Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Öz:
Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2010-2015 yılları arasında hisse geri alım programı yapacağını açıklayan şirketlerin piyasa değerlerinin, hisse geri alım programı duyurularından etkilenip etkilenmediğini inceleyerek, hisse senedi piyasasının yarı etkin güçlü yapıda olup olmadığını araştırmaktır. Olay çalışması yöntemi kullanılan çalışmada olay penceresi (-20,+20) iş günü alınmış ve ilgili dönemde geri alım programı duyurusu yapan şirketler, geri alım yapan ve yapmayan şirketler olarak iki farklı grup halinde ayrıca incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, hisse geri alım programı duyurularından sonra istatistiksel olarak anlamlı kümülatif anormal getiri elde edilmesi mümkün değildir. Araştırma sonucunda, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasının incelenen dönem içinde hisse geri alım programı duyurularından etkilendiği ve yarı güçlü etkin yapıda bir piyasa olmadığı gözlemlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

The Effects of Share Repurchase Programs’ Announcements on Stock Market Values: Evıdence from Borsa Istanbul

Öz:
The aim of this study is to examine if the Borsa Istanbul stock market is a semi-strong effective form or not by analyzing the stock market values of firms’ whether they affected by the announcement of share repurchase programs in the period of 2010-2015. The event study method is used in application. The event window is (20,+20) working days. Additionally, after the announcement of programs the firms which repurchased and not repurchased analyzed individually. According to the results; it is not possible to have cumulative abnormal returns statistically after the announcements of share repurchasing programs. As a result, it is observed that Borsa Istanbul stock market has been affected by the announcements of share repurchase programs and it is not a semi-strong form effective market in the given period
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Andriosopoulos, Dimitris; Lasfer, Meziane, (2015), “The Market Valuation of Share Repurchases in Europe”, Journal of Banking and Finance, 55, 327-339.
 • Barclay, Michael; Smith, Clifford, (1988), “Corporate Payout Policy: Cash Dividends versus Open Market Repurchases”, Journal of Financial Economics, 22, 61-82.
 • Bhattacharya, Utpal; Dittmar, Amy, (2003), “Costless versus Costly Signalling: Theory and Evidence from Share Repurchasing”, Kelley School of Business Working Paper.
 • Bradford, Bruce, (2008), “Open-market Common Stock Repurchases and Subsequent Market Performance”, The Journal of Business and Economic Studies, 14, 45-61.
 • Campbell, John; Lo, Andrew; Mackinlay, Craig, (1996), “The Econometrics of Financial Market”. Princeton University Press.
 • Chan, Konan; Ikenberry, David; Lee, Inmoo, (2004), “Economic Sources of Gains in Stock Repurchases”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39, 461-479.
 • Chan, Konan; Ikenberry, David; Lee, Inmoo, (2007), “Do Managers Time the Market? Evidence for Open-market Share Repurchases”, Journal of Banking and Finance, 31, 2673-269.
 • Chang, Shao-Chi; Chen, Sheng-Syan; Chen, Li-Yu, (2010), “Does Prior Record Matter in the Wealth Effect of Open-market Share Repurchase Announcements?”, International Review of Economics and Finance, 19, 427-435.
 • Comment, Robert; Jarrell, Gregg, (1991), “The Relative Signaling Power of Dutch Auction and Fixed Price Tender Offers and Open Market Share Repurchases”, Journal of Finance, 46, 1243-1271.
 • Dann, Larry, (1981), “Common Stock Repurchases: an Analysis of Return to Bondholders and Stockholders”, Journal of Financial Economics, 9, 113-138.
 • Dutta, Anupam, (2014), “Parametric and Nonparametric Event Study Tests: a Review”, International Business Research, 7(12), 136-142.
 • Erdoğan, Muammer; Elmas, Bekir, (2010), “Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler ve Bireysel Yatırımcı Üzerine bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 1-22.
 • Ertaş, Fatih, Coşkun; Karaca, Süleyman, Serdar, (2010), “Kâr Dağıtımının İlânı ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, 58-68.
 • Fama, Eugene, (1970), “Efficient Capital Markets: a Review Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, 25, 2, 383- 417.
 • Fama, Eugene, (1998), “Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance”, Journal of Financial Economics, 49, 283-306.
 • Gınglınger, Edith; L'her, Jean-François, (2006), “Ownership Structure and Open Market Stock Repurchases in France”, European Journal of Finance, 12, 77-94.
 • Grullon, Gustavo; Michaely, Roni, (2004), “The Information Content of Share Repurchase Programs”, Journal of Finance, 59, 651-680.
 • Hatakeda, Takashi; Isagawa, Nobuyuki, (2004), “Stock Price Behavior Surrounding Stock Repurchase Announcements: Evidence from Japan”, Pacific-Basin Finance Journal, 12, 271-290.
