Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 81 Sayfa Aralığı: 28 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları

Öz:
Ölüm sigortası, sigortalı olan kişinin ölümünün ardından geride kalanlara bazı haklar sağlamak için düzenlenmiştir. Ölüm sigortasında sigortalı olan kişinin ölümüyle manevi açıdan yıpranan ailesinin, bir de maddi olarak yıpranmaması için çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızda ölüm sigortasının niteliği ve ölüm sigortasına hak kazanılma koşullarının yanı sıra ölüm halinde sigortalının yakınlarına sağlanacak yardımlar incelenmiştir. Ayrıca sigortalının ölümü nedeniyle ölüm sigortasından yararlanacak kişilere ayrı ayrı yer verilmiş olup, yardım alacak kişilerin hukuki statüleri ve alacakları yardım oranları tek tek belirtilerek kişi bazında değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle, sigortalının başına gelecek bir ölüm olayı neticesinde yakınlarının, aile içi sıralamaya göre ne oranda hak kazanacakları tespit edilmiş olacaktır. Son olarak da, olası ölüm riskine karşı devlet tarafından yapılacak yardımlara yönelik değerlendirmeler yapılarak, ölüm riski neticesinde ölenin yakınlarına karşı devletin sorumluluğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The Conditions and the Principles of Utilization of Death Insurance

Öz:
Insurance of death is arranged so as to provide the people the deceased person left behind with some rights. Some arrangements were also provided for preventing the family of the deceased person from material issues and worries in addition to the moral issues and worries they suffer from. In addition to the qualities of insurance against death and the requirements to claim for the insurance against death, the benefits which the relatives of the insured person may have were also analyzed. Furthermore, the persons who may benefit from the insurance against death following the insured person's death were considered individually and the legal statuses of the persons who may receive indemnity as well as the ratios of the material support they are to receive were evaluated. So, based on the legal ranking within the family of the relatives of the insured person having demised, the ratio of the amounts they may earn could be determined. Finally, against the risk of death, the evaluations were made relating to the material support to be provided by the state against the risk of death and the liabilities of the state against the relatives of the person having demised were studied.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • ALPER, Yusuf: Sosyal Sigortalar, İstanbul 2003.
  • ARICI, Kadir: Sosyal Sigorta Sistemimizde Ölüm Sigortasından Ana-Babaya Sağlanan Sosyal Güvenlik Yardımları, Kamu-İş, C: 4, S: 4, Ocak 1999.
  • AYAN, Zehra: Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi, SİCİL İş Hukuku Dergisi, S: 3, Eylül 2006.
  • GÜZEL, Ali / OKUR, Ali Rıza / CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2008.
  • KESER, Hakan: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ- lık Sigortası Kanunu Işığında Mirasın Reddinin, Mirastan Iskatın ve Sigortalının Öldürülmesinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanacak Olan Ölüm Aylığına Etkisi, Legal İSGHD, C: 5, S: 19, 2008.
  • OKUR, Ali Rıza / ERGİN, Hediye: 5510 sayılı Kanunda Deği- şiklik Öngören 25.10.2007 Tarihli Taslağın Değerlendirilmesi, Legal İSGHD, 16/2007.
  • SÖZER, Ali Nazım: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ- lık Sigortası Kanununun Sosyal Sigortalara İlişkin Hükümleri Üzerine, Mercek Temmuz 2009.
  • ŞAKAR, Müjdat: Sosyal Sigortalar Uygulaması, 8. Baskı, İstanbul 2006.
  • TUNCAY, A. Can / EKMEKÇİ, Ömer: Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları, 2. Baskı, İstanbul 2009.
  • UŞAN, M. Fatih: Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Ankara 2009.
APA EKİN A, ŞAHİN T (2013). Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. , 28 - 35.
Chicago EKİN Ali,ŞAHİN Turan Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. (2013): 28 - 35.
MLA EKİN Ali,ŞAHİN Turan Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. , 2013, ss.28 - 35.
AMA EKİN A,ŞAHİN T Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. . 2013; 28 - 35.
Vancouver EKİN A,ŞAHİN T Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. . 2013; 28 - 35.
IEEE EKİN A,ŞAHİN T "Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları." , ss.28 - 35, 2013.
ISNAD EKİN, Ali - ŞAHİN, Turan. "Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları". (2013), 28-35.
APA EKİN A, ŞAHİN T (2013). Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. Terazi Hukuk Dergisi, 0(81), 28 - 35.
Chicago EKİN Ali,ŞAHİN Turan Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. Terazi Hukuk Dergisi 0, no.81 (2013): 28 - 35.
MLA EKİN Ali,ŞAHİN Turan Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. Terazi Hukuk Dergisi, vol.0, no.81, 2013, ss.28 - 35.
AMA EKİN A,ŞAHİN T Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. Terazi Hukuk Dergisi. 2013; 0(81): 28 - 35.
Vancouver EKİN A,ŞAHİN T Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları. Terazi Hukuk Dergisi. 2013; 0(81): 28 - 35.
IEEE EKİN A,ŞAHİN T "Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları." Terazi Hukuk Dergisi, 0, ss.28 - 35, 2013.
ISNAD EKİN, Ali - ŞAHİN, Turan. "Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları ve Esasları". Terazi Hukuk Dergisi 81 (2013), 28-35.