Yıl: 2017 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Flört Şiddeti

Öz:
1980'lerden itibaren ortaya çıkmış olan flört şiddeti kavramı "flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı, fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü" şeklinde tanımlanmaktadır. Fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet veya ihmal şeklinde farklı tipleri bulunmaktadır. Diğer şiddet türleri ile benzer özellikleri olmasına rağmen farklı risk faktörleri de belirlenmiştir. Kısa dönem ve uzun dönem sağlık etkileri, dünyada sık görülen bir durum olmasına karşın ülkemizde bu konuda yapılmış sınırlı çalışmalar nedeniyle flört şiddeti ayrı bir başlık olarak tanımlanmalı ve incelenmelidir. Flört şiddeti ile mücadelede ana amaç flört şiddetini oluşmadan önlemek olmalıdır. Ülkemize özgü risk faktörleri belirlenmeli ve bunlara yönelik önleme çalışmaları yürütülmelidir. Bunun için kullanılabilecek yöntemlerden biri okul temelli yaklaşımdır ve bununla ilgili yapılmış çalışmalar da okul temelli yaklaşım yönteminin, flört şiddetini azaltabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Davranış Bilimleri

Dating Violence

Öz:
The concept of "the dating violence" which has been revealed in the 1980's, is defined as; "painful or hurtful all of the words, gestures and behaviors including the use of physical or psychological force and threats against the partner in dating relationship". There are different types of dating violence as physical, psychological, sexual violence or neglect. Although it has characteristics that similar to other forms of violence, there are also different risk factors that have been determined. Because of its short-term and long term health effects, and the fact that there are limited studies in our country although it is a common condition worldwide; dating violence should be defined and studied as a separate topic. The main aim of the fight with dating violence should be to prevent the violence before it occurs. Risk factors which is specific to our country should be identified and the prevention studies for them should be conducted. School-based approach is a method that can be used for this purpose and the studies in this topic, showed that the school-based approach method may decrease the dating violence.
Anahtar Kelime:

