Yıl: 2016 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 20 Metin Dili: Türkçe

Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona (kimyasal hipoksi ile sağlanan) bağlı kontraktilite değişikliklerinde hücre içi kalsiyum homeostazisinin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Erişkin gebe olmayan sprague dawley cinsi dişi sıçanlardan miyometriyum kesitleri alınarak içerisinde 37°C'de (pH 7.4) krebs solüsyonu bulunan ve %95 O2 - %5 CO2 ile sürekli gazlandırılan izole organ banyosuna asıldı. İstirahat gerimi uygulandıktan sonra kaslar 20 mM potasyum klorür ile standardize edildi. Düzenli kasılmaların görülmesinin ardından ortama test ajanları eklenerek; kontraksiyonların frekansı, amlitüd ve kasılma gücü üzerine olan etkileri, 10 dakikalık periyotlar süresince, veriler normalize edilerek değerlendirildi. Bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde ANOVA varyans analizi testi kullanıldı.Bulgular: Potasyum siyanid (KCN) ve 2-4 dinitrofenol'un (DNF) kontrol kaydının ardından ortama ilavesi ile kontraktil kasılmalarda hemen başlayan belirgin bir inhibisyon meydana geldi (n=8, P<0.01). Bununla birlikte, kontrol kayıtlarının ardından ortama 1 mM etilen glikol tetraasetik asit (EGTA) ilavesi, KCN ve DNF'nin tek başına oluşturduğu inhibitor etkiyi kısmen hafifletti. Ancak, ortama EGTA ilavesine rağmen kontraktil baskılanmanın derecesi hala anlamlı düzeyde bulundu (P<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona bağlı gelişen kontraktil inhibisyonun, hücre içi serbest kalsiyum'un bağlanması (EGTA aracılı) ile kısmen hafifletilebildiği ancak önlenemediği tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

The Effect of Ethylene Glycol Tetraacetic Acid (EGTA) on Isolated Rat Myometrium Contractile Activity Induced by Metabolic Inhibition

