRef ]
 • 4. Bradley PJ. Recurrent salivary gland pleomorphic adenoma: etiology, management, amd results. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 9: 100-8. [CrossRef ]
 • 5. Riad MA, Abdel-Rahman H, Ezzat WF, Adly A, Dessouky O, Shehata M. Variables related to recurrence of pleomorphic adenomas: outcome of parotid surgery in 182 cases. Laryngoscope 2011; 121: 1467-72.[CrossRef ]
 • 6. Patey D, Thackray AC. The treatment of parotid tumours in the light of a pathological study of parotidectomy material. Br J Surg 1958; 477-87. [CrossRef ]
 • 7. Wittekindt C, Streubel K, Arnold G, Stennert E, Guntinas-Lichius O. Recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: analysis of 108 consecutive patients. Head Neck 2007; 29: 822-8. [CrossRef]
 • 8. Witt RL. The significance of the margin in parotid surgery for pleomorphic adenoma. Laryngoscope 2002; 112: 2141-54. [CrossRef ]
 • 9. Witt RL, Eisele DW, Morton RP, Nicolai P, Poorten VV, Zbä- ren P. Etiology and management of recurrent parotid pleomorphic adenoma. Laryngoscope 2015; 125: 888-93. [CrossRef ]
 • 10. Myssiorek D, Ruah CB, Hybels RL. Recurrent pleomorphic adenomas of the parotid gland. Head Neck 1990; 12: 332-6. [CrossRef ]
 • 11. Barton J, Slevin NJ, Gleave EN. Radiotherapy for pleomorphic adenoma of the parotid gland. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 22: 925-8. [CrossRef ]
 • 12. Renehan A, Gleave EN, McGurk M. An analysis of the treatment of 114 patients with recurrent pleomorphic adenomas of the parotid gland. Am J Surg 1996; 172: 710-4. [CrossRef ]
 • 13. Carew JF, Spiro RH, Singh B, Shah JP. Treatment of recurrent pleomorphic adenomas of the parotid gland. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 121: 539-42. [CrossRef ]
 • 14. Nøhr A, Andreasen S, Therkildsen MH, Homøe P. Stationary facial nerve paresis after surgery for recurrent parotid pleomorphic adenoma: a follow-up study of 219 cases in Denmark in the period 1985- 2012. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273: 3313-9. [CrossRef ]
 • 15. Makeieff M, Venail F, Cartier C, Garrel R, Crampette L, Guerrier B. Continuous facial nerve monitoring during pleomorphic surgery. Laryngoscope 2005; 115: 1310-4. [CrossRef ]
 • 16. Liu H, Wen W, Huang H, Liang Y, Tan X, Liu S, et al. Recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland: Intraoperative facial nerve monitoring during parotidectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 151: 87-91. [CrossRef ]
 • 17. Samson MJ, Metson R, Wang CC, Montgomery WW. Preservation of the facial nerve in the management of recurrent pleomorphic adenoma. Laryngoscope 1991; 101: 1060-2. [CrossRef ]
 • 18. Niparko JK, Beauchamp ML, Krause CJ, Baker SR, Work WP. Surgical treatment of recurrent pleomorphic adenoma of the parotid gland. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1986; 112: 1180-4. [CrossRef ]
APA KÜMÜŞ Ö, İKİZ A, Sarioglu S, Erdağ T (2016). Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. , 112 - 117.
Chicago KÜMÜŞ Özgür,İKİZ Ahmet Ömer,Sarioglu Sulen,Erdağ Taner Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. (2016): 112 - 117.
MLA KÜMÜŞ Özgür,İKİZ Ahmet Ömer,Sarioglu Sulen,Erdağ Taner Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. , 2016, ss.112 - 117.
AMA KÜMÜŞ Ö,İKİZ A,Sarioglu S,Erdağ T Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. . 2016; 112 - 117.
Vancouver KÜMÜŞ Ö,İKİZ A,Sarioglu S,Erdağ T Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. . 2016; 112 - 117.
IEEE KÜMÜŞ Ö,İKİZ A,Sarioglu S,Erdağ T "Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience." , ss.112 - 117, 2016.
ISNAD KÜMÜŞ, Özgür vd. "Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience". (2016), 112-117.
APA KÜMÜŞ Ö, İKİZ A, Sarioglu S, Erdağ T (2016). Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, 54(3), 112 - 117.
Chicago KÜMÜŞ Özgür,İKİZ Ahmet Ömer,Sarioglu Sulen,Erdağ Taner Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. Türk Otorinolarengoloji Arşivi 54, no.3 (2016): 112 - 117.
MLA KÜMÜŞ Özgür,İKİZ Ahmet Ömer,Sarioglu Sulen,Erdağ Taner Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, vol.54, no.3, 2016, ss.112 - 117.
AMA KÜMÜŞ Ö,İKİZ A,Sarioglu S,Erdağ T Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 2016; 54(3): 112 - 117.
Vancouver KÜMÜŞ Ö,İKİZ A,Sarioglu S,Erdağ T Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience. Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 2016; 54(3): 112 - 117.
IEEE KÜMÜŞ Ö,İKİZ A,Sarioglu S,Erdağ T "Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience." Türk Otorinolarengoloji Arşivi, 54, ss.112 - 117, 2016.
ISNAD KÜMÜŞ, Özgür vd. "Recurrent Parotid Pleomorphic Adenomas: Our Clinical Experience". Türk Otorinolarengoloji Arşivi 54/3 (2016), 112-117.