Yıl: 2017 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 92 - 97 Metin Dili: Türkçe

A Lonely Woman against the Society: Yerma

Öz:
Federico García Lorca, İspanyol Edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Eserlerinde 20. yüzyılın İspanyol toplumunda gelenekler ve insan içgüdüleri tarafından dikte edilen hayat arasında sıkışıp kalmış kadını ustaca ele alır. Endülüs kültürüyle bezenmiş topraklarda büyüyen Lorca, insanın en doğal halini ve toplum kurallarında sıkışıp kalmış "kadın" temasını işler. Lorca'nın eserlerinde, kadın -geleneksel toplumda bir birey olarak - kendi içgüdüleri ve insan doğasının getirdiği arzularla Endülüs topraklarının ataerkilliği arasında kalırlar. Lorca'nın "Yerma" adlı eserindeki Yerma adlı genç kadın -bir birey olarak- bu ikilemde kalmaktadır. Genç kadın dört yıldır Juan'la evlidir fakat evliliklerinin bir şey eksiktir; Bir çocuk. Kendini işine ve tarlasına adayan Juan, Yerma'ya ve bir çocuk sahibi olma fikrine kayıtsızdır. Aralarında hiçbir cinsel çekim yoktur. Evlilik; cinsel çekim ve sevgiyle değil, ailelerin kararı ile geleneksel bir şekilde yapılmıştır. Yerma'ya gelince, toplum tarafından dikte edilen geleneksel anlayışın altında sosyal açıdan da anne olması dikte edilir. Kocasından göremediği cinsel doyuma da ihtiyacı vardır. Yalnız bir kadındır Yerma. Toplum onu çocuğu olmayan bir kadın olarak ötekileştirir ve kocası Juan ona sırt dönerek sıcak bir yuva sunmaz. Böylece, genç kadın hem toplumsal hem de ailevi yalnızlığa itilir. Toplum içerisinde yalnızlığa mahkûm edilmiş bir bireye dönüşür. Çalışmada, Yerma, İspanyol toplumu içerisinde yalnız bir kadın olarak ele alınacaktır ve de toplumun dikte ettiği irdelenecektir. yaşantının kadın üzerindeki etkisi irdelenecektir.
Anahtar Kelime:

Toplum Karşısında Yalnız Bir Kadın: Yerma

Öz:
Federico García Lorca is one of the most important authors of Spanish Literature who best describe the woman trapped between the life dictated by traditions and human instincts in Spanish society of the 20th century. Growing up in the lands graced with Andalusian cultures, Lorca observes the most natural state of man and its place in the rules of society and carries the theme of "woman". In Lorca's works, women -as an individual in a traditional society- remain between the desires of their instincts and human nature, and the patriarchy of the Andalusian lands. The young woman Yerma in Lorca’s work named "Yerma" -as an individual- remains in this dilemma. Young woman is married to Juan for four years, and their marriage needs a fresh life; a child is missing. Juan, who devotes himself to the business and his field, is indifferent to Yerma and the idea of having a child. There is no sexual attraction between them, marriage has been done in a traditional way, not through sexual attraction and love, but with the right of families. As to Yerma, it is necessary to be a mother culturally under the traditional understanding dictated by the society, and it also needs sexual saturation with the gap that the husband cannot see. It's a lonely woman. The society alienates her as a childless woman, and her husband, Juan, turns back, not providing her a warm home. Thus, the young woman is pushed to loneliness both socially and familial. With all these gaps, the young woman becomes a desolated individual in society. In this work, Yerma –as a femenine individual- is studied as a lonely woman against the Spanish society
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abreyava, E. (2015). Yüceltme Olarak Annelik. Cogito: Annelik, Issue: 81, 201-206.
 • Devi, R.R. (2016). Fedérico García Lorca: an introduction to eternal Spain. Pune Research Journal, Vol. 2, Issue: 4, 1-7.
 • Direk, Z. (2015). Karşılıksız Hayat. Cogito: Annelik, Issue: 81, 158-167
 • Edward, G. (1985). Dramatists in Perspective: Spanish Theatre in the Twentieth Century. Cardiff: Uof Wales Publication.
 • Fusco, A. (2001). A Psychological Outline of “Yerma’s Dream”. Journal of Comparative Literature and Culture, Vol.3, Issue: 3, 2-4.
 • Koçkar, A. İ. (2015). Günümüzde Anne Olmak. Cogito: Annelik, Issue: 81, 207-218.
 • Koğacıoğlu, D. (2009). Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği. Cogito: Feminizm, Issue: 58, pp. 350-384.
 • Ledasma, B. (2007). La Mujer Retratada en Yerma de Federico García Lorca. https://issuu.com/.../la_mujer_retratada_en_yerma__de_fed (14.11.2016).
 • Lorca, F. G. (2006). Toplu Oyunları 1. Tl. Hale Toledo. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • Önalp, E. (1986). Şair ve Yazar Olarak Fedérico García Lorca. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, No: 1, 227-233.
 • Öner, A. C. (2015). Dişi Bir İkarus: Kadınlık-YazarlıkAnnelik Arasında Sylvia Plath. Cogito: Annelik, Issue: 81, 142-157.
 • París, C. (1989). Unamuno: Escructura de Su Mundo Intelectual. Madrid: Antropos.
 • Polydorou, E. M. (2011). The Reception of Fedérico García Lorca and His Rural Trilogy in the UK and Spain after 1975 (Master Thesis). Department of Hispanic Studies. University of Birningham. UK.
 • Şener, S. (1997). Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Shekari, J. (2015). A Study of the Roles of Women in Fedérico García Lorca’s Play the Blood Wedding Play. Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 5, Issue: 51, 2383-2389.
 • Sherwin, C. (2005). The Representation of Masculinity in the Theatre of Fedérico García Lorca (Master Thesis). Department of Spanish. Durham University. UK.
 • Sievering-Lorenzo, M. G. (2003). Thesis Doctoral: De la Preocupación Pedagógica la Expresión Literaria de la Infancia: de Ganivet a Lorca y Cernuda. La Universidad de Ginebra. Facility no: 543.
 • Stainton, L. (1998). Lorca: A Dream of Life. London: Bloomsbury Publication.
 • Volk, D. L. (1968). Sterility: A Study of Theme in Three Plays by Fedérico García Lorca (Master Thesis). University of Montana. USA.
 • Zecchi, B. (2005). All about Mothers: Pronatalist Discourses in Contemporary Spanish Cinema. College Literature, Vol. 1, Issue: 32, 146-164.
APA İLKER N (2017). A Lonely Woman against the Society: Yerma. Current Research in Social Sciences, 3(3), 92 - 97.
Chicago İLKER Nur Gülümser A Lonely Woman against the Society: Yerma. Current Research in Social Sciences 3, no.3 (2017): 92 - 97.
MLA İLKER Nur Gülümser A Lonely Woman against the Society: Yerma. Current Research in Social Sciences, vol.3, no.3, 2017, ss.92 - 97.
AMA İLKER N A Lonely Woman against the Society: Yerma. Current Research in Social Sciences. 2017; 3(3): 92 - 97.
Vancouver İLKER N A Lonely Woman against the Society: Yerma. Current Research in Social Sciences. 2017; 3(3): 92 - 97.
IEEE İLKER N "A Lonely Woman against the Society: Yerma." Current Research in Social Sciences, 3, ss.92 - 97, 2017.
ISNAD İLKER, Nur Gülümser. "A Lonely Woman against the Society: Yerma". Current Research in Social Sciences 3/3 (2017), 92-97.