Yıl: 2011 Cilt: 25 Sayı: Özel Sayfa Aralığı: 431 - 444 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE

Öz:
Tarih boyunca özgürlüklerin siyasal iktidara karşı savunulduğu düşünülürse, iktidara karşı yapılan bu siyasal özgürlük mücadelesinde, ekonomik ve sivil özgürlüklere sahip olmanın mücadele gücünü artırdığı ve ülkelerin gelişmişlik seviyesi açısından olumlu etkiler doğurduğu söylenebilir. İstikrar ve büyümenin birlikte sağlanmasında özgürlüklerin önemi son yıllarda üzerinde oldukça durulan bir konudur. Özgürlüklerin kalkınma üzerine etkilerini incelemek üzere Türkiye ve bazı Latin Amerika ülkelerini kapsayan bir ekonometrik model oluşturulmuştur. Analiz sonucunda mülk edinme özgürlüğünün (MO), ticari özgürlüğün (TO) ve rüşvet vermemek özgürlüğünün (RO) kalkınmayı olumlu etkilediği, sermaye özgürlüğü (SO) ve yatırım özgürlüğünün olumsuz etkilediği tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Sosyoloji Hukuk

-

Öz:
İf it is thought freedoms are defended against political power throughout history, it is said that, having economic and civil freedoms increase the struggling capability and freedoms have a good impact on the development levels of countries, during this political freedom’s conflict against political power. For providing stability and growth together, the importance of freedoms is an overemphasized subject in recent years. An econometric model including Turkey and some Latin Countries is formed for examining the impact of freedoms on development. As a result of this analysis, it is determined that, possession freedom, commercial freedom, and not paying a bribe freedom affect development positively, capital freedom, and investment freedom affect negatively
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Kamu Yönetimi Sosyoloji Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKALIN, Güneri, (2002), Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz, TİSK, Yayın No: 215.
 • GRAEF, P. and G. MEHLKOP, (2003), “ The Impact of Economic Freedom on Corruption: Different Patterns for Rich and Poor Countries”, European Journal of Political Economy, Vol:19.
 • AKTAN, C.Can; (2002), “Niçin Bazı Milletler Zengin Bazıları Yoksul?”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara.
 • ARON, Raymond, (1995), Özgürlükler Üzerine Deneme, (Çev: Turhan Ilgaz), Kesit Yayıncılık, İstanbul.
 • BAUMAN, Zygmunt, (1997), Özgürlük, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
 • BAVETTE, Sebastiano and Pietro Navara, (2004), “Theoretical Foundations of Empirical Measores of Freedom: A Research Challenge to Liberal Economists”, Economic Affairs, June.
 • BERBER, Metin, (2006), İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, 3. Baskı, Trabzon.
 • BERGGREN, Niclas, (2003), “The Benefits of Economic Freedom: A Survey”, The Indepent Review, Vol:8, N:2.
 • COLE, Julio H., (2003), “The Contribution of Economic Freedom to World Economic Growth, 1980-99”, Cato Journal, Vol:23, No:2.
 • CRANSTON, Maurice, (1967), Freedom, Longmans, Third Edition, London.
 • DAWSON, John W., (2003,) “Causality in the Freedom-Growth Relationship”, European Journal of Political Economiy, Vol:19.
 • DURSUN, İbrahim, (2005), “ Ekonomik Özgürlükler ve Kalkınma”, İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, (Ed:Sami Taban ve Muhsin Kar), Ekin Kitabevi, Bursa.
 • EMSEN, Selçuk, Kemal Değer, Çağatay Karaköy, (2006), “Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri” Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16.
