Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 519 - 532 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile sosyal girişimcilik özellikleri ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda araştırma, Mersin Toros Üniversitesi'nin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim görmekte olan 302 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin sosyal girişimciliklerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal girişimcilik algılarında özel bir insan (0.398) ve aile (0.351) desteğinin önemli etkenler olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra algılanan sosyal desteğin cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak sosyal girişimcilik algısının ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sosyoloji Aile Çalışmaları

The Effect of Perceived Social Support on Social Entrepreneurship: A Research on University Studensts

Öz:
The purpose of this study is to examine the relationship between university students' social support levels and social entrepreneurship characteristics. In this context, the research was carried out on 302 university students studying in different departments and classes of Mersin Toros University. It has been identified that the level of social support perceived by students influences their social entrepreneurship positively. Also it has been determined that the support of the a special person (0.398) and family (0.351) are the most important factors on their perception of social entrepreneurship. And also, it has been determined that according to gender variant, perceived social support was defined significantly differentiating but social entrepreneurship perception was not differentiating
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sosyoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çavuş M, PEKKAN N (2017). Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. , 519 - 532.
Chicago Çavuş Mustafa Fedai,PEKKAN Nazmiye Ülkü Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. (2017): 519 - 532.
MLA Çavuş Mustafa Fedai,PEKKAN Nazmiye Ülkü Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. , 2017, ss.519 - 532.
AMA Çavuş M,PEKKAN N Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. . 2017; 519 - 532.
Vancouver Çavuş M,PEKKAN N Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. . 2017; 519 - 532.
IEEE Çavuş M,PEKKAN N "Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma." , ss.519 - 532, 2017.
ISNAD Çavuş, Mustafa Fedai - PEKKAN, Nazmiye Ülkü. "Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". (2017), 519-532.
APA Çavuş M, PEKKAN N (2017). Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 519 - 532.
Chicago Çavuş Mustafa Fedai,PEKKAN Nazmiye Ülkü Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8, no.3 (2017): 519 - 532.
MLA Çavuş Mustafa Fedai,PEKKAN Nazmiye Ülkü Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, 2017, ss.519 - 532.
AMA Çavuş M,PEKKAN N Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 519 - 532.
Vancouver Çavuş M,PEKKAN N Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 519 - 532.
IEEE Çavuş M,PEKKAN N "Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8, ss.519 - 532, 2017.
ISNAD Çavuş, Mustafa Fedai - PEKKAN, Nazmiye Ülkü. "Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8/3 (2017), 519-532.