KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ

Yıl: 2016 Cilt: 26 Sayı: 134 Sayfa Aralığı: 13 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ

Öz:
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nin 2014 yılından itibaren yayınlanması Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen işletmeler açısından önemli bir gelişmedir. Platform, Türkiye'de kurumsal sürdürülebilir raporlama ve sürdürülebilir muhasebe unsurlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırma, endeksin ilk uygulamasında yer alan işletmelerin geçmişe yönelik sürdürülebilirlik raporlarının bulunma durumu ve yayınlanma süreleri ile raporlarda endekse verdikleri referansları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Endekste yer alan işletmelerin tümünün hazırladıkları raporlarda veya kurumsal internet sitelerinde Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne atıfta bulunarak kurumsal başarı odaklı veya endeksi tanıtmaya odaklı açıklamalar yaptıkları görülmüştür. Ayrıca Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki işletmelerin 2007 yılından itibaren %67'sinin en az bir defa, %46'sının ise 6 veya daha fazla yıl Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına girdiği görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

ANALYSIS OF CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING SYSTEM IN THE ENTITIES WITHIN THE CONTEXT OF BORSA ISTANBUL

Öz:
The Borsa Istanbul Sustainability Index published since 2014 is an important improvement for the entities which is aimed sustainable development. That platform has contributed to the development of sustainable corporate sustainability reporting and sustainable accounting in Turkey. From this point the research aimed that retrospective Sustainability Reports existence conditi1 * Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi** on, releasing period and Sustainability Index references given in the reports of the entities within the context of the first Index application. We have seen that the entities within the context of Borsa Istanbul Sustainability Index focused in their disclosures on corporate success or recognition of Index in all reports or corporate web sites. In addition, 67% of the entities within the scope of Corporate Sustainability Index are at least once, while 46% of the entities six or more years seems within the scope of the Borsa Istanbul Corporate Governance Index since 2007.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akarçay, Çağatay (2014). "Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11;42 (2014) : 1-11.
 • Aras, Güler (2006). "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilir İşletme Performansı" 07.09.2015 tarihinde
 • http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/GlerArasmakale.pdf adresinden erişildi.
 • Artiah, Tracy, Darren Lee, David Nelson ve Julie Walker (2010). "The Determinants of Corporate Sustainability Performance", Accounting and Finance,.50 (2010) : 31-51.
 • Ballou, Brian, Dan L. Heitger ve Richard T. Farmer (2005). "The Rise of Corporate Sustainability Reporting: A Rapidly-Growing Assurance Opportunity", Journal of Accountancy, (December 2005) : 65-74.
 • Başar, Banu ve Mehmet Başar (2006). "Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye'deki Durumu", Sosyal Bilimler Dergisi. 6; 2 (2006) : 213-230.
 • Bebbington, J., C. Higgins, ve B. Frame (2009). "Initiating Sustainable Development Reporting: Evidence from New Zealand", Accounting, Auditing and Accountability Journal, 22 (2009) : 588-625.
 • Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları, 07.09.2015 tarihinde http://www.borsaistanbul. com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi adresinden erişildi.
 • Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 07.09.2015 tarihinde http://www.borsaistanbul.com/ende ksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi adresinden erişildi.
 • Cohen, L., L. Manion ve K. Morrison (2007). Research Methods in Education, New York, NY: Routledge.
 • Deloitte, Kurumsal Yönetim Endeksi ile İlgili Bilgiler, 07.09.2015 tarihinde http://www.denetimnet.net /Pages/kurumsalyonetimendeksiileilgilibilgiler. aspx adresinden erişildi.
 • Dhaliwal, Dan S., Oliver Zhen Li, Albert Tsang ve Yong George Yang (2011). "Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting", Accounting Review, 86;1 (2011) : 723-759.
