Yıl: 2016 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 211 - 223 Metin Dili: Türkçe

TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Öz:
Bankalar mevcut finansal sistem içerisinde yerine getirdikleri görevler bakımından son derece önemli bir yere sahiptirler. Türkiye'de ise tarihsel süreç içerisinde bankacılık sektörüyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmış ancak 2001 yılından itibaren bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulanan programlarla önemli bir toparlanma sürecinin içerisine girilmiştir.Bu noktadan hareketle çalışmada, özellikle 2001 sonrası, Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların performansı üzerinde etkili olan içsel belirleyiciler panel veri analizi yöntemiyle araştırılmıştır.Yapılan analiz kapsamında çalışmada Borsa İstanbul'da işlem gören 13 ticari bankanın 2002-2013 dönemi mali tablo verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ANFG, FK, KG ve KTA oranlarının banka performansı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

INNER DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANK’S PERFORMANCE: THE CASE OF BORSA ISTANBUL

Öz:
Banks are extremely important in terms of the tasks they carry out within the existing financial system. Turkey has experienced serious difficulties related to the banking sector in the historical process, but since 2001, it has entered into a significant recovery period by implemented program for the restructuring of the banking sector. From this point, in this study, internal determinants that affect the commercial bank performances operating in Turkey have been investigated by the panel data analysis. Scope of the analysis, financial statements data of 13 commercial banks that traded in the Borsa Istanbul have been used for the period of 2002-2013. The results showed that ANFG, FK, KG and KTA ratios have statistically significant effects on bank performances
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acaravcı, S. K. ve Çalım, A. E. (2013). Turkish banking sector’s profitability factors. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 27-41.
 • Almazari, A.A. (2014). Impact of internal factors on bank profitability: Comparative study between Saudi Arabia and Jordan. Journal of Applied Finance & Banking, 4(1), 125-140.
 • Ameur, I. G. B. ve Mhiri, S.M. (2013). Explanatory factors of bank performance evidence from Tunisia. International Journal of Economics, Finance and Management, 2(1), 143- 152.
 • Ani, W.U., Ugwunta, D.O., Ezeudu, I.J. ve Ugwuanyi, G.O. (2012). An empirical assessment of the determinants of bank profitability in Nigeria: Bank characteristics panel evidence. Journal of Accounting and Taxation, 4(3), 38-43.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric analysis of panel data (3rd. Ed.). New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Barros, C.P., Ferreira, C. ve Williams, J. (2007). Analyzing the determinants of performance of best and worst European banks: A mixed logit approach. Journal of Banking & Finance, 31, 2189-2203.
 • Borsa İstanbul (2015, 20 Eylül). Mali tablolar arşiv. Erişim adresi http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/mali-tablolar-arsiv
 • Dawood, U. (2014). Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of 2009-2012. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(3), 1-7.
 • Frederick, N. K. (2015). Factors affecting performance of commercial banks in Uganda: A case for domestic commercial banks. International Review of Business Research Papers, 11(1). 95-113.
 • Garza-Garcia, J. G. (2012). Does market power influence bank profit in Mexico: A study on market power and efficiency. Applied Financial Economics, 22, 21-32.
 • Greene, W. H. (2012). Econometric analysis (7th Ed.), New Jersey: Prentice Hall.
 • Gülhan, Ü. ve Uzunlar, E. (2011). Bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341-368.
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data (2nd. Ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
 • İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E. ve Atioğlu, E. (2012). Türk bankacılık sektöründe büyüme, büyüklük ve sermaye yapısı kararlarının karlılığa etkisinin analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.
 • Javaid, S., Anwar, J., Zaman, K. ve Gafoor, A. (2011). Determinants of bank profitability in Pakistan: Internal factor analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(1), 59-78.
 • Lelissa, T.B. (2014). The determinants of Ethiopian commercial banks performance. European Journal of Business and Management, 6(14), 52-63.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2015, 21 Eylül). Finansal tablolar. Erişim adresi https://www.kap.org.tr
 • Mushtaq, M., Hassan, N. U., Yaqub, M. S. ve Awan, M. M. H. (2014). Determinants of commercial banks performance: Empirical evidence from Pakistan. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(7), 15-21.
 • Nahang, F. ve Araghi, M. K. (2013). Internal factors affecting the profitability of city banks. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 5(12), 1491-1500.
 • Ongore, V. O. ve Kusa, G. B. (2013). Determinants of financial performance of commercial banks in Kenya. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 237-252.
 • Raharjo, P. G., Hakim, D. B., Manurung, A. H. ve Maulana, T. N. A. (2014). The determinant of commercial banks’ interest margin in Indonesia: An analysis of fixed effect panel regression. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(2), 295-308.
 • Taşkın, F. D. (2011). Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler, Ege Akademik Bakış, 11(2), 289-298.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel veri ekonometrisi. İstanbul: Beta Basım.
 • Tomuleasa, L. L. ve Cocriş V. (2014). Measuring the financial performance of the European systemically important banks. Financial Studies, 4, 31-51.
 • Uzhegova, O. (2015). The relative importance of internal factors for bank performance in developed and emerging economies. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), 277-288.
 • Wooldridge, J. (2009). Introductory econometrics: a modern approach (4th. Ed.), Canada: South Western Cengage Learning.
 • Yesmine, S. ve Bhuiyah, M. S. Y. (2015). Determinants of banks’ financial performance: A comparative study between nationalized and local private commercial banks of Bangladesh. International Journal of Business and Management Invention, 4(9), 33-39.
APA SEVİM U, EYÜBOĞLU K (2016). TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. , 211 - 223.
Chicago SEVİM UĞUR,EYÜBOĞLU KEMAL TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. (2016): 211 - 223.
MLA SEVİM UĞUR,EYÜBOĞLU KEMAL TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. , 2016, ss.211 - 223.
AMA SEVİM U,EYÜBOĞLU K TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. . 2016; 211 - 223.
Vancouver SEVİM U,EYÜBOĞLU K TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. . 2016; 211 - 223.
IEEE SEVİM U,EYÜBOĞLU K "TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ." , ss.211 - 223, 2016.
ISNAD SEVİM, UĞUR - EYÜBOĞLU, KEMAL. "TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ". (2016), 211-223.
APA SEVİM U, EYÜBOĞLU K (2016). TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 211 - 223.
Chicago SEVİM UĞUR,EYÜBOĞLU KEMAL TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi 17, no.2 (2016): 211 - 223.
MLA SEVİM UĞUR,EYÜBOĞLU KEMAL TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.17, no.2, 2016, ss.211 - 223.
AMA SEVİM U,EYÜBOĞLU K TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2016; 17(2): 211 - 223.
Vancouver SEVİM U,EYÜBOĞLU K TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2016; 17(2): 211 - 223.
IEEE SEVİM U,EYÜBOĞLU K "TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17, ss.211 - 223, 2016.
ISNAD SEVİM, UĞUR - EYÜBOĞLU, KEMAL. "TİCARİ BANKA PERFORMANSININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ". Doğuş Üniversitesi Dergisi 17/2 (2016), 211-223.