Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği

Yıl: 2013 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 207 - 211 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği

Öz:
Amaç: Araştırmanın amacı ilk defa halk sağlığı stajına çıkacak olan erkek öğrenci hemşirelerin alanda yaşadığı endişe ve deneyimleri tanımlamaktır. Yöntem: Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı stajı alan 27 erkek öğrenci hemşire ile yürütülen tanımlayıcı bir çalışmadır. Veriler yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmıştır. Bulgular: Erkek öğrencilerin tümü ev ziyaretlerine kız arkadaşlarıyla birlikte gitmişlerdir. Ev ziyaretlerinde doğrudan iletişim kuramadıklarını, stajın bu haliyle çok verimli olmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç: Halk sağlığı uygulamalarında erkek öğrenciler dirençle karşılaşmış ve bu yüzden hem topluma hem da kendisine faydalı olmadığı ve öğrenmenin azaldığı, değişimin yavaş olduğu belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik

Concerns and experiences of male nursing students in public health clerkships: An example from Şanlıurfa

Öz:
Objective: To determine the experiences and related concerns of male nursing students participating in a Public Health clerkship for the first time. Methods: Data were collected using semi - structured interviews with from 27 nursing students. Results: All male students said that they went on house visits with female student partners. They had difficulty getting direct communication with people during those visits and reported that the experience was neither useful nor satisfying. Conclusions: Male nursing students experienced a resistance from society during their public health field practice. They indicated this as a problem that affects their learning
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Öztek Z. Kubilay G. Toplum Sağlığı Hemşireliği. Palme Yayıncılık. Ankara. 2005;2-9.
  • 2. Bayık A, Erefe İ, Özsoy SA, Uysal A, Özer M, Ergül Ş. Kadın Mesleği Olarak Hemşireliğin Gelişimi. Hemşirelik Forumu 2002;5(6):16-25.
  • 3. İnanç N, Üstünöz A. Kadın, Güç Ve Hemşirelik. Hemşirelik Forumu 1998;1(2):5-70.
  • 4. Bozkır G, Tasçı N, Arsak A. Genel Lise Son Sınıf ve Sağlık Yüksekokulu'ndaki Erkek Öğrencilerin Hemşireliğe Bakışı, Bilim Eğitim Ve Düşünce Dergisi 2008;8(1):1-16.
  • 5. Tasçı KD. Kadın Doğum Servisinde Yatan Hastaların Erkek Hemşireler Hakkındaki Düşünceleri. Atatürk Üniversitesi Dergisi 2007;10(2):12-19.
  • 6. Karadakovan A. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğin Toplumdaki Statüsü Ve Hemşireliğe Erkek Öğrenci Alınmasına İlişkin Görüşleri, III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul. 1993;376-373.
  • 7. Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik Tarihi, Eğitimi Ve Gelişimi, Ankara Üniversitesi Dikiş Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000;1(1):5- 11.
  • 8. Yavuz M, Dramalı A. Erkek Öğrencileri İçeren Hemşirelik Eğitimi, IV. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu, Kıbrıs. 1997;234-237.
  • 9. Oktay S. “Hastalar Kendine Bakım Verenlerin Hangi Cinsten Olmasını İster?” Hemşirelik Bülteni 1989;3(14):23-30.
  • 10. Özbasaran F, Taşpınar A. Hemşireler Mesleklerine Erkek Üye Alınmasını istiyorlar mı? Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998;14(3):271-2
APA KAHRAMAN s (2013). Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. , 207 - 211.
Chicago KAHRAMAN selma Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. (2013): 207 - 211.
MLA KAHRAMAN selma Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. , 2013, ss.207 - 211.
AMA KAHRAMAN s Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. . 2013; 207 - 211.
Vancouver KAHRAMAN s Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. . 2013; 207 - 211.
IEEE KAHRAMAN s "Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği." , ss.207 - 211, 2013.
ISNAD KAHRAMAN, selma. "Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği". (2013), 207-211.
APA KAHRAMAN s (2013). Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 11(3), 207 - 211.
Chicago KAHRAMAN selma Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 11, no.3 (2013): 207 - 211.
MLA KAHRAMAN selma Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.11, no.3, 2013, ss.207 - 211.
AMA KAHRAMAN s Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2013; 11(3): 207 - 211.
Vancouver KAHRAMAN s Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi. 2013; 11(3): 207 - 211.
IEEE KAHRAMAN s "Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği." Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 11, ss.207 - 211, 2013.
ISNAD KAHRAMAN, selma. "Erkek öğrenci hemşirelerin halk sağlığı stajında yaşadıkları endişe ve deneyimler: Şanlıurfa örneği". Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 11/3 (2013), 207-211.