Yıl: 2013 Cilt: 38 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 587 - 591 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri

Öz:
Amaç: Bakır, çinko, magnezyum dahil olmak üzere birçok iz elementlerin küçük miktarları dahi birçok biyolojik organların temel bileşenleri olarak rol oynamaktadır. Bu elementlerin serum konsantrasyonları bazı malign durumlarda değişiklik gösterirler. Bu çalışmanın amacı, çeşitli malign hastalığı olan çocukların serumlarındaki bakır, çinko ve magnezyum düzeylerini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çeşitli malign hastalıklara sahip 82 çocuğun ve kontrol grubunu oluşturan yaş olarak denk 21 sağlıklı çocuğun bakır, çinko ve magnezyum düzeyleri atomik absorpsiyon spektrofotometre kullanılarak ölçüldü. Bulgular: Akut lenfoblastik lösemili hastalarda ki (ALL) serum Cu, Zn ve Mg konsantrasyonları (p
Anahtar Kelime:

Konular: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Serum Copper, Zinc and Magnesium Levels in Children with Various Malignant Disorders

Öz:
Purpose: The minute amounts of several trace elements including copper, zinc and magnesium play some roles as essential constituents of various biological organs. The serum concentrations these elements are modified in some malignancies. The aim of this study is to investigate the copper, zinc and magnesium levels in the serum of children with various malignant disorders. Material and Methods: The serum levels of copper, zinc and magnesium were measured in 82 children with various malignant disorders and in 21 age-matched healty controls using an atomic absorbtion spectrophotometer. Results: The serum Cu, Zn and Mg concentrations were significantly higher than matched control values among patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) (p
Anahtar Kelime:

Konular: Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Leichtmann GA, Sitrin MD. Update on trace elements. Compr Ther 1991;17:42-8.
 • 2. Leone N, Courbon D, Ducimetiere P, Zureik M. Zinc, copper, and magnesium and risks for all-cause, cancer, and cardiovascular mortality. Epidemiology. 2006;17:308-14.
 • 3. Ilicin G. Serum copper and magnesium levels in leukaemia and malignant lymphoma. Lancet. 1971;6:1036-7.
 • 4. Rosner F, Gorfien PC. J Lab Clin Med Erythrocyte and plasma zinc and magnesium levels in health and disease.1968;72:213-219.
 • 5. Aldor Y, Walach N, Modai D, Horn Y. Zinc and copper levels in plasma, erythrocytes, and whole blood in cancer patients. Klin Wochenschr. 1982;60: 375-7.
 • 6. Capel ID, Pinnock MH, Williams DC, Hanham IW. The serum levels of some trace and bulk elements in cancer patients. Oncology. 1982;39:38-41.
 • 7. Zuo XL, Chen JM, Zhou X, Li XZ, Mei GY. Levels of selenium, zinc, copper, and antioxidant enzyme activity in patients with leukemia. Biol Trace Elem Res. 2006; 114:41-53.
 • 8. Balcar-Boroń A, Czerwionka-Szaflarska M, Słowik J et al. Serum iron and copper concentration in children with acute leukemia. Pol Tyg Lek. 1983;38:5-8.
 • 9. Rosas R, Poo JL, Montemayor A, Isoard F et al. Utility of the copper/zinc ratio in patients with lymphoma or acute or chronic leukemias. Rev Invest Clin. 1995;47:447-52.
 • 10. Gözdaşoğlu S, Cavdar AO, Arcasoy A, Akar N. Serum copper and zinc levels and copper/zinc ratio in pediatric non-Hodgkin's lymphoma. Acta Haematol.1982; 67:67-70.
 • 11. Kanter RJ, Rai KR, Muniz F et al. Intracellular zinc in chronic lymphocytic leukemia. Clin Immunol Immunopathol. 1982; 24:26-32.
 • 12. Sky-Peck HH. Trace metals and neoplasia. Clin Physiol Biochem. 1986;4:99-111.
APA TANYELİ A, KAYRIN L, KILINÇ Y, Sezgin G, EKİZER ÖZKAN A, TUNCEL D, Bayram İ, Küpeli S (2013). Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. , 587 - 591.
Chicago TANYELİ Atilla,KAYRIN Levent,KILINÇ Yurdanur,Sezgin Gülay,EKİZER ÖZKAN Ayşe,TUNCEL Defne Ay,Bayram İbrahim,Küpeli Serhan Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. (2013): 587 - 591.
MLA TANYELİ Atilla,KAYRIN Levent,KILINÇ Yurdanur,Sezgin Gülay,EKİZER ÖZKAN Ayşe,TUNCEL Defne Ay,Bayram İbrahim,Küpeli Serhan Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. , 2013, ss.587 - 591.
AMA TANYELİ A,KAYRIN L,KILINÇ Y,Sezgin G,EKİZER ÖZKAN A,TUNCEL D,Bayram İ,Küpeli S Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. . 2013; 587 - 591.
Vancouver TANYELİ A,KAYRIN L,KILINÇ Y,Sezgin G,EKİZER ÖZKAN A,TUNCEL D,Bayram İ,Küpeli S Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. . 2013; 587 - 591.
IEEE TANYELİ A,KAYRIN L,KILINÇ Y,Sezgin G,EKİZER ÖZKAN A,TUNCEL D,Bayram İ,Küpeli S "Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri." , ss.587 - 591, 2013.
ISNAD TANYELİ, Atilla vd. "Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri". (2013), 587-591.
APA TANYELİ A, KAYRIN L, KILINÇ Y, Sezgin G, EKİZER ÖZKAN A, TUNCEL D, Bayram İ, Küpeli S (2013). Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(4), 587 - 591.
Chicago TANYELİ Atilla,KAYRIN Levent,KILINÇ Yurdanur,Sezgin Gülay,EKİZER ÖZKAN Ayşe,TUNCEL Defne Ay,Bayram İbrahim,Küpeli Serhan Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38, no.4 (2013): 587 - 591.
MLA TANYELİ Atilla,KAYRIN Levent,KILINÇ Yurdanur,Sezgin Gülay,EKİZER ÖZKAN Ayşe,TUNCEL Defne Ay,Bayram İbrahim,Küpeli Serhan Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.38, no.4, 2013, ss.587 - 591.
AMA TANYELİ A,KAYRIN L,KILINÇ Y,Sezgin G,EKİZER ÖZKAN A,TUNCEL D,Bayram İ,Küpeli S Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013; 38(4): 587 - 591.
Vancouver TANYELİ A,KAYRIN L,KILINÇ Y,Sezgin G,EKİZER ÖZKAN A,TUNCEL D,Bayram İ,Küpeli S Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013; 38(4): 587 - 591.
IEEE TANYELİ A,KAYRIN L,KILINÇ Y,Sezgin G,EKİZER ÖZKAN A,TUNCEL D,Bayram İ,Küpeli S "Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri." Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38, ss.587 - 591, 2013.
ISNAD TANYELİ, Atilla vd. "Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri". Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38/4 (2013), 587-591.