Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 173 Sayfa Aralığı: 13 - 24 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, sözel çalışma belleğinin değerlendirilmesine yönelik olarak anlamsız sözcük tekrarı listesinin (AST) geliştirilmesi ve 3-9 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren çocukların AST işlemindeki performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunda Ankara il merkezindeki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ilköğretim okullarına devam eden 3-9 yaşlar arasındaki 84'ü kız, 108'i erkek 192 çocuk yer almaktadır. 36 sözcükten oluşan AST listesinde, toplam 210 sesbirim bulunmaktadır. Sonuçlar, doğru üretilen sesbirim sayısının yaşla birlikte arttığını, doğru üretilen bir heceli, iki heceli, üç heceli, dört heceli ve ünsüz kümesi içeren anlamsız sözcük sayısının yaşla orta düzeyde olumlu ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırma, AST işlemlerinin 3 yaş gibi erken bir dönemde de kullanılabileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acarlar, F. ve Ege, P. (1996). Türkçe kazanımında kullanılan fonolojik süreçlerin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 35-43.
 • Acarlar, F., Miller, J. F. ve Johnston, J. R. (2006). Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT), Turkish (Version 9) [ Computer Software], Language Analysis Lab. University of WisconsinMadison. (Distributed by the Turkish Pscychological Association).
 • Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2006). Verbal and Visuospatial Short‐Term and Working Memory in Children: Are They Separable?. Child development, 77(6), 1698-1716.
 • Alloway, P. T., Rajendran, G. ve Archibald, M. L. D. (2009). Working memory in children with developmental disorders. Journal of Learning Disabilities, 22(4), 372-382.
 • Archibald, L. M. D. ve Gathercole, S. E. (2006). Nonword repetition: A comparison of tests. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 49, 970-983.
 • Archibald, L. M. D. ve Gathercole, S. E. (2007). Nonword repetition in specific language impairment: More than a phonological short-term memory deficit. Pscychonomic Bulletin & Review, 14(5). 919- 924.
 • Baddeley, A. (2003). Working memory and language: An overview. Journal of Communication Disorders, 36, 189-208.
 • Baydık, B. (2002). Okuma Güçlüğü Olan ve Olmayan Çocukların Sözcük Okuma Becerilerinin Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Chiat, S., Roy., P. (2007). The preschool repetition test: An evaluation of performance in typically developing and clinically referred children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50(2), 429-443.
 • Dollaghan, C. ve Campbell, T. E. (1998). Nonword repetition and child language impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 41, 1136-1146.
 • Ebert, K. D., Kalanek, J., Cordero, K. N. ve Kohnert, K. (2008). Spanish nonword repetition, stimuli development and preliminary results. Communication Disorders Quarterly, 29(2). 67-74.
 • Ege, P., Acarlar, F. ve Turan, F.(2004). Ankara Artikülasyon Testi. Key Tasarım. Ankara. Ege, P. (2010). Türkçe’deki ünsüzlerin edinimi: Bir norm çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 16-34.
 • Engel, P. M. J., Santos, F. H., ve Gathercole, S. E. (2008). Are working memory measures free of socioeconomic ınfluence? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, 1580-1587.
 • Gathercole, E. S. ve Adams, A.(1993). Phonological working memory in very young children. Developmental Psychology, 29(4), 770–778.
 • Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2000). Assessment of working memory in six-and seven-year-old children. Journal of Educational Psychology, 92(2), 377.
 • Gathercole, S. ve Pickering, S. (2001). Working Memory Deficits in children with special educational needs. British Journal of Special Education, 28(2), 89–97.
 • Güngüt, K. (1992). Zihinsel Özürlü Çocuklarda Bellek ve Dil Gelişimi Bozukluğu Arasındaki Etkileşim. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Hick, F. R., Botting, N. ve Conti- Ramsden, G. (2005). Short- term memory and vocabulary development in children with Down Syndrome and children with specific language impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 47, 532-538.