 • FARR, W.Ken, Richard A. Lord, and J. Larry Wolfenberger, (1998), “Economic Freedom, Political Freedom, and Economic Well-Being: A Causality Analysis”, Cato Journal, Vol:18, No:2.
 • FRİADMAN, Milton, (2008), Kapitalizm ve Özgürlük, (Çev: Doğan Erberk, Nilgün Himmetoğlu), İstanbul.
 • GRAY, John, ( 2000), Liberalizmin İki Yüzü, Dost Kitabevi, Ankara.
 • GWARTNEY, James D., Randall G. Holcombe, Robert A. Lawson, (2004), “Economic Freedom, Instituonal Quality, and Cross- Country Differences In Income and Growth”, Cato Journal, Fall, 24, 3.
 • GWARTNEY, James, Robert Lawson, Erik Gartzke, (2005), Economic Freedom of the World:2005 Annuel Report, Canada.
 • HANKE, Steve H. And Stephen J.K.Waters, (1997), “Economic Freedom, Prosperity, and Equality: ASurvey”, Cato Journal, Vol:17, No:2.
 • NELSON, Michael A. And Ram D. Singh, (1998), “Democracy, Economic Freedom, Fiscal Policy, and Growth in LDC: A Fresh Look”, Economic Development and Cultural Change, Jul, 46.
 • SEN, Amartya, (2004), Özgürlükle Kalkınma, İstanbul.
 • The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/, (05.05.2009) UNCTAD, Handbook of Statistics, 2008.
 • UYSAL, Doğan, (2004), Türkiye’de Piyasa Ekonomisi ve Ekonomik Özgürlükler, Çizgi Kitapevi, Temmuz, Konya.
 • YAPRAKLI, Sevda, (2008), “Kurumsal Yapının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Üst Orta Gelir Düzeyindeki Ülkeler Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, Cilt:8, Sayı:1, Ocak, s:301-317.
 • YAYLA, Atilla, (1992), Liberalizm, Turhan Kitabevi, Ankara.
APA NOYAN YALMAN İ, SANDALCILAR A, DEMİRKOPARAN F (2011). ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. , 431 - 444.
Chicago NOYAN YALMAN İLKAY,SANDALCILAR Ali Rıza,DEMİRKOPARAN Ferhan ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. (2011): 431 - 444.
MLA NOYAN YALMAN İLKAY,SANDALCILAR Ali Rıza,DEMİRKOPARAN Ferhan ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. , 2011, ss.431 - 444.
AMA NOYAN YALMAN İ,SANDALCILAR A,DEMİRKOPARAN F ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. . 2011; 431 - 444.
Vancouver NOYAN YALMAN İ,SANDALCILAR A,DEMİRKOPARAN F ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. . 2011; 431 - 444.
IEEE NOYAN YALMAN İ,SANDALCILAR A,DEMİRKOPARAN F "ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE." , ss.431 - 444, 2011.
ISNAD NOYAN YALMAN, İLKAY vd. "ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE". (2011), 431-444.
APA NOYAN YALMAN İ, SANDALCILAR A, DEMİRKOPARAN F (2011). ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(Özel), 431 - 444.
Chicago NOYAN YALMAN İLKAY,SANDALCILAR Ali Rıza,DEMİRKOPARAN Ferhan ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25, no.Özel (2011): 431 - 444.
MLA NOYAN YALMAN İLKAY,SANDALCILAR Ali Rıza,DEMİRKOPARAN Ferhan ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.Özel, 2011, ss.431 - 444.
AMA NOYAN YALMAN İ,SANDALCILAR A,DEMİRKOPARAN F ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 25(Özel): 431 - 444.
Vancouver NOYAN YALMAN İ,SANDALCILAR A,DEMİRKOPARAN F ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 25(Özel): 431 - 444.
IEEE NOYAN YALMAN İ,SANDALCILAR A,DEMİRKOPARAN F "ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25, ss.431 - 444, 2011.
ISNAD NOYAN YALMAN, İLKAY vd. "ÖZGÜRLÜKLER VE EKONOMİK KALKINMA: LATİN AMERİKA VE TÜRKİYE". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25/Özel (2011), 431-444.