ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI

Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 512014269 - 512014294 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI

Öz:
Yasal önalım hakkı kurumu TMK md. 732, 733 ve 744'de hüküm altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu madde 732 vd. uyarınca yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması veya satıma eşdeğer bir hukuki işlemle devretmesi halinde, diğer paydaşlara aynı şartlarla ilgili payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Yasal önalım hakkı, taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan doğrudan kısıtlaması olup, yenilik doğuran eşyaya bağlı bir haktır. Türk Medeni Kanunu madde 734/ I uyarınca da yasal önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT DATED 12.12.2007 NUMBER 2003/ 34 DECISION NUMBER 2007/ 94: THE LEGAL NATURE OF STATUTORY RIGHT OF PREEMPTION AND IT'S EXERCISE

Öz:
Statutory right of pre-emption is regulated under articles 732, 733 and 734 of the Turkish Civil Code. According to these articles, Statutory right of pre-emption is a right which empowers other co-owners to buy the share of real property at the same terms when a co-owner assigns entirely or partially his or her share of real property to any person, who is not a coowner, by sales contract or any legal transaction equal to sales contract. Statutory right of pre-emption is not only a direct limitation of property arising from law, but also it is a right to influence a legal relationship and right associated with real property. Also according to article of 734 of the Turkish Civil code, statutory right of pre-emption is also exercised by suing to the buyer.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akipek, Jale : Türk Eşya Hukuku, II. Kitap: Mülkiyet, Ankara 1971.
 • Allgaeuer, Oskar: Vorkaufs, Rückkaufs, und Kafusrecht, Zürich 1918.
 • Arık, Fikret : "Şuf'a Hakkı Üzerine Bir İnceleme", Adliye Ceridesi Yıl: 34 1943, s. 789 vd.
 • Arpacı, Abdülkadir: "Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış" Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004, s. 89 vd.
 • Atabek, Reşat : "Şuf'a Hakkı", İBM. S. I Yıl: XIV 1940, s. 729 vd.
 • Ayan, Mehmet :"Kanuni Şuf'a Hakkı" Prof. Dr. Halil Cin'e Selçuk Üniversitesi'nde 10. Yıl Hizmet Armağanı, Konya 1995, s. 335 vd.
 • Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku II Mülkiyet Hukuku, Konya 2012.
 • Bertan, Suad :Ayni Haklar, Medeni Kanunun 618- 764. Maddelerinin Şerhi, Ankara 1976.
 • Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage Zürich 1988.
 • Buz, Vedat : Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.
 • Erdoğan, Celal : Ortaklığın Giderilmesi ve Şuf'a Davaları, 2. Baskı Ankara 1991.
 • Erel, N. Şafak : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.
 • Eren, Fikret :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası Ankara 2012 (Borçlar Hukuku).
 • Eren, Fikret : Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011 (Mülkiyet).
 • Eren, Fikret :"Türk Medeni Kanunu'na Göre Yasal Önalım Hakkı", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. 2008 S. 1-2, s. 103 vd. (Yasal Önalım).
 • Ertaş, Şeref : Eşya Hukuku, İzmir 2011.
 • Esener, Turhan : Eşya Hukuku, Ankara 1985.
 • Feyzioğlu, Feyzi N. : Şuf'a Hakkı, İstanbul 1959.
 • Gauch, Peter/ Schluep, R. Walter: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Band I- II, 9. Auflage Zürich 2008.
 • Göksu, Tarkan: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007 (Handkommentar).
APA ERKAN V (2014). ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. , 512014269 - 512014294.
Chicago ERKAN Vehbi Umut ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. (2014): 512014269 - 512014294.
MLA ERKAN Vehbi Umut ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. , 2014, ss.512014269 - 512014294.
AMA ERKAN V ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. . 2014; 512014269 - 512014294.
Vancouver ERKAN V ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. . 2014; 512014269 - 512014294.
IEEE ERKAN V "ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI." , ss.512014269 - 512014294, 2014.
ISNAD ERKAN, Vehbi Umut. "ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI". (2014), 512014269-512014294.
APA ERKAN V (2014). ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 512014269 - 512014294.
Chicago ERKAN Vehbi Umut ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no.1 (2014): 512014269 - 512014294.
MLA ERKAN Vehbi Umut ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 2014, ss.512014269 - 512014294.
AMA ERKAN V ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 5(1): 512014269 - 512014294.
Vancouver ERKAN V ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 5(1): 512014269 - 512014294.
IEEE ERKAN V "ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI." İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5, ss.512014269 - 512014294, 2014.
ISNAD ERKAN, Vehbi Umut. "ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5/1 (2014), 512014269-512014294.