 • Kaçkar, D. (2011). Anlamsız Sözcük Tekrarı Testi Geliştirme Çalışması: Özgül Dil Bozukluğu Olan Çocuklarla Ön Çalışma Bulguları. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Kesikçi, H. ve Amado, S. (2005). Okuma güçlüğü olan çocukların fonolojik bellek, kısa süreli bellek ve
 • WISC-R testi puanlarına ait bir inceleme. Türk Psikoloji Dergisi, 20(55), 99-110.
 • Kittler, J. E., Menard, W., & Phillips, K. A. (2007). Weight concerns in individuals with body dysmorphic disorder. Eating Behaviors, 8, 115–120.
 • Laws, G. ve Gunn, D. (2004). Phonological memory as a predictor of language comprehension in Down syndrome: A five year follow- up study. Journal of Child Pscyhology and Psychiatry, 45(2), 326-337.
 • Magimairaj, B. M., ve Montgomery, J. W. (2012). Children's verbal working memory: Relative importance of storage, general processing speed, and domain-general controlled attention. Acta psychologica, 140(3), 196-207.
 • Montgomery, J. W. (2000). Verbal working memory and sentence comprehension in children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, Hearing Research, 43(2),293-308.
 • Montgomery, J. W. (2004). Sentence comprehension in children with specific language impairment: Effects of input rate and phonological working memory. International Journal of Language & Communication Disorders, 39(1), 115-133.
 • Montgomery, J. W. (2002). Understanding the language difficulties of children with specific language imapiarments: Does verval working memory matter? American Journal of Speech- Language Pathology, 11(1), 77-91.
 • Montgomery, J. W. (2003). Working memory and comprehension in children with specific language impairment: What we know so far? American Journal of Speech- Language Pathology, 36, 221-231.
 • Montgomery, J. W. ve Evans, J. L. (2009). Complex sentence comprehension and working memory in children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 269-288.
 • Reuterskiold-Wagner, C., Sahlen, B. ve Nyman, A. (2005). Non-word repetition and non-word discrimination in Swedish preschool children. Clinical Linguistics and Phonetics, 19(8), 681-99.
 • Stokes, S. F. ve Lee, T. (2009). The diagnostic accuracy of a new test of early nonword repetition for differentiating late talking and typically developing children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 872-882.
 • Thal, D. J., Miller,S., Carlson, J. ve Vega, M. M.(2005). Nonword repetition and language development in 4-year-old children with and without a history of early language delay. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48, 1481-1495.
 • Weismer, S. E. ve Evans, J. L. (2002). The role of processing limitations in early identification of specific language impairment. Topics in Language Disorders, 22(3), 15-29.
APA Akoğlu G, Acarlar F (2014). Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. , 13 - 24.
Chicago Akoğlu Gözde,Acarlar Funda Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. (2014): 13 - 24.
MLA Akoğlu Gözde,Acarlar Funda Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. , 2014, ss.13 - 24.
AMA Akoğlu G,Acarlar F Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. . 2014; 13 - 24.
Vancouver Akoğlu G,Acarlar F Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. . 2014; 13 - 24.
IEEE Akoğlu G,Acarlar F "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi." , ss.13 - 24, 2014.
ISNAD Akoğlu, Gözde - Acarlar, Funda. "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi". (2014), 13-24.
APA Akoğlu G, Acarlar F (2014). Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 13 - 24.
Chicago Akoğlu Gözde,Acarlar Funda Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim 39, no.173 (2014): 13 - 24.
MLA Akoğlu Gözde,Acarlar Funda Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.39, no.173, 2014, ss.13 - 24.
AMA Akoğlu G,Acarlar F Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(173): 13 - 24.
Vancouver Akoğlu G,Acarlar F Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(173): 13 - 24.
IEEE Akoğlu G,Acarlar F "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi." Eğitim ve Bilim, 39, ss.13 - 24, 2014.
ISNAD Akoğlu, Gözde - Acarlar, Funda. "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi". Eğitim ve Bilim 39/173 (2014), 13-24.