Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 128 - 144 Metin Dili: Türkçe

Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını

Öz:
Küreselleşme süreci içerisinde yaşadığımız ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel durumu ifade etmektedir. Küreselleşme aynı zamanda tarihsel bir olgu olarak kapitalizmin tarihsel gelişiminden ayrı olarak ele alınamaz. Günümüzde yaşanan küreselleşme olgusunu önceki dönemdeki küreselleşme süreçlerinden ayıran birtakım karakteristikler bulunmaktadır. Ekonomik anlamda başlayan küreselleşmenin, siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlar doğurması gecikmemiştir. Bu çalışmada küreselleşme süreci uluslararası ilişkilerin sujeleri bağlamında ele alınmıştır. Bunlar arasında en fazla etkilenen unsurun ulus devlet olduğu söylenebilir. Kapitalizm tarihi içerisinde özgül bir konuma sahip ulus devlet, bu niteliğini kaybetmeye başlamış, bu unsurun yetki ve işlevlerini ulusüstü yapılanmalar üstlenmeye başlamıştır. Günümüz küreselleşmesinin doğurduğu bir başka önemli sonuç da, küreselleşme karşıtı spontane ve örgütsüz olarak gelişen bir halk hareketinin oluşmasıdır.
Anahtar Kelime: ulus devlet küreselleşme Avrupa Birliği

Globalization: Its Past, Present, Future

Öz:
Globalization process expresses an economic, social, political and cultural condition that we live in. As a historical phenomenon, globalization can not be dealt apart from the historical process of capitalism. There are many characteristics of present phase of globalization that seperate it from the former phases. Globalization began economically and beared political, social and cultural consequences. In this study, globalization process is dealt with in the context of international relations actors. It can be said that, among the effected components, the most effected is nation state. Nation state, that has authentic position in the history of capitalism, has begun to lose this status, and supranational structures has begun to undertake the capacity and functions of this component. Another important consequence of present phase of globalization is arising of a people movement that occurs spontaneously and unorganized
Anahtar Kelime: European Union nation state globalization

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA TURAN S, AYKOÇ E (2002). Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. , 128 - 144.
Chicago TURAN SİBEL,AYKOÇ EMRE Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. (2002): 128 - 144.
MLA TURAN SİBEL,AYKOÇ EMRE Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. , 2002, ss.128 - 144.
AMA TURAN S,AYKOÇ E Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. . 2002; 128 - 144.
Vancouver TURAN S,AYKOÇ E Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. . 2002; 128 - 144.
IEEE TURAN S,AYKOÇ E "Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını." , ss.128 - 144, 2002.
ISNAD TURAN, SİBEL - AYKOÇ, EMRE. "Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını". (2002), 128-144.
APA TURAN S, AYKOÇ E (2002). Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER, 2(1), 128 - 144.
Chicago TURAN SİBEL,AYKOÇ EMRE Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER 2, no.1 (2002): 128 - 144.
MLA TURAN SİBEL,AYKOÇ EMRE Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER, vol.2, no.1, 2002, ss.128 - 144.
AMA TURAN S,AYKOÇ E Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER. 2002; 2(1): 128 - 144.
Vancouver TURAN S,AYKOÇ E Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER. 2002; 2(1): 128 - 144.
IEEE TURAN S,AYKOÇ E "Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını." Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER, 2, ss.128 - 144, 2002.
ISNAD TURAN, SİBEL - AYKOÇ, EMRE. "Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını". Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER 2/1 (2002), 128-144.