Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 168/1 Sayfa Aralığı: 5 - 19 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching

Öz:
It is obvious that current students are interested in digital technology. As a result, it is inevitable not to make use of instructional technologies. Web 2.0 tools, one of which is digital storytelling tool, hold an important place in education. One can create his/her own story and narrate it digitally. Thus, digital storytelling is considered a recent student-centered learning method. There seems to be a scarcity of research both in Turkey and the world on German language education and digital technology. This case study investigated the digital storytelling method in an Anatolian High School in southeast part of Turkey. With 97 student participants, this study results revealed that digital storytelling method increased student motivation and enhanced language and computer skills. This study showed that digital storytelling method can easily be applied in Turkish context and it promotes foreign language education. Based on the study results, pedagogical implications and suggestions were provided for teachers, teacher trainers, and researchers.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

Yabancı Dil Öğretiminde (Almanca) Dijital Hikaye Anlatım Yönteminin Araştırılması

Öz:
Günümüz öğrencisinin dijital teknoloji ile iç içe olduğu aşikardır. Bunun sonucunda öğrencilere bilgi sunma konusunda teknolojiden yararlanılması kaçınılmaz bir gerçektir. Web 2.0 araçları, eğitimde önemli yer teşkil eder. Bunlardan biri de dijital hikaye anlatım araçlarıdır. Kişi kendi hikayesini oluşturabilir ve hatta bu hikayesini dijital olarak sunabilir. İşte bu doğrultuda digital storytelling yani dijital hikaye anlatımı yöntemi son yıllarda ortaya çıkan yeni bir öğrenci merkezli öğrenme metodu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ve dünyada özellikle Almanca dil eğitimi ve dijital teknoloji ilişkisi üzerinde yapılan araştırmaların azlığı göze çarpmaktadır. Bu eylem araştırmasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Anadolu Lisesi'nde Almanca yabancı dil öğretiminde dijital hikaye anlatma yönteminin uygulanması incelenmiştir. 97 öğrencinin katıldığı bu çalışmada verilerin ve bulguların ışığında bu yöntemin öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı, teknik ve yabancı dil bilgilerini geliştirdiği sonuçlarına varılmıştır. Bu araştırma dijital hikaye yönteminin rahatlıkla Türkiye'de uygulanabileceğini ve yabancı dil eğitimine katkı sunacağını göstermiştir. Dijital hikaye anlatımı üzerine yapılan bu eylem araştırmasının sonuçları doğrultusunda öğretmenlere, öğretmen yetiştiricilerine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, C. (2009). Digital Storytelling. Instructor, 119(3), 35-38.
 • Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. Received on Apil 8, 2014 from http://electronicportfolios.org/portfolios/SITEStorytelling2006.pdf
 • Bull, G. & Kajder, S. (2004). Digital storytelling in the language arts classroom. Learning & Leading with Technology, 32(4), 46-49.
 • Burns, A. (2010). Doing Action Research in English Language Teaching. A Guide for Practitioners. Routledge: New York.
 • Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M., & Richardson, V. (2005). Qualitative studies in special education. Exceptional Children, 71, 195- 207.
 • Cangil, B. (1999). Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 64, 26-29. Castaneda, M. (2013). I am proud that I did it and it's a piece of me": Digital Storytelling in the Foreign Language Classroom. CALICO Journal, 30(1), 44-62.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (2. bs) NJ: Pearson Education Inc.
 • Creswell, J. W. & Clark, V. L. P. (2007, 2011). Designing and conducting mixed methods research (1st, 2nd eds.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çelebi, M. (2006). Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 285-307.
 • Evangelista, C., Neri, V., Carrozzino, M., & Bergamasco, M. (2009). Interactive storytelling for children education. In Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 2009. VSGAMES'09 Conference (pp. 198-201).
 • Gall, M. D., Gall, J. P., Borg, W. R. (2007). Educational Research: An Introduction(8thed.). Pearson, Boston, MA.
 • Groce, R. D. (2004). An experiential study of elementary teachers with the storytelling process: Interdisciplinary benefits associated with teacher training and classroom integration. Reading Improvement, 41(2), 122-128.
 • Jakes, D.S. & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An Introduction to digital storytelling.
