Yıl: 2017 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 395 - 406 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de ticari bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemektir. Bu amaçla 2002 q4 - 2013q4 tarihleri arasındaki üçer aylık bilançolar panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda özkaynak yeterliliği, mevduatın büyüklüğü, personel giderlerinin fazlalığı, ana faaliyet gelirlerinin yüksekliği, aktif büyüklük, tüfe ve gayri safi yurt içi hasılanın karlılığı pozitif yönde; likit varlıkların fazlalığı, takipteki kredilerdeki artışların ise karlılığı negatif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca kredilerin aktiflere oranı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Profitability Analysis of Turkish Banking Sector

Öz:
The aim of this study is to determine the factors that affect the profitability in commercial banking sector. For this purpose, quarterly balance sheets between the period 2002:q4 - 2013:q4 were analyzed by using panel data methods. In the conclusion the capital adequacy, size of deposit, in excess of personel expenses, the main operating income, size of assets, GDP, CPI variables positively affect the profitability; the excess of liquid assets and non-performing loans variables negatively affect the profitability. Also, the ratio of loans to assets and the ratio of exports to imports has been found no significant effect on profitability.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abreu, M. ve Mendes V., (2014) "Commercial Bank Interest Margins And Profitability: Evidence From Eu Countries", Porto Çalışma Tebliği, 122.
 • Almumanı, M. A., (2013) "Impact Of Managerial Factors On Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence From Jordan" International Journal Of Academic Research İn Accounting, Finance And Management Sciences, Vol 3 (3), (July), 298-310. S.S.
 • Alp, A., Ban Ü., Demirgüneş K. ve Kılıç S., (2010) "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri", İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dergisi, 46:1-14. Alper, D. ve Anbar A., (2011) "Bank Specific And Macroeconomic Determinants Of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence From Turkey", Business And Economics Research Journal, 2(2):139- 152.
 • Atasoy, H., (2007) Türk Bankacılık Sektöründe GelirGider Analizi Ve Karlılık Performansının Belirleyicileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
 • Auwalin, I. (2011) "An Analysis On The Relationship Of Financing From Banks And Economic Growth İn Indonesia", Proceeding Of Fifth Economic Research Symposium - Iseı.
 • Berke, B., (2009) "Avrupa Parasal Birliğinde Kamu Borç Stoku Ve Enflasyon İlişkisi: Panel Veri Analizi", İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 9:30-55.
 • Çerçi, G., Kandır S. Y. ve Önal, Y. B., (2012) "Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama," İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dergisi, 13(50):29-48.
 • Dağıdır, C., (2010) "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık Ve Makro Ekonomik Değişkenlerle İlişkisi", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1):25-33.
 • Demirel E., Atakişi A. ve Abacıoğlu, S., (2013) "Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye' Deki Kamu Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 7:101-112.
 • Demirgüç-Kunt A. ve Huizinga H. (1999) "Determinants Of Commercial Bank Interest Margins And Profitabilty: Some International Evidence", The World Bank Economic Review, (2):379-408.
 • Demirgüç-Kunt, A. ve Maksimovic V., (1998) "Law, Finance, And Firm Growth", Journal of Finance, 53: 2107-2137.
 • Demirgüç-Kunt A., Laeven L. ve Levine R. (2004) "Regulations, Market Structure, Institutions And The Cost Of Financial Intermediation", Journal of Money, Credit and Banking, Xxxvı (3):593-622..
 • Doğru, C., (2011) "Karlılığın Belirleyicileri Analizi: Teori Ve Orta Ölçekli Bir Banka Uygulaması", Maliye Finans Yazıları, 91: 47-75.
 • Gülhan, Ü. ve Uzunlar E., (2011) "Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1):341- 368.
 • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz E. ve Atioğlu, E., (2012) "Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme Büyüklük Ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (1):291-311.
 • Jamal, A. A. A., Masyhuri H. ve Mohd R. A. K.,(2012) "Determinants of Commercial Banks Return on Asset: Panel Evidence From Malaysia" Iracast- Internaional Journal Of Commerce Business And Management (Ijcbm), 1(3):55-62.
 • Kaya Türker Y., (2002) "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri: 1997-2000", BDDK Mali Sektör Politikası Dairesi Çalışma Raporları (1):1-16.
