Yıl: 2016 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 53 - 66 Metin Dili: İngilizce

A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse

Öz:
The nineteenth century may be seen as a rupture in the field of history regarding its changing focus from glorious narratives of empires, wars and treatises to lives of ordinary people and individual stories. The actors of historical narrative ignored up to that time came to the forefront with the new micro-historical approach and individual stories gained importance in historical process. By using oral history, the very beginning of the social structures of societies can be revealed and a new historical narrative can be constructed upon daily life events and micro-histories.In a parallel vein, in the twentieth century, researchers studied individuals and their role in construction of society to re-interpret social and cultural conditions under the title of cultural studies. Importantly, culture is handled as an accumulation of shared values and daily life praxis and public spaces are regarded as valuable cores where collectively shared values are spatialized in the urban context.In this paper, the historical Tahmis Coffeehouse in Gaziantep is determined as case and micro-historical and cultural studies are combined to construct a connection between past and present by intertwining oral narratives of Coffeehouse regulars to written evidence. This interconnection is found precious because Tahmis Coffeehouse is a public space involved in daily life routine of the city lively with its traces from the history carried by the building itself and its regulars by revealing how it was used as a political and social space connecting its regulars to social, cultural and political context of the time.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağcabay, B. (2011). Gaziantep Kent Kültür ve Sosyal Yaşamında Kahvehanelerin Etkileri. Gaziantep Kırkayak Tarafsız ve Bağımsız Kültür Dergisi, 1, 21-43.
 • Bingül, İ. (2011). Kahvenin Anlamı. Cogito. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 68-69, 328-350.
 • Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage.
 • Danacıoğlu, E. (2001). Geçmişin İzleri: Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Faroqhi, S. (2008). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam: Ortaçağ'dan Yirminci Yüzyıla. E. Kılıç (Trans.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Gaziantep İl Yıllığı, 1968. Gaziantep Kent Bütünü Analitik Etüdleri. Gaziantep: İller Bankası, 1972.
 • Groat, L., & David, W. (2002). Architectural Research Methods. John Wiley and Sons.
 • Gülbahar Z., & Başboğa, Ç. L. (2010) Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi. Vakıflar dergisi, 34, 14-31.
 • Gürses Tarbuck, D. (2011). Kahvehanelerin Avrupa Düşünce Tarihindeki Yeri Üzerine. Cogito, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 68-69, 317-328.
 • Güzelbey, C. C. (1984) Gaziantep Camileri Tarihi. Gaziantep: Vakıf Yayınları.
 • Halbwachs, M. (1992). On Collective Memory. Translated and Edited by L. A. Coser (Trans.). Chicago: University of Chicago Press.
 • Hall, S. (1990, Summer). The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of Humanities. October 53, 11-23. http://www.jstor.org/stable/778912
 • Hasol, D. (2002). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: Yem.
 • Iggers, G.  (2005) Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Wesleyan.
 • Kansteiner, W. (2002, May). A Methodological Critique of Collective Memory Studies. History and Theory 41, 179-197. http://www.jstor.org/stable/3590762.
 • Kırlı,C. (2010). Kahvehaneler: 19.yy Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamuoyu. In A. Yaşar (Ed.) Osmanlı Kahvehaneleri: Mekan, Sosyalleşme, İktidar, ed. Ahmet Yaşar. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Knapp, S. (1989, Spring). Collective Memory and the Actual Past. Representations 26, 123-149. http://www.jstor. org/stable/2928526
 • Küçükdağ, Y. (2000). Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu, 22 Ekim 1999. Gaziantep.
 • Lawrence, N. (2005). Basics of Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. Essex: Pearson Education.
 • Lowenthal, D. (2005). Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mikhail, Alan. (2014). Gönül Arzu Eder ki: Toplumsal Consiyet, Kentsel Mekan ve Osmanlı Kahvehaneleri. In D. Sajdi (Trans.). Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri: On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri.
 • Dana Sajdi çev. Aylin Onacak. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekanları. M. E. Özcan (Trans.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (3 cilt). İstanbul: MEB.
 • Ray, W. (2001). The Logic Culture: Authority and Identity in the Modern Era. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Tekeli, İ.(2000). Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?. In Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme. İstanbul.
 • Tokuz, G. (2004). 20. Yüzyılda Gaziantep'te Eğlence Hayatı. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Vakfı, 2004.
 • Yıldız, M. C. (2007). Kahvehane Kültürü. İstanbul: Beyan Yayınları. Url-1 http://www.sahinbey.bel.tr/
APA TARAZ N, YILMAZ E (2016). A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. , 53 - 66.
Chicago TARAZ Nazlı,YILMAZ EBRU A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. (2016): 53 - 66.
MLA TARAZ Nazlı,YILMAZ EBRU A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. , 2016, ss.53 - 66.
AMA TARAZ N,YILMAZ E A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. . 2016; 53 - 66.
Vancouver TARAZ N,YILMAZ E A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. . 2016; 53 - 66.
IEEE TARAZ N,YILMAZ E "A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse." , ss.53 - 66, 2016.
ISNAD TARAZ, Nazlı - YILMAZ, EBRU. "A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse". (2016), 53-66.
APA TARAZ N, YILMAZ E (2016). A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(3), 53 - 66.
Chicago TARAZ Nazlı,YILMAZ EBRU A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi 13, no.3 (2016): 53 - 66.
MLA TARAZ Nazlı,YILMAZ EBRU A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, 2016, ss.53 - 66.
AMA TARAZ N,YILMAZ E A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2016; 13(3): 53 - 66.
Vancouver TARAZ N,YILMAZ E A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse. A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2016; 13(3): 53 - 66.
IEEE TARAZ N,YILMAZ E "A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse." A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13, ss.53 - 66, 2016.
ISNAD TARAZ, Nazlı - YILMAZ, EBRU. "A study on the daily life and coffeehouse culture in Gaziantep: Tahmis Coffeehouse". A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi 13/3 (2016), 53-66.