Konular: Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Straus MA, International Dating Violence Research Consortium. Prevalence of violence against dating partners by male and female university students worldwide. Violence Against Women 2004; 10(7): 790-811.
 • 2. Jackson SM. Issues in the dating violence research: a review of the literature. Aggression and Violent Behavior 1999; 4(2):233-247.
 • 3. Sugarman D, Hotaling G. Dating Violence: Prevalence, Context, and Risk Markers. Violence in Dating Relationships 1989; 3-32.
 • 4. Intimate Partner Violence. Violence Prevention. http://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence / Son erişim tarihi:13.02.2017.
 • 5. "Global and regional estimates of violence against women" 2013.WHO, Italy.
 • 6. Teen Dating Violence Factsheet.CDC. http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/teen-datingviolence-factsheet-a.pdf Son erişim tarihi:13.02.2017.
 • 7. Ely G, Dulmus CN, Wodarski JS. Adolescent Dating Violence, first edition, Handbook Of Vıolence,.(Rapp-Paglicci LA, Roberts AR Wodarski JS ed), New York, John Wiley & Sons, Inc, 34-49, 2002.
 • 8. Subası N, Akın A. Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonu- çIarı. Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi ve Uygulama Merkezi, Ankara: Hacettepe Yayınları;2003.231-248.
 • 9. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en Son erişim tarihi:13.02.2017.
 • 10. Aslan D, Vefikuluçay D, Zeyneloğlu S, Erdost T, Temel F. Ankara'da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarından Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi. Ankara; 2008
 • 11. Clark K. Sociobiologic perspective on dating violence. Master Thesis, Hall State University, Departman of tion ,Indiana.1994.
 • 12. Silverman JG, Raj A, Mucci LA, Hathaway JE. Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Use, Unhealthy Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy, and Suicidality. JAMA 2001;286(5):572-579.
 • 13. Ackard DM, Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D. Long-term impact of adolescent dating violence on the behavioral and psychological health of male and female youth. J Pediatr 2007;151(5):476-481.
 • 14. Holt M, Espelage D. Social Support As A Moderator Between Dating Violence Victimization and Depression/Anxiety Among African American and Caucasian Adolescents. Schol Psychology Rewiew 2005;34(3): 309-328.
 • 15. Betz CL. Teen Dating Violence: An Unrecognized Health Care Need. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care Of Children & Families 2007;22(6): 427-429.
 • 16. Matud MP Dating violence and domestic violence. Journal of Adolescent Health 2007;40:295-297.
 • 17. Shorey RC, Cornelius TL, Bell KM. A critical review of theoretical frameworks for dating violence: Comparing the dating and marital fields. Aggression and Violent Behavior 2008;13:185- 194.
 • 18. Kaestle CE, Halpern CT. Sexual intercourse precedes partner violence in adolescent romantic relationships. Journal of Adolescent Health 2005;36:386-392.
 • 19. Price EL, Byers ES. Dating Violence Research Team. The attitudes towards dating violence scales: development and ınıtial validation. Journal of Family Violence 1999;14(4):351- 375.
 • 20. Intimate Partner Violence.Risk and Protective Factors.CDC. https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolenc e/riskprotectivefactors.html Son erişim tarihi: 13.02.2017.
 • 21. Lewis SF, Fremouw W. Dating violence: A critical review of the literature. Clin Psychol Rev 2001;21:105-127.
 • 22. Aguilar, R., & Nightingale, N. (1994). The impact of specific battering experiences on self-esteem of abused women. Journal of Family Violence, 9, 35-45.
 • 23. Cascardi, M., & O'Leary, K. (1992). Depressive symptomatology, self-esteem, and self-blame in battered women. Journal of Family Violence, 7, 249-259.
 • 24. Gender, equity and human rights. WHO. http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/genderdefinition/en/ Son erişim tarihi:13.02.2017.
 • 25. Akın A, Demirel S, Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Halk Sağlığı Özel Eki 2003; 25;(4):73-83.
 • 26. Vagi KJ, Olsen EO, Basile KC, Vivolo-Kantor AM. Teen dating violence (physical and sexual) among us high school students. Findings from the 2013 National Youth Risk Behavior Survey. JAMA Pediatrics 2015; 169, 474---482.
 • 27. Foshee VA, Linder F, MacDougall JE et al. Gender differences in the longitudinal predictors of adolescent dating violence. Prev Med 2001;32:128-41.
 • 28. Alleyne-Green B, Coleman-Cowger VH, Henry DB. Dating violence perpetration and/or victimization and associated sexual risk behaviors among a sample of inner-city African American and Hispanic adolescent females. J interpersonal violence 2012;27:1457-73.
 • 29. Straus MA. Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Children and Youth Services Review 2008;30, 252-275.
 • 30. Cortés L, Bringas C, Rodríguez-Franco L, Flores M, Ramiro T, Rodríguez F J. Unperceived dating violence among Mexican students. International Journal of Clinical and Health Psychology 2014; 14, 39-47.
 • 31. Yumusak, A. Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik ve Narsistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki (Yüksek lisans tezi). Tokat: (Gaziosmanpaşa Üniversitesi);2013.
 • 32. Child Trend Program. Safe Dates. http://www.childtrends.org/?programs=safe-dates Son erişim tarihi:13.02.2017.
 • 33. Foshee BA, Bauman KE, Ennett ST, Suchindran C, Benefield T, Linder GF. Assessing the Effects of the Dating Violence Prevention Program "Safe Dates" Using Random Coefficient Modeling. Prevention Science 2005; 6(3), 245-258.
 • 34. Wolfe DA, Crooks C, Jaffe P, Chiodo D, Hughes R., Ellis W, Stitt L., Donner A. A school-based program to prevent adolescent dating violence: a cluster randomized trial. Archives of Paediatrics & Adolescent Medicine 2009;163(8):692- 699.
APA BALDAN G, Akış N (2017). Flört Şiddeti. , 41 - 44.
Chicago BALDAN Güliz AVŞAR,Akış Nalan Flört Şiddeti. (2017): 41 - 44.
MLA BALDAN Güliz AVŞAR,Akış Nalan Flört Şiddeti. , 2017, ss.41 - 44.
AMA BALDAN G,Akış N Flört Şiddeti. . 2017; 41 - 44.
Vancouver BALDAN G,Akış N Flört Şiddeti. . 2017; 41 - 44.
IEEE BALDAN G,Akış N "Flört Şiddeti." , ss.41 - 44, 2017.
ISNAD BALDAN, Güliz AVŞAR - Akış, Nalan. "Flört Şiddeti". (2017), 41-44.
APA BALDAN G, Akış N (2017). Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(1), 41 - 44.
Chicago BALDAN Güliz AVŞAR,Akış Nalan Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43, no.1 (2017): 41 - 44.
MLA BALDAN Güliz AVŞAR,Akış Nalan Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, 2017, ss.41 - 44.
AMA BALDAN G,Akış N Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 43(1): 41 - 44.
Vancouver BALDAN G,Akış N Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 43(1): 41 - 44.
IEEE BALDAN G,Akış N "Flört Şiddeti." Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43, ss.41 - 44, 2017.
ISNAD BALDAN, Güliz AVŞAR - Akış, Nalan. "Flört Şiddeti". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43/1 (2017), 41-44.