Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş

Öz:
Bu çalışma 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından 1935'de Samsun'un ilk kadın milletvekili olan Meliha Ulaş'ın milletvekili olma süreci ve bu süreçteki çalışmalarını ele alarak, Ulaş'ın iyi bir eğitim kapasitesi ve tecrübe sahibi olmasına rağmen Meclis'de yürütme ve karar verme mercilerinde yer alamadığını tespit etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

Samsun Deputy Meliha Ulaş: One of The First Woman Deputies of Turkey Meliha Ulaş

Öz:
This article examines Meliha Ulaş, the first woman deputy of Samsun, and her works in the parliament shortly after the Turkish women were granted the right to be elected to parliament. The article presents that despite her higher education degree and her experience she was not involved in the decision making circles of the parliament.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi
 • Ahali
 • Cumhuriyet
 • Samsun
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM ZC)
 • Afetinan A., Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul 1968.
 • Çakır Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınevi, İkinci Baskı, İstanbul 1996.
 • Demirel Ahmet, Tek Partinin İktidarı Türkiye'de Seçimler ve Siyaset (1923-1946), İstanbul 2013.
 • Göksel Burhan, Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993
 • Haytoğlu Ercan, "İnönü Döneminde Türkiye'de Siyasal Yaşam (1938-1950)", Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Editörler, Süleyman İnan - Ercan Haytoğlu, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.
 • Karpat Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.
 • Kocatürk Utkan, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara 1983.
 • Koçak Cemil, Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Yurt Yayınları, Ankara 1986. Kurnaz Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul 1992.
 • Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları Ankara 2012.
 • Türk Parlamento Tarihinde Kadın Parlamenterler, Haz: Semra Gökçimen vd., TBMM Yayınları, Ankara 2009
 • Ünal Mehmet, "Medeni Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 34, S.1, 1977, s. 195-231.
APA AYDIN M (2014). Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. , 29 - 39.
Chicago AYDIN MEHMET Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. (2014): 29 - 39.
MLA AYDIN MEHMET Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. , 2014, ss.29 - 39.
AMA AYDIN M Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. . 2014; 29 - 39.
Vancouver AYDIN M Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. . 2014; 29 - 39.
IEEE AYDIN M "Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş." , ss.29 - 39, 2014.
ISNAD AYDIN, MEHMET. "Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş". (2014), 29-39.
APA AYDIN M (2014). Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. History Studies, 6(1), 29 - 39.
Chicago AYDIN MEHMET Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. History Studies 6, no.1 (2014): 29 - 39.
MLA AYDIN MEHMET Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. History Studies, vol.6, no.1, 2014, ss.29 - 39.
AMA AYDIN M Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. History Studies. 2014; 6(1): 29 - 39.
Vancouver AYDIN M Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş. History Studies. 2014; 6(1): 29 - 39.
IEEE AYDIN M "Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş." History Studies, 6, ss.29 - 39, 2014.
ISNAD AYDIN, MEHMET. "Türkiye'nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş". History Studies 6/1 (2014), 29-39.