Öz:
Objective: The aim of this study was to investigate the role of intracellular calcium homeostasis on contractility changes in the isolated rat myometrium due to metabolic inhibition (induced by chemical hypoxia. Materials and Methods: Myometrial strips were isolated from virgin Spraque Dawley rats after dislocation and suspended in on isolated tissue bath containing Krebs solution continuously bubbled with %95 O2 and %5 CO2maintained at 37 C° (pH 7.4). After manifestation of spontaneous contractions, they were equilibrated under resting tension 2,4-dinitrophenole (DNP), potassium cyanide (KCN) and ethylene glycol tetra acetic acid (EGTA) were applied to the tissue bath. The amplitude and frequency of contractions were evaluated by 10-min intervals. Student-t test was used for statically analysis of data. Results: Adding either DNP (0.8 mM, n=8) or KCN (0.3 mM, n=8) to tissue bath caused a rapid and markedly inhibition in KCl induced myometrium contractions. Application of EGTA (1 mM) caused a decrease in inhibitory effects of metabolic stress induced by DNP and KCN, but these results were not statistically significant. Conclusion: This study revealed that contractile inhibition due to metabolic inhibition in rats myometrium may be partially reversed but not inhibited by chelation (EGTA mediated) of the intracellular calcium
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Taggart MJ, Wray S. Hypoxia and smooth muscle function: Key regulatory events during metabolic stress. J Physiol 1998; 509: 315-325.
 • 2. Arakawa TK, Mlynarczyk M, Kaushal KM, Zhang L, Ducsay CA. Long-term hypoxia alters calcium regulation in near-term ovine myometrium. Biol Reprod 2004; 71: 156-162.
 • 3. Wray S, Duggins K, Iles R, Nyman L, Osman V. The effects of metabolic inhibition and acidification on force production in the rat uterus. Exp Physiol 1992; 77: 307- 319.
 • 4. Harrison N, Larcombe-McDouall JB, Earley L, Wray S. An in vivo study of the effects of ischemia on uterine contraction, intracellular pH and metabolites in the rat. J Physiol 1994; 476: 349-354.
 • 5. Taggart MJ, Wray S. The effect of metabolic inhibition on rat uterine intracellular pH and its role in contractile failure. Pflugers Arch 1995; 430: 125-131.
 • 6. Serhatlioğlu İ, Ozcan M, Kutlu S, Ayar A. İzole sıçan miyometriyumunda metabolik stres ve kasılabilme: bikarbonat ve hepes tamponu içeren kayıt solüsyonlarının kasılma yeteneği üzerine etkisi ve potasyum kanallarının rolü. J Int Med Sci 2007; 27: 170-178.
 • 7. Ozcan M, Alcın E, Kuzgun T, Ayar A. izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona bağlı kontraktil baskılanmada fosfokreatin/kreatin kinaz enerji sisteminin rolünün incelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi 2008; 7: 78-83.
 • 8. Heaton RC, Wray S, Eisner DA. Effects of metabolic inhibition and changes of intracellular pH on potassium permeability and contraction of rat uterus. J Physiol 1993; 465: 43-56.
 • 9. Taggart MJ, Menice CB, Morgan KG, Wray S. Effect of metabolic inhibition on intracellular Ca2+, phosphorylation of myosin regulatory light chain and force in rat smooth muscle. J Physiol 1997; 499: 485-496.
 • 10. McHugh D, Beech DJ. Modulation of Ca2+ channel activity by ATP metabolism and internal Mg2+ in guinea-pig basilar artery smooth muscle cells. J Physiol 1999; 492: 359-376.
 • 11. Born GV, Bulbring E. The effect of 2:4-dinitrophenol (DNP) on the smooth muscle of the guinea-pig's taenia coli. J Physiol 1955; 127: 626-635.
 • 12. Otaibi MA. The physiological mechanism of uterine contraction with emphasis on calcium ion. Calcium Signaling 2014; 2: 70-75.
 • 13. Monaghan DT, Bridges RJ, Cotman CW. The excitatory amino acid receptors: Their classes, pharmacology, and distinct properties in the function of the central nervous system. Annu Rev Pharmacol Toxicol 1989; 29: 365-402.
 • 14. Olney JW. Excitotoxicity and N-methyl-D-aspartate receptors. Drug Dev Res 1989;17: 299-319.
 • 15. Monir BE, Pierce SJ, Kupittayanant S, Shmygol A, Wray S. The effects of metabolic inhibition on intracellular calcium and contractility of human myometrium. BJOG. 2003; 110: 1050-1056.
 • 16. Shmigol AV, Smith RD, Taggart MJ, Wray S, Eisner DA. Changes of pH affect calcium currents but not outward potassium currents in rat myometrial cells. Pflugers Arch 1995; 431: 135-137.
 • 17. Buckler KJ, Vaughan-Jones RD. Effects of hypoxia on membrane potential and intracellular calcium in rat neonatal carotid body type I cells. J Physiol 1994; 476: 423-428.
 • 18. Alekseev AE, Gomez LA, Aleksandrova LA, Brady PA, Terzıc A. Opening of cardiac sarcolemmal KATP channels by dinitrophenol separate from metabolic inhibition. J Membr Biol 1997; 157: 203-214.
 • 19. Hudman D, Rainbow RD, Lawrence CL, Standen NB. The origin of calcium overload in rat cardiac myocytes following metabolic inhibition with 2,4-dinitrophenol. J Mol Cell Cardiol 2002; 34: 859-871.
 • 20. Paton DM. Effects of metabolic inhibitors on contraction of rabbit detrusor muscle. Br J Pharmac 1968; 34: 493-498.
 • 21. Paton DM. Cation and metabolic requirements for retention of metaraminol by rat uterine horns. Br J Pharmac Chemother 1968; 33: 277-286.
APA SARAL S, ÖZCAN M, AYAR A (2016). Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(1), 15 - 20.
Chicago SARAL SİNAN,ÖZCAN METE,AYAR AHMET Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 30, no.1 (2016): 15 - 20.
MLA SARAL SİNAN,ÖZCAN METE,AYAR AHMET Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.30, no.1, 2016, ss.15 - 20.
AMA SARAL S,ÖZCAN M,AYAR A Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2016; 30(1): 15 - 20.
Vancouver SARAL S,ÖZCAN M,AYAR A Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2016; 30(1): 15 - 20.
IEEE SARAL S,ÖZCAN M,AYAR A "Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30, ss.15 - 20, 2016.
ISNAD SARAL, SİNAN vd. "Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 30/1 (2016), 15-20.