Yıl: 2014 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 7 Metin Dili: Türkçe

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu

Öz:
Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu Bu araştırmada Uzunçayır Baraj Gölü zooplankton dağılımı Mart 2010-Şubat 2011 tarihleri arasında tespit edilmiştir. Zooplankton örnekleri gölden her ay düzenli olarak alınmıştır. pH, çözünmüş oksijen ve su sıcaklık değerleri portatif aletler kullanılarak arazide kaydedilmiştir. Baraj gölünde 23 zooplankton türü kaydedilmiştir. Bunlardan 15 türün Rotifera, 6 türün Cladocera ve 2 türün Copepoda ya ait oldukları tespit edilmiştir. Rotifera tür zenginliği ve bireylerin sayısı bakımından en dikkat çekici grup olmuştur. Özellikle ilkbahar aylarında zooplankton yüksek birey ve tür sayıları ile kaydedilmiştir. Tür çeşitliliğinin en yüksek Mayıs ayında (12 tür) olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma Uzunçayır Baraj Gölü zooplanktonu üzerinde yapılan ilk araştırma olması bakımından önemlidir
Anahtar Kelime:

ZOOPLANKTON OF UZUNÇAYIR DAM LAKE (TUNCELI-TURKEY)

Öz:
In this research zooplankton distribution of Uzunçayır Dam Lake were determined between March 2010 - February 2011. Zooplankton samples were taken regularly in each month from the dam lake. pH, dissolved oxygen and water temperature values were recorded in situ by using portative equipments. In the dam lake 23 zooplankton species were recorded. All of these species 15 species from Rotifera, 6 species from Cladocera and 2 species from Copepoda were identified. The most attractive species were from Rotifera because of its species richness and number of individuals. Especially in spring months zooplankton were recorded in highest individual numbers and species. Numbers of species diversities were determined high in May (12 species). The study has got an importance as to be the first research on zooplankton in Uzunçayır Dam Lake
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SALER S, HAYKIR H, BAYSAL N (2014). Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu. Journal of FisheriesSciences.com, 8(1), 1 - 7.
Chicago SALER SERAP,HAYKIR Hilal,BAYSAL Nesrin Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu. Journal of FisheriesSciences.com 8, no.1 (2014): 1 - 7.
MLA SALER SERAP,HAYKIR Hilal,BAYSAL Nesrin Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu. Journal of FisheriesSciences.com, vol.8, no.1, 2014, ss.1 - 7.
AMA SALER S,HAYKIR H,BAYSAL N Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu. Journal of FisheriesSciences.com. 2014; 8(1): 1 - 7.
Vancouver SALER S,HAYKIR H,BAYSAL N Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu. Journal of FisheriesSciences.com. 2014; 8(1): 1 - 7.
IEEE SALER S,HAYKIR H,BAYSAL N "Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu." Journal of FisheriesSciences.com, 8, ss.1 - 7, 2014.
ISNAD SALER, SERAP vd. "Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Tükiye) Zooplanktonu". Journal of FisheriesSciences.com 8/1 (2014), 1-7.