 • Dow Jones Sustainability Indices - DJSI (2011). Dow Jones Sustainability NorthAmerica Indexes 07.09.2015 tarihinde http://www.sustainability-index. com/djsi_pdf/publications/Guidebooks/DJSI_NA_Guide book_5_6_final.pdf adresinden erişildi.
 • Figge, Frank ve Tobias, Hahn (2004). "Sustainable Value Added Measuring Corporate Contributions to Sustainability beyond Eco-efficiency", Ecological Economics, Elsevier, 48;2 (2004) : 173-187.
 • Herzig, Christian ve Stefan Schaltegger (2006). Sustainability Accounting and Reporting, "Corporate Sustainability Reporting", USA : Springer.
 • Ioannou, Ioannis ve George Serafeim (2014). "The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting: Evidence from Four Countries", Harvard Business School Research Working Paper No.11-100.
 • James, Marianne L. (2014). "The Benefits of Sustainability and Integrated Reporting: An Investigation of Accounting Majors's Perceptions", Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 17;2 (2014) : 93-113.
 • Karğın, Sibel, Hakan Aracı ve Hüseyin Aktaş (2013). "Entegre Raporlama: Yeni Bir Raporlama Perspektifi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6;.1 (2013) : 27-46.
 • KPMG Center for Corporate Governance in Africa Global Reporting Intitiative & United Nations Environmental Program (2013). Carrots and Sticks Sustainability Reporting Policies Worldwide- Today's Best Practice Tomorrow's Trend.
 • Önce, Saime, Ahmet Onay ve Gül Yeşilçelebi (2015). "Corporate Sustainability Reporting and Situation in Turkey", Journal of Economics, Finance and Accounting, 2;.2 (2015) : 230-252.
 • Priego, Jesus Bonilla, Xavier Font, del Rosario Pacheco Olivares (2014). "Corporate Sustainability Reporting Index and Baseline Data for the Cruise Industry", Tourism Management, 44;1 (2014) : 149-160.
 • Robecosam, Corporate Sustainability Assesment, 06.09.2015 tarihinde www.sustainabilityindex.com adresinden erişildi.
 • Sabancı University Corporate Governance Forum of Turkey (2014). Promoting Sustainable Development: The Way Forward for Sustainability Index in Turkey.
 • Searchy, Cory ve Doaa Elkhawas (2012). "Corporate Sustainability Ratings: An Investigation into how Corporations Use to Dow Jones Sustainability Index", Journal of Cleaner Production, 35; 1 (2012) : 79-92.
 • Tüm, Kayahan (2014). "Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansı- maları", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4, 1 (2014) : 58-81.
 • Ulucan Özkul, Fatma ve Zehra Özdemir (2015). "Türkiye'de Bağımsız Denetim Raporlarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Çerçevesinde İncelenmesi: BIST 100 Endeksindeki İşletmelerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17, 2 (2015) : 227-244.
 • World Business Council for Sustainable Development-WBCSD (2002). Sustainable Development Reporting: Striking the Balance. World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
APA ÖZDEMİR Z, PAMUKÇU F (2016). KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. , 13 - 35.
Chicago ÖZDEMİR ZEHRA,PAMUKÇU Fatma KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. (2016): 13 - 35.
MLA ÖZDEMİR ZEHRA,PAMUKÇU Fatma KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. , 2016, ss.13 - 35.
AMA ÖZDEMİR Z,PAMUKÇU F KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. . 2016; 13 - 35.
Vancouver ÖZDEMİR Z,PAMUKÇU F KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. . 2016; 13 - 35.
IEEE ÖZDEMİR Z,PAMUKÇU F "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ." , ss.13 - 35, 2016.
ISNAD ÖZDEMİR, ZEHRA - PAMUKÇU, Fatma. "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ". (2016), 13-35.
APA ÖZDEMİR Z, PAMUKÇU F (2016). KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. Mali Çözüm, 26(134), 13 - 35.
Chicago ÖZDEMİR ZEHRA,PAMUKÇU Fatma KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. Mali Çözüm 26, no.134 (2016): 13 - 35.
MLA ÖZDEMİR ZEHRA,PAMUKÇU Fatma KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. Mali Çözüm, vol.26, no.134, 2016, ss.13 - 35.
AMA ÖZDEMİR Z,PAMUKÇU F KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. Mali Çözüm. 2016; 26(134): 13 - 35.
Vancouver ÖZDEMİR Z,PAMUKÇU F KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ. Mali Çözüm. 2016; 26(134): 13 - 35.
IEEE ÖZDEMİR Z,PAMUKÇU F "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ." Mali Çözüm, 26, ss.13 - 35, 2016.
ISNAD ÖZDEMİR, ZEHRA - PAMUKÇU, Fatma. "KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ". Mali Çözüm 26/134 (2016), 13-35.