 • Ikenberry, David; Lakonishok, Josef; Vermaelen, Theo, (1995), “Market Underreaction to Open Market Share Repurchases”, Journal of Financial Economics, 39, 181–208.
 • Ikenberry, David; Lakonishok, Josef; Vermaelen, Theo, (2000), “Stock Repurchases in Canada: Performance and Strategic Trading”, Journal of Finance, 55, 5, 2373–2397.
 • Kothari, S.P.; Warner, Jerold, (2007), “Econometrics of Event Studies”, Handbook of Corporate Finance, Vol 1.
 • Lee, Yong-Gyo; Jung, Sung-Chang; Thornton, John, (2005), “Long-term Stock Performance After Open-market Repurchases in Korea”, Global Finance Journal, 16, 191-209.
 • Levy, Haim; Alderson, Michael, (1998), “Principles of Corporate Finance”, South-Western Educational Publishing.
 • Lie, Erik, (2005), “Operating Performance Following Open Market Share Repurchase Announcements”, Journal of Accounting and Economics, 39, 411-436.
 • Liu, Chao-Shin; Ziebart, David, (1997), “Stock Returns and Open-market Stock Repurchase Announcements”, Financial Review, 32(4), 709-728.
 • Mackinlay, Craig, (1997), “Event Studies İn Economics And Finance”, Journal Of Economic Literature, 35(1), 12-39.
 • Mcnally, William; Smith, Brian, (2007), “Long-Run Returns Following Open Market Share Repurchases”, Journal Of Banking And Finance, 31, 703-717.
 • Mishra, Asim, (2005), “An Empirical Analysis Of Market Reaction Around The Bonus Issues İn India”, Indian Institute Of Management Working Paper, 10, 1-29.
 • Mitchell, Mark; Stafford, Erik, (2000), “Managerial Decision And Long-Term Stock Price Performance”, Journal Of Business, 73, 287-329.
 • Netter, Jeffry; Mitchell, Mark, (1989), “Stock-Repurchase Announcements And Insider Transactions After The October 1987 Stock Market Crash”, Financial Management, 18(3), 84-96.
 • Pirgaip, Burak, (2014), “Pay Geri Alımları İle Geri Alım İşlemlerinin Neden Ve Sonuçlarının Analizi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Rao, Ramesh, (1995), Financial Management, South Western Collage Publishing, Cincinnati.
 • Rau, Raghavendra; Vermaelen, Theo, (2002), “Regulations, Taxes And Share Repurchases İn The United Kingdom”, Journal Of Business, 75, 245-282.
 • Stephens, Clifford; Weisbach, Michael, (1998), “Actual Share Reacquisitions İn Open-Market Repurchase Programs”, Journal Of Finance, 53(1), 313-333.
 • Vermaelen, Theo, (1981), “Common Stock Repurchases And Market Signalling: An Empirical Study”, Journal Of Financial Economics, 9(2), 139-1.
 • Wang, Li-Hsun; Lin, Chu-Hsiung; Fung, Hung-Gay; Chen, Hsien-Ming, (2013), “An Analysis Of Stock Repurchase İn Taiwan”, International Review Of Economics And Finance, 27, 497-513.
 • Yıldırım, Durmuş; Aydoğan, Dursun, (2016), “Borsa İstanbul’daki İlk Halka Arzlarda İlk Gün Düşük Fiyat Anomalisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1), 189
 • Yook, Ken, (2010), “Long-Run Stock Performance Following Stock Repurchases”, The Quarterly Review Of Economics And Finance, 50, 323-331
 • Zhang, Hua, (2002), “Share Repurchases Under The Commercial Law 212-2 İn Japan: Market Reaction And Actual Implementation”, Pacific-Basin Finance Journal, 10, 287-305.
 • Zhang, Hua, (2005), “Share Price Performance Following Actual Share Repurchases”, Journal of Banking and Finance, 29, 1887-1901.
APA ARSOY M (2017). Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. , 1 - 22.
Chicago ARSOY Mustafa Fatih Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. (2017): 1 - 22.
MLA ARSOY Mustafa Fatih Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. , 2017, ss.1 - 22.
AMA ARSOY M Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. . 2017; 1 - 22.
Vancouver ARSOY M Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. . 2017; 1 - 22.
IEEE ARSOY M "Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği." , ss.1 - 22, 2017.
ISNAD ARSOY, Mustafa Fatih. "Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği". (2017), 1-22.
APA ARSOY M (2017). Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 1 - 22.
Chicago ARSOY Mustafa Fatih Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12, no.2 (2017): 1 - 22.
MLA ARSOY Mustafa Fatih Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, 2017, ss.1 - 22.
AMA ARSOY M Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2017; 12(2): 1 - 22.
Vancouver ARSOY M Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2017; 12(2): 1 - 22.
IEEE ARSOY M "Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12, ss.1 - 22, 2017.
ISNAD ARSOY, Mustafa Fatih. "Hisse Geri Alım Programı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12/2 (2017), 1-22.