 • Kajder, S. & Swenson, J. A. (2004). Digital images in the language arts classroom. Learning and Leading with Technology, 18-21.
 • Kesli Dollar, Y. & Tekiner Tolu, A. (2013). Examining the 5th Grade English Language Learners' First Experience of Writing Digital Stories: A Case Study. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 1673-1677). Chesapeake, VA: AACE.
 • Lambert, J. (2005). "Digital storytelling cookbook and travelling companion" Center for Digital Storytelling at the University of CA Berkeley. Digital Diner Press.
 • Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research desing. An interactive approach. Applied Social Research Method Series 41. Thoudand Oaks, London, New Delhi, Sage Publication.
 • Nora, P. & Fiebich, C. (2005). The elements of digital storytelling. University of Minnesota School of Journalism and Mass Communication's Institute for New Media. Received on January 2, 2014 from www. inms. umn. edu/elements
 • Odabaşı, F. (1997). Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları, Sayı: 45.
 • Sylvester, R., & Greenidge, W. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for Struggling writers. The Reading Teacher, 63(4), 284.
 • Thorne, S. L., Reinhardt, J., & Golombek, P. (2008). Mediation as Objectification in the Development of Professional Discourse: A Corpus-Informed Curricular Innovation. In J. P. Lantolf & M. Poehner (eds.), Sociocultural Theory andthe Teaching of Second Languages (pp. 256-284). London: Equinox.
 • Trostle, S.L., & Hicks, S.J. (1998). Effects of storytelling versus story reading on British primary children's comprehension and vocabulary acquisition, Reading Improvement, 35(3), pp. 127- 136.
 • Warschauer, M. (1998). Computer-assisted language learning: An introduction. In S. Fotos (Ed.), Multimedia Language Teaching (pp. 3-20). Tokyo: Logos.
 • Warschauer, M., (2002). A review of Language and the Internet by David Crystal. Education, Communication, and Information, 2(2), p. 241-244.
 • Willis, J.W. & Mehlinger, H.D. (1996). Information Technology and Teacher Education. In, Sikula, J., Buttery, T. J., Guyton, E. (Eds) (2nd Edition) Handbook of Research onTeacher Education, A Project of the Association of Teacher Educators, New York, McMillan Press, pp.978-1029.
 • Xu, Y., Park, H., & Baek, Y. (2011). A New Approach Toward Digital Storytelling: An Activity Focused on Writing Selfefficacy in a Virtual Learning Environment. Educational Technology & Society, 14 (4), 181-191.
 • Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, K. R. (2003). Case Study Research. London: Sage.
 • Young, S. S. C. (2003). Integrating ICT into second language education in a vocational high school. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 448- 458.
 • Yüksel, P., Robin, B. & McNeil, S. (2011).Educational Uses of Digital Storytelling around the World. Received from November 3, 2013 from http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/survey/SITE_ DigitalStorytelling.pdf adresinden erişildi.
APA Kaya O, TEKİNER TOLU A (2017). Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. , 5 - 19.
Chicago Kaya Orhan,TEKİNER TOLU Aylin Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. (2017): 5 - 19.
MLA Kaya Orhan,TEKİNER TOLU Aylin Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. , 2017, ss.5 - 19.
AMA Kaya O,TEKİNER TOLU A Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. . 2017; 5 - 19.
Vancouver Kaya O,TEKİNER TOLU A Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. . 2017; 5 - 19.
IEEE Kaya O,TEKİNER TOLU A "Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching." , ss.5 - 19, 2017.
ISNAD Kaya, Orhan - TEKİNER TOLU, Aylin. "Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching". (2017), 5-19.
APA Kaya O, TEKİNER TOLU A (2017). Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. Dil Dergisi, 0(168/1), 5 - 19.
Chicago Kaya Orhan,TEKİNER TOLU Aylin Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. Dil Dergisi 0, no.168/1 (2017): 5 - 19.
MLA Kaya Orhan,TEKİNER TOLU Aylin Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. Dil Dergisi, vol.0, no.168/1, 2017, ss.5 - 19.
AMA Kaya O,TEKİNER TOLU A Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. Dil Dergisi. 2017; 0(168/1): 5 - 19.
Vancouver Kaya O,TEKİNER TOLU A Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching. Dil Dergisi. 2017; 0(168/1): 5 - 19.
IEEE Kaya O,TEKİNER TOLU A "Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching." Dil Dergisi, 0, ss.5 - 19, 2017.
ISNAD Kaya, Orhan - TEKİNER TOLU, Aylin. "Investigating Digital Storytelling Method in German as a Foreign Language Teaching". Dil Dergisi 168/1 (2017), 5-19.