Yıl: 2002 Cilt: 17 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 21 - 33 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması

Öz:
Beş Faktör Kişilik Modeli, son yıllarda üzerinde pek çok çalışmanın yapıldığı, farklı ülkelerde ve farklı dil grupları üzerinde yayınlanan çalışmalarla desteklenen bir model olmuştur. Bu modelin yapısal özellikleri, ülkemizde yapılan çalışmalarda da desteklenmiştir. Bu çalışmada, Beş Faktör kişilik modeli altında alt boyutlar içeren, normal kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik bir envanter geliştirilmiştir. 22-60 Yaşları arasında, 790 (433 kadın, 357 erkek) kişilik yetişkin ömeklem üzerinde yürütülen çalışmaya, IPIP uluslararası kişilik madde havuzundan seçilen 924 madde ile başlanmıştır. Madde ve faktör analizleri sonucu daha homojen kişilik özelliklerini ölçen ve beş temel faktör altında toplanabilen 15 alt boyut oluşturulmuştur. Alt boyutların her birisi, kişilik özelliklerinin davranışsal düzeyde tanımlamalarından oluşan 10-15 madde içermekte ve toplam ölçekte 187 madde bulunmaktadır. Araştırma sonuçlan, oluşturulan ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirliğini desteklemekte ancak Duygusal Denge faktörünün bir revizyon çalışması gerektirdiğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelime: beş faktör modeli ölçek geliştirme ipip çok boyutlu kişilik envanterleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA SOMER O, KORKMAZ M, Tatar A (2002). Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. , 21 - 33.
Chicago SOMER Oya,KORKMAZ Mediha,Tatar Arkun Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. (2002): 21 - 33.
MLA SOMER Oya,KORKMAZ Mediha,Tatar Arkun Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. , 2002, ss.21 - 33.
AMA SOMER O,KORKMAZ M,Tatar A Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. . 2002; 21 - 33.
Vancouver SOMER O,KORKMAZ M,Tatar A Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. . 2002; 21 - 33.
IEEE SOMER O,KORKMAZ M,Tatar A "Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması." , ss.21 - 33, 2002.
ISNAD SOMER, Oya vd. "Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması". (2002), 21-33.
APA SOMER O, KORKMAZ M, Tatar A (2002). Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21 - 33.
Chicago SOMER Oya,KORKMAZ Mediha,Tatar Arkun Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi 17, no.49 (2002): 21 - 33.
MLA SOMER Oya,KORKMAZ Mediha,Tatar Arkun Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, vol.17, no.49, 2002, ss.21 - 33.
AMA SOMER O,KORKMAZ M,Tatar A Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi. 2002; 17(49): 21 - 33.
Vancouver SOMER O,KORKMAZ M,Tatar A Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi. 2002; 17(49): 21 - 33.
IEEE SOMER O,KORKMAZ M,Tatar A "Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması." Türk Psikoloji Dergisi, 17, ss.21 - 33, 2002.
ISNAD SOMER, Oya vd. "Beş Faktör Kişilik Envanteri'nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerinin Oluşturulması". Türk Psikoloji Dergisi 17/49 (2002), 21-33.