Yıl: 2016 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1984 - 2001 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ

Öz:
Bu araştırma, özel eğitim mezunu olan ve olmayan özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla, Düzce ilinde yer alan devlet okullarına bağlı özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim mezunu olan ve olmayan öğretmenler ile yürütülmüştür. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Verilerin toplanmasında yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz ile önceden belirlenen temalara göre yorumlanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin genellikle, öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi konusunda zümre öğretmenleri/yardımcı personel, diğer öğretmenler, aileler ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile işbirliği yardımına, materyal ve gerçek ortamlarda öğretim yapmak için prosedür kolaylığına gereksinim duyduğu; öğretim sürecinde, özel eğitim mezunu öğretmenlerin, işbirliği ve idari kolaylıklar gibi yardımlara; özel eğitim mezunu olmayan öğretmenlerin ise yardımcı personel, bilgi ve materyal desteğine gereksinim duydukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

THE INSTRUCTIONAL PROCESS REQUIREMENTS OF SPECIAL EDUCATION GRADUATE AND NON GRADUATE TEACHERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION CLASSES

Öz:
This research has been conducted with special education graduate and non graduate teachers working in special education classes in order to determine the instructional process requirements of special education graduate and non graduate teachers working in special education classes in public schools in Düzce province. This research is designed as a case study which is one of the methods in qualitative research. Unstructured interview technique has been used in data collection. The data were analyzed by descriptive analysis and interpreted according to predefined themes. As a result of this research it is determined that teachers often needassistance in cooperating with group teachers / assistant staff, other teachers, families and the Guidance Research Center (RAM) on planning and evaluation of instruction, procedural simplicity for materials and to teach in real environments; through the instruction process, special education graduate teachers need cooperation and administrative facilities and special education non graduate teachers need support in terms of assistant staff, information and material.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA SİVRİKAYA T, YIKMIŞ A (2016). ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. , 1984 - 2001.
Chicago SİVRİKAYA TUGBA,YIKMIŞ Ahmet ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. (2016): 1984 - 2001.
MLA SİVRİKAYA TUGBA,YIKMIŞ Ahmet ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. , 2016, ss.1984 - 2001.
AMA SİVRİKAYA T,YIKMIŞ A ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. . 2016; 1984 - 2001.
Vancouver SİVRİKAYA T,YIKMIŞ A ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. . 2016; 1984 - 2001.
IEEE SİVRİKAYA T,YIKMIŞ A "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ." , ss.1984 - 2001, 2016.
ISNAD SİVRİKAYA, TUGBA - YIKMIŞ, Ahmet. "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ". (2016), 1984-2001.
APA SİVRİKAYA T, YIKMIŞ A (2016). ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1984 - 2001.
Chicago SİVRİKAYA TUGBA,YIKMIŞ Ahmet ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16, no.4 (2016): 1984 - 2001.
MLA SİVRİKAYA TUGBA,YIKMIŞ Ahmet ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.4, 2016, ss.1984 - 2001.
AMA SİVRİKAYA T,YIKMIŞ A ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 16(4): 1984 - 2001.
Vancouver SİVRİKAYA T,YIKMIŞ A ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 16(4): 1984 - 2001.
IEEE SİVRİKAYA T,YIKMIŞ A "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, ss.1984 - 2001, 2016.
ISNAD SİVRİKAYA, TUGBA - YIKMIŞ, Ahmet. "ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16/4 (2016), 1984-2001.