 • Kırkulak- Uludağ, B. ve Gökmen H.,(2011) "Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığının Dinamik Yaklaşımla Test Edilmesi", İktisat İşletme Ve Finans, 26(308):71-98. Kiganda, E. O., (2014) "Effect Of Macroeconomic Factors on Commercial Banks Profitability in Kenya: Case Of Equity Bank Limited", Journal of Economics and Sustainable Development, 5(2):46-56.
 • King, R. G. ve Levine R., (1993) "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right", Quarterly Journal of Economics, 108:717-738. Kolb, R.W. ve Rodriguez, R.J. (1996) "Financial Institutions", Cambridge-Massachusetts: Blackwell Publishers
 • Levine, R., Loayza N. ve Beck T., (2000) "Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, Journal Of Monetary Economics, 46:31-77.
 • Levine, R.,(2005). "Finance And Growth: Theory And Evidence". In Philippe Aghion And Steven Durlauf, Eds. Handbook Of Economic Growth, The Netherlands: Elsevier Science.
 • Lin, J. Y., Sun, X. ve Wu, H. X., (2012) "Banking Structure, Labor Intensity, And Industrial Growth: Evidence From China", Ssrn Working Paper Series Maudos, J. ve Guevara, J. F., (2004) "Factors Explaining The Interest Margin The Banking Sectors Of European Union", Journal of Banking and Finance, Xxvııı, 2259-2281.
 • Molyneux, P. ve Thornton J. (1992) "Determinants of European Bank Profitability", Journal Of Banking And Finance, 1173-1178.
 • Onuonga, S.M., (2014) "The Analysis of Profitability of Kenya's Top Six Commercial Banks: Internal Factor Analysis", American International Journal of Social Sciences, 3(5): 94-103.
 • Pan, Q. ve Pan M., (2014) "The Impact of Macro Factors On The Profitability of China's Commercial Banks in the Decade After WTO Accession", Open Journal of Social Sciences, 2: 64-69.
 • Rajan, R. G. ve Zingales L., (1998) "Financial Dependence and Growth", American Economic Review, 88: 559-586.
 • Riaz, S., (2013) "Profitability Determinants of Commercial Banks in Pakistan", Proceedings Of 6th International Business And Social Sciences Research Conference 3-4 January, , Dubai.
 • Saunders, A. ve Schumacher L.(2000) "The Determinants of Bank Interest Margins: An International Study", Journal Of International Money And Finance, Xıx (6): 813-832.
 • Taşkın, F. D., (2011) "Türkiye'de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler", Ege Akademik Bakış, 11(2):289-298.
 • Tunay, K.B. (2005), "Finansal Sistem: Yapısı, İsleyisi, Yönetimi ve Ekonomisi", İstanbul: Birsen Yayınevi. Tunay, K. B. ve Silpar A, M., (2006) "Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi- I", Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi Türkiye Bankalar Birliği, (2009) "Bankalarımız", www. tbb.org.tr.
APA Okuyan H, KARATAŞ Y (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. , 395 - 406.
Chicago Okuyan Hasan Aydın,KARATAŞ YASEMİN Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. (2017): 395 - 406.
MLA Okuyan Hasan Aydın,KARATAŞ YASEMİN Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. , 2017, ss.395 - 406.
AMA Okuyan H,KARATAŞ Y Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. . 2017; 395 - 406.
Vancouver Okuyan H,KARATAŞ Y Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. . 2017; 395 - 406.
IEEE Okuyan H,KARATAŞ Y "Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi." , ss.395 - 406, 2017.
ISNAD Okuyan, Hasan Aydın - KARATAŞ, YASEMİN. "Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi". (2017), 395-406.
APA Okuyan H, KARATAŞ Y (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. Ege Akademik Bakış, 17(3), 395 - 406.
Chicago Okuyan Hasan Aydın,KARATAŞ YASEMİN Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. Ege Akademik Bakış 17, no.3 (2017): 395 - 406.
MLA Okuyan Hasan Aydın,KARATAŞ YASEMİN Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. Ege Akademik Bakış, vol.17, no.3, 2017, ss.395 - 406.
AMA Okuyan H,KARATAŞ Y Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. Ege Akademik Bakış. 2017; 17(3): 395 - 406.
Vancouver Okuyan H,KARATAŞ Y Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi. Ege Akademik Bakış. 2017; 17(3): 395 - 406.
IEEE Okuyan H,KARATAŞ Y "Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi." Ege Akademik Bakış, 17, ss.395 - 406, 2017.
ISNAD Okuyan, Hasan Aydın - KARATAŞ, YASEMİN. "Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi". Ege Akademik Bakış 17/3 (2